آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 13,600 6,101,539,290 Rls. 187,768 $
102 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 660 5,955,992,802 Rls. 183,538 $
103 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,070 5,939,861,902 Rls. 183,041 $
104 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 21,772 5,735,142,000 Rls. 162,745 $
105 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 14,123 5,632,210,584 Rls. 153,378 $
106 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 5,000 5,615,946,000 Rls. 157,800 $
107 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 21,607 5,600,547,171 Rls. 172,631 $
108 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 20,071 5,598,041,307 Rls. 172,582 $
109 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44069000 تراورس چوب? برا? راه آهن ?ا تراموا? ?ا همانند آغشته شده 169,500 5,577,530,742 Rls. 171,944 $
110 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 21,892 5,556,708,000 Rls. 165,723 $
111 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 52,351 5,501,019,370 Rls. 169,547 $
112 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 1,823 5,426,887,008 Rls. 145,497 $
113 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 25,000 5,410,746,000 Rls. 145,507 $
114 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 18,745 5,377,884,019 Rls. 144,953 $
115 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 1,200 5,370,241,500 Rls. 157,416 $
116 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,564 5,343,230,492 Rls. 164,691 $
117 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 63,000 5,232,695,220 Rls. 146,328 $
118 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 19,253 5,212,205,559 Rls. 160,620 $
119 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 22,611 5,161,927,243 Rls. 152,186 $
120 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68149090 ميکاي کارشده و ا شيا ساخته شده ا ز ميکا بغيرا ز ورق غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 5,155,095,496 Rls. 138,671 $
121 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 12,701 5,151,464,914 Rls. 151,003 $
122 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 15,010 5,093,452,224 Rls. 144,274 $
123 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 7,712 5,080,354,155 Rls. 156,521 $
124 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 5,940 5,020,770,000 Rls. 154,828 $
125 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 15,336 4,971,768,404 Rls. 133,260 $
126 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 35,775 4,924,530,624 Rls. 132,901 $
127 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,522 4,919,758,280 Rls. 137,577 $
128 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,222 4,828,580,181 Rls. 148,952 $
129 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 36,542 4,756,436,932 Rls. 131,499 $
130 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 72241090 ک ک ک ساير 59,747 4,748,213,584 Rls. 143,152 $
131 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 3,900 4,701,492,450 Rls. 141,224 $
132 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 10,260 4,669,113,042 Rls. 128,665 $
133 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 5,000 4,668,006,750 Rls. 143,910 $
134 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,284 4,636,101,568 Rls. 125,463 $
135 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 9,786 4,606,024,500 Rls. 130,664 $
136 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38249990 ک ک ک ساير 37,200 4,585,831,575 Rls. 141,043 $
137 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 42,300 4,582,271,882 Rls. 141,324 $
138 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 627 4,537,764,000 Rls. 139,891 $
139 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 6,540 4,530,530,536 Rls. 128,329 $
140 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 2,375 4,469,010,000 Rls. 137,771 $
141 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 11,491 4,467,613,392 Rls. 126,547 $
142 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84323090 - - - دستگاه بذر پاش ،کاشت ونشا باستثناي ماشين هاي كاشت مستقيم و نشاءكارغير مذكور 2,600 4,463,776,164 Rls. 137,652 $
143 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,593 4,415,183,810 Rls. 118,839 $
144 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,371 4,384,923,170 Rls. 135,138 $
145 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 14,040 4,279,020,210 Rls. 117,060 $
146 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,371 4,278,677,780 Rls. 132,029 $
147 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 35,481 4,274,139,978 Rls. 127,685 $
148 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 27,210 4,274,086,549 Rls. 114,419 $
149 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 18,074 4,250,756,360 Rls. 131,086 $
150 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069080 کمكمل غذايي، 4,511 4,225,944,972 Rls. 130,230 $
151 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 11,377 4,219,715,736 Rls. 125,849 $
152 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 11,500 4,196,651,868 Rls. 112,889 $
153 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 9,900 4,186,160,920 Rls. 119,098 $
154 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 35,121 4,183,146,736 Rls. 125,892 $
155 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 37,593 4,164,187,323 Rls. 128,066 $
156 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 2,473 4,145,260,896 Rls. 117,629 $
157 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 20,000 4,144,669,500 Rls. 127,768 $
158 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 11,965 4,132,892,702 Rls. 113,888 $
159 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 800 4,077,360,000 Rls. 125,620 $
160 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 235 4,073,107,927 Rls. 119,393 $
161 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 14,040 4,051,749,744 Rls. 124,708 $
162 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 38,087 3,994,742,162 Rls. 122,316 $
163 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 6,789 3,992,635,440 Rls. 123,123 $
164 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,784 3,978,373,910 Rls. 122,604 $
165 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38249990 ک ک ک ساير 32,400 3,975,507,328 Rls. 119,857 $
166 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 47,000 3,958,289,175 Rls. 121,054 $
167 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 11,296 3,938,265,000 Rls. 106,571 $
168 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 30,700 3,855,270,110 Rls. 109,053 $
169 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 10019100 ک ک بذر 120,060 3,839,342,613 Rls. 113,115 $
170 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44069000 تراورس چوب? برا? راه آهن ?ا تراموا? ?ا همانند آغشته شده 112,680 3,831,886,290 Rls. 118,166 $
171 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 11,085 3,808,041,600 Rls. 117,373 $
172 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 25,000 3,759,599,462 Rls. 114,214 $
173 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 3,910 3,757,577,472 Rls. 115,792 $
174 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,072 3,751,502,688 Rls. 111,885 $
175 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 1,165 3,723,025,080 Rls. 105,921 $
176 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 10,023 3,678,484,446 Rls. 107,826 $
177 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,280 3,665,221,208 Rls. 112,227 $
178 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 3,390 3,619,440,000 Rls. 98,566 $
179 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 2,186 3,616,691,876 Rls. 110,959 $
180 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21069010 ا ستابيلايزر 23,300 3,591,780,045 Rls. 109,136 $
181 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 7,650 3,568,449,600 Rls. 108,004 $
182 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 3,570 3,564,770,000 Rls. 110,000 $
183 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 9,104 3,550,824,000 Rls. 108,392 $
184 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 6,000 3,535,231,350 Rls. 103,149 $
185 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 1,147 3,478,926,720 Rls. 106,373 $
186 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,780 3,475,191,233 Rls. 106,367 $
187 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 3,500 3,441,229,500 Rls. 101,941 $
188 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 12,213 3,438,345,686 Rls. 105,193 $
189 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 14,732 3,438,317,400 Rls. 101,300 $
190 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 622 3,404,679,516 Rls. 96,614 $
191 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 9,990 3,336,199,539 Rls. 97,342 $
192 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38160090 کک ک کک ساير 84,300 3,335,842,143 Rls. 101,634 $
193 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,927 3,327,602,452 Rls. 93,571 $
194 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 752 3,304,798,384 Rls. 89,189 $
195 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 1,794 3,297,665,083 Rls. 88,417 $
196 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 51,601 3,278,292,814 Rls. 98,364 $
197 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 44069000 تراورس چوب? برا? راه آهن ?ا تراموا? ?ا همانند آغشته شده 97,900 3,216,680,832 Rls. 99,146 $
198 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 1,314 3,184,664,040 Rls. 93,351 $
199 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 37,009 3,182,713,523 Rls. 90,549 $
200 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 10,500 3,176,891,580 Rls. 97,466 $
مجموع کل
434,748,944,343 ريال
مجموع کل
12,796,422 دلار