آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 62,850 7,751,331,280 Rls. 231,176 $
102 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 134,855 7,133,894,522 Rls. 217,351 $
103 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 47,749 7,073,144,978 Rls. 206,066 $
104 1 1396 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 139,056 7,044,969,280 Rls. 217,330 $
105 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 69,705 7,025,540,900 Rls. 209,530 $
106 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 140,993 7,013,560,134 Rls. 216,206 $
107 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 126,055 6,916,771,627 Rls. 186,454 $
108 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 59,800 6,876,482,800 Rls. 184,976 $
109 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 78,200 6,871,953,564 Rls. 211,764 $
110 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 9,040 6,813,484,758 Rls. 203,624 $
111 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 53,404 6,788,595,545 Rls. 207,648 $
112 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 39,730 6,758,601,750 Rls. 201,885 $
113 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 77,186 6,736,256,015 Rls. 207,679 $
114 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 76,970 6,676,387,930 Rls. 195,494 $
115 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 15,682 6,555,505,944 Rls. 176,656 $
116 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 54075300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره 77,826 6,473,974,500 Rls. 199,500 $
117 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 137,500 6,324,105,275 Rls. 193,409 $
118 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 62,810 6,310,854,760 Rls. 191,006 $
119 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 78,180 6,240,422,440 Rls. 192,380 $
120 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 46,500 6,052,759,150 Rls. 162,818 $
121 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 53,614 5,997,064,053 Rls. 170,557 $
122 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 3,630 5,955,477,340 Rls. 159,736 $
123 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 95045090 ---ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 15,520 5,932,180,800 Rls. 160,650 $
124 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 36,633 5,932,085,416 Rls. 165,189 $
125 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 122,000 5,918,512,000 Rls. 163,000 $
126 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 13,510 5,890,341,512 Rls. 160,390 $
127 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 72,150 5,853,073,425 Rls. 180,375 $
128 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 50,744 5,839,247,616 Rls. 163,478 $
129 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 50,180 5,794,164,900 Rls. 172,830 $
130 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 75,430 5,644,024,246 Rls. 173,887 $
131 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 46,635 5,637,168,810 Rls. 163,830 $
132 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 8,822 5,553,727,196 Rls. 169,732 $
133 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 103,200 5,538,055,500 Rls. 165,170 $
134 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 8,120 5,525,234,180 Rls. 170,250 $
135 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 75,950 5,460,108,258 Rls. 152,722 $
136 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 95045090 ---ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 14,560 5,434,169,430 Rls. 151,370 $
137 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 77,280 5,414,147,526 Rls. 166,902 $
138 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 204,204 5,384,448,580 Rls. 160,586 $
139 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 68,185 5,381,975,812 Rls. 144,988 $
140 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 3,350 5,320,970,980 Rls. 160,420 $
141 1 1396 آبادان امارات متحده عربي 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 66,550 5,283,896,536 Rls. 163,048 $
142 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088049 ----اجزاء وقطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 272,500 5,231,104,354 Rls. 159,866 $
143 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 56,715 5,198,573,550 Rls. 152,660 $
144 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 139,939 5,132,784,508 Rls. 155,841 $
145 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 108,465 5,127,698,968 Rls. 155,197 $
146 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 30,745 5,002,638,345 Rls. 139,605 $
147 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 81,320 4,977,311,373 Rls. 153,441 $
148 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 71,597 4,961,485,733 Rls. 152,083 $
149 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 73,152 4,917,239,653 Rls. 139,897 $
150 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 79,377 4,828,732,146 Rls. 144,486 $
151 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 6,792 4,780,777,620 Rls. 140,028 $
152 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 53,550 4,778,771,400 Rls. 132,600 $
153 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 27,555 4,737,019,534 Rls. 135,031 $
154 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 46,025 4,711,170,827 Rls. 137,527 $
155 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 130,670 4,700,918,585 Rls. 143,737 $
156 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 38,330 4,699,250,640 Rls. 142,920 $
157 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 79,406 4,671,264,085 Rls. 143,957 $
158 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 88,120 4,647,435,936 Rls. 135,600 $
159 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 43,197 4,630,698,869 Rls. 130,995 $
160 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 37,377 4,599,838,490 Rls. 135,852 $
161 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 82011000 بيل, بيلچه. 53,136 4,552,825,320 Rls. 132,840 $
162 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 41,145 4,529,558,604 Rls. 127,526 $
163 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 50,350 4,527,136,990 Rls. 122,203 $
164 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 43,700 4,507,579,434 Rls. 137,598 $
165 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 60,105 4,500,557,544 Rls. 134,225 $
166 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 36,838 4,426,302,016 Rls. 136,648 $
167 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 42,558 4,404,711,196 Rls. 134,116 $
168 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 38,663 4,345,331,733 Rls. 117,195 $
169 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 44,810 4,324,525,796 Rls. 117,444 $
170 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 47,071 4,320,301,830 Rls. 118,489 $
171 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 88,000 4,282,608,000 Rls. 132,000 $
172 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 191,000 4,260,485,250 Rls. 121,850 $
173 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 67,055 4,250,087,607 Rls. 119,922 $
174 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 53,950 4,246,919,200 Rls. 130,924 $
175 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 216,000 4,194,547,950 Rls. 119,050 $
176 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 22,270 4,187,264,220 Rls. 113,755 $
177 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 38,006 4,154,266,550 Rls. 127,114 $
178 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 21,335 4,132,218,820 Rls. 127,290 $
179 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 79,865 4,096,082,877 Rls. 110,143 $
180 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 126,000 4,087,188,000 Rls. 126,000 $
181 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 110,000 4,057,130,000 Rls. 121,000 $
182 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 10,837 4,023,735,728 Rls. 116,914 $
183 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 85437020 ---لامپ LED 37,340 4,001,876,060 Rls. 123,370 $
184 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 19,095 3,993,494,850 Rls. 107,775 $
185 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 57,385 3,930,174,915 Rls. 106,865 $
186 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 34,150 3,808,480,165 Rls. 117,355 $
187 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 10,498 3,801,869,460 Rls. 106,140 $
188 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 47,011 3,790,689,749 Rls. 107,513 $
189 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 133,000 3,756,345,600 Rls. 106,400 $
190 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 87087031 ک ک ک ک براي سواري و وانت 26,255 3,748,939,005 Rls. 111,808 $
191 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 20,970 3,741,117,035 Rls. 114,303 $
192 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 69,000 3,727,987,200 Rls. 111,360 $
193 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 51,249 3,713,677,760 Rls. 114,496 $
194 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 87131010 ويلچر،فاقدهرگونه ا مکانات ويژه ا زقبيل برا نکاردي ،دا را ي جک ،تک محوري (طرا حي شده برا ي کاربايک دست ) 38,208 3,687,507,210 Rls. 99,193 $
195 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 85171290 سايرتلفن هايي كه درشبكه هاي سيستم كارمي كنند غيرازتلفن همراه 30,026 3,684,668,680 Rls. 99,715 $
196 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 24,320 3,677,219,380 Rls. 112,436 $
197 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 95045090 ---ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 9,700 3,666,493,300 Rls. 98,950 $
198 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 52121100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, سفيدنشده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,650 3,650,151,168 Rls. 103,392 $
199 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 45,313 3,626,736,751 Rls. 97,830 $
200 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 61,633 3,616,069,743 Rls. 110,939 $
مجموع کل
508,498,248,580 ريال
مجموع کل
14,877,471 دلار