آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 سمنان اتريش 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 132,402 44,362,680,526 Rls. 1,230,729 $
2 12 1396 سمنان اتريش 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 60,670 21,168,986,204 Rls. 577,193 $
3 9 1396 سمنان اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 9,600 8,575,560,000 Rls. 240,961 $
4 6 1396 سمنان اتريش 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 17,979 5,920,208,698 Rls. 177,832 $
5 12 1396 سمنان اتريش 44184000 كفراژ (Shuttering) براي كارهاي بتونکريزي ساختمان از چوب 64,420 1,391,282,568 Rls. 42,920 $
6 6 1396 سمنان اتريش 39100090 ک ک ک ساير 850 659,021,560 Rls. 19,869 $
7 1 1396 سمنان اتريش 32064910 --- گرانول مستربچ 575 276,661,740 Rls. 8,532 $
مجموع کل
82,354,401,296 ريال
مجموع کل
2,298,036 دلار