آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 غرب تهران اتريش 28539020 ک ک ک ساير 1,368 110,071,292 Rls. 2,951 $
102 10 1396 غرب تهران اتريش 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 1,435 107,780,640 Rls. 3,014 $
103 2 1396 غرب تهران اتريش 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 120 105,856,441 Rls. 3,263 $
104 3 1396 غرب تهران اتريش 28041000 هيدروژن 250 100,970,800 Rls. 3,112 $
105 10 1396 غرب تهران اتريش 96122000 تامپون مرکب, حتي آغشته به مرکب بايابدون جعبه. 1,190 98,733,360 Rls. 2,761 $
106 8 1396 غرب تهران اتريش 39012090 ک ک ک ساير: 2,750 88,664,400 Rls. 2,599 $
107 6 1396 غرب تهران اتريش 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 138 83,146,770 Rls. 2,526 $
108 2 1396 غرب تهران اتريش 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 390 80,321,010 Rls. 2,476 $
109 4 1396 غرب تهران اتريش 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 150 79,897,975 Rls. 2,455 $
110 4 1396 غرب تهران اتريش 28042100 آرگون 850 79,237,425 Rls. 2,435 $
111 10 1396 غرب تهران اتريش 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 565 59,401,440 Rls. 1,669 $
112 8 1396 غرب تهران اتريش 28044000 ا کسيژن 230 52,934,760 Rls. 1,538 $
113 12 1396 غرب تهران اتريش 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 280 44,464,800 Rls. 1,200 $
114 2 1396 غرب تهران اتريش 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 8 36,458,819 Rls. 1,124 $
115 12 1396 غرب تهران اتريش 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 40 33,496,816 Rls. 904 $
116 12 1396 غرب تهران اتريش 95069910 چوب هاکي 210 29,643,200 Rls. 800 $
117 4 1396 غرب تهران اتريش 28041000 هيدروژن 24 23,915,430 Rls. 735 $
118 4 1396 غرب تهران اتريش 39011090 ک ک ک ساير: 500 19,557,000 Rls. 600 $
119 10 1396 غرب تهران اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 3 12,173,112 Rls. 342 $
120 12 1396 غرب تهران اتريش 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 30 3,705,400 Rls. 100 $
121 4 1396 غرب تهران اتريش 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 9 2,248,373 Rls. 69 $
122 3 1396 غرب تهران اتريش 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 55 1,842,863 Rls. 57 $
مجموع کل
1,254,522,126 ريال
مجموع کل
36,730 دلار