آمار کل " واردات از" کشور (اروگوئه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اروگوئه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 400,000 69,176,988,000 Rls. 2,063,137 $
2 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اروگوئه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 75,000 17,657,718,750 Rls. 483,058 $
3 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اروگوئه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 75,000 16,673,737,500 Rls. 466,268 $
مجموع کل
103,508,444,250 ريال
مجموع کل
3,012,463 دلار