آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,000 2,294,886,000 Rls. 70,749 $
202 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 960 2,267,433,605 Rls. 60,602 $
203 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 27101920 گريس 18,759 2,266,022,966 Rls. 64,469 $
204 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 10,943 2,226,680,734 Rls. 59,897 $
205 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 8,520 2,226,009,962 Rls. 60,346 $
206 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 11,483 2,218,320,258 Rls. 68,389 $
207 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38249990 ک ک ک ساير 10,795 2,207,637,271 Rls. 67,838 $
208 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 1,674 2,205,941,593 Rls. 64,085 $
209 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29291090 --- ساير 6,880 2,190,573,000 Rls. 67,533 $
210 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 12,892 2,184,370,120 Rls. 66,680 $
211 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 10,042 2,170,128,251 Rls. 58,567 $
212 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,245 2,163,670,000 Rls. 66,700 $
213 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 44,000 2,147,508,000 Rls. 65,986 $
214 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 14,040 2,118,353,490 Rls. 60,093 $
215 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 21,989 2,103,685,499 Rls. 64,888 $
216 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 7,780 2,093,610,200 Rls. 64,508 $
217 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 3,590 2,090,934,008 Rls. 63,933 $
218 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 676 2,087,959,032 Rls. 63,442 $
219 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 24,000 2,068,933,440 Rls. 59,172 $
220 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84805000 قالب برا ي شيشه. 840 2,064,735,000 Rls. 55,722 $
221 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 10,191 2,058,477,780 Rls. 63,498 $
222 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 6,821 2,055,354,581 Rls. 55,289 $
223 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 21,120 2,049,077,040 Rls. 59,528 $
224 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آنها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن ، گلوت اتيميد 10,000 2,028,933,000 Rls. 60,104 $
225 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 10,093 2,015,581,397 Rls. 55,928 $
226 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 37,524 2,012,923,710 Rls. 53,967 $
227 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 3,647 1,982,681,310 Rls. 61,101 $
228 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 22,330 1,975,266,220 Rls. 56,493 $
229 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,915 1,973,088,551 Rls. 60,792 $
230 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 10,511 1,960,366,800 Rls. 56,951 $
231 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 47,423 1,958,233,215 Rls. 60,357 $
232 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 1,539 1,958,122,120 Rls. 60,354 $
233 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,714 1,946,675,876 Rls. 58,058 $
234 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 750 1,928,007,000 Rls. 53,129 $
235 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 2,011 1,915,657,380 Rls. 51,842 $
236 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39100090 ک ک ک ساير 32,000 1,915,187,200 Rls. 58,758 $
237 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 21069080 کمكمل غذايي، 6,095 1,893,714,660 Rls. 51,806 $
238 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 69074090 ک ک ک سا?ر 97,065 1,892,165,290 Rls. 53,667 $
239 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 9,622 1,883,699,623 Rls. 54,724 $
240 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 1,878 1,881,978,874 Rls. 58,007 $
241 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 29,193 1,874,830,023 Rls. 55,539 $
242 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 2,920 1,871,625,576 Rls. 51,576 $
243 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 2,000 1,863,224,000 Rls. 52,104 $
244 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33061000 مواد پاكکكننده دندان 11,921 1,859,018,094 Rls. 50,354 $
245 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 23,760 1,856,294,580 Rls. 49,768 $
246 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 27,686 1,849,353,240 Rls. 52,892 $
247 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 8,026 1,846,566,250 Rls. 52,403 $
248 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,180 1,845,977,280 Rls. 56,897 $
249 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 1,784 1,824,471,800 Rls. 49,078 $
250 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 23,200 1,823,915,372 Rls. 53,464 $
251 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,220 1,822,568,750 Rls. 51,722 $
252 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 6,150 1,807,548,000 Rls. 54,708 $
253 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29124200 اتيل وانيلين (آلدئيد اتيل پروتوكاتشيك) 3,000 1,796,766,825 Rls. 48,620 $
254 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,950 1,779,811,200 Rls. 54,885 $
255 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 2,000 1,772,563,200 Rls. 53,649 $
256 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 3,935 1,769,611,614 Rls. 51,633 $
257 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 8,000 1,769,202,400 Rls. 47,433 $
258 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 11,036 1,768,877,670 Rls. 47,866 $
259 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 6,150 1,768,781,250 Rls. 50,195 $
260 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 10,800 1,764,748,458 Rls. 48,058 $
261 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 2,200 1,757,959,280 Rls. 50,014 $
262 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 2,350 1,755,681,750 Rls. 48,030 $
263 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 3,683 1,743,696,588 Rls. 53,316 $
264 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 6,342 1,735,094,532 Rls. 53,490 $
265 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 6,150 1,723,765,500 Rls. 50,295 $
266 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 6,150 1,719,337,500 Rls. 52,830 $
267 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 1,717,312,500 Rls. 46,470 $
268 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 612 1,708,944,600 Rls. 52,682 $
269 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 332 1,697,776,899 Rls. 52,339 $
270 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 16,781 1,680,884,160 Rls. 51,648 $
271 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 27101920 گريس 10,446 1,676,760,499 Rls. 44,849 $
272 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 8,400 1,670,907,152 Rls. 46,342 $
273 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,453 1,664,699,808 Rls. 51,288 $
274 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,158 1,664,017,034 Rls. 49,025 $
275 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 753 1,657,042,355 Rls. 50,738 $
276 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 4,711 1,655,424,221 Rls. 44,796 $
277 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 60 1,618,033,800 Rls. 49,164 $
278 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,266 1,610,640,000 Rls. 48,036 $
279 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 4,000 1,610,532,000 Rls. 45,254 $
280 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 7,142 1,589,025,280 Rls. 47,547 $
281 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 19,500 1,586,269,899 Rls. 48,882 $
282 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 2,344 1,579,242,000 Rls. 44,814 $
283 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30041011 ک ک ک داراي پنيکسيلينکها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلاتيك يا استرپنوماسينکها يا مشتقات اين محصولات مخصوص طيور 3,000 1,578,095,550 Rls. 43,172 $
284 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,300 1,575,578,210 Rls. 48,576 $
285 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 6,311 1,564,913,970 Rls. 44,377 $
286 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 4,220 1,562,453,500 Rls. 48,166 $
287 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 1,932 1,556,145,408 Rls. 47,581 $
288 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 19,550 1,554,690,087 Rls. 47,943 $
289 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 13,980 1,552,477,854 Rls. 44,831 $
290 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 655 1,544,008,629 Rls. 46,049 $
291 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 41,852 1,534,756,160 Rls. 47,305 $
292 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 984 1,532,507,184 Rls. 45,151 $
293 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 8,356 1,529,574,328 Rls. 46,295 $
294 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 3,010 1,529,074,587 Rls. 42,409 $
295 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 8,503 1,528,208,120 Rls. 46,650 $
296 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 3,050 1,522,817,280 Rls. 46,977 $
297 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 5,756 1,517,706,432 Rls. 46,115 $
298 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 38089920 ک ک ک مواد جلبکكننده حشرات (متيل اوژنول، پروتئين هيدروليزات سراترپ) صرفا براي كنترل آفات كشاورزي 17,425 1,505,604,718 Rls. 41,777 $
299 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,485 1,497,728,760 Rls. 44,220 $
300 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 10,419 1,477,083,434 Rls. 45,536 $
مجموع کل
183,504,811,206 ريال
مجموع کل
5,355,775 دلار