آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 68,210 5,492,405,289 Rls. 169,425 $
102 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 30,709 5,452,315,936 Rls. 168,053 $
103 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 16,800 5,409,966,240 Rls. 166,830 $
104 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 20,000 5,403,634,000 Rls. 166,522 $
105 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 6,299 5,389,688,360 Rls. 166,097 $
106 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84294011 غلتک را ه سازي نو,باقدرت 150اسب بخاروكمتر 17,600 5,329,433,764 Rls. 164,235 $
107 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 169,984 5,254,545,408 Rls. 161,992 $
108 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 20,000 5,225,304,000 Rls. 161,086 $
109 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 187,359 5,084,806,200 Rls. 156,769 $
110 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 12,340 4,983,681,964 Rls. 153,631 $
111 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 7,935 4,856,464,690 Rls. 149,688 $
112 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 25,000 4,726,449,000 Rls. 145,752 $
113 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 246,473 4,632,163,036 Rls. 142,814 $
114 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 65,000 4,598,616,750 Rls. 141,740 $
115 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 28,810 4,582,956,408 Rls. 141,254 $
116 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 72272000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادسيليکومنگنز. 313,323 4,575,541,307 Rls. 141,029 $
117 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 25,000 4,530,632,940 Rls. 139,615 $
118 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 4,440 4,506,911,640 Rls. 138,892 $
119 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 199,307 4,469,917,058 Rls. 137,803 $
120 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 4,380 4,469,780,873 Rls. 137,744 $
121 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 18,727 4,285,145,446 Rls. 132,058 $
122 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 9,810 4,197,219,003 Rls. 129,404 $
123 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 112,500 4,180,791,038 Rls. 128,883 $
124 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 88,000 4,165,058,800 Rls. 128,377 $
125 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 36,850 4,157,485,429 Rls. 128,169 $
126 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 241,075 4,142,204,190 Rls. 127,645 $
127 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 90,000 4,135,365,000 Rls. 127,442 $
128 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 18,286 4,117,665,270 Rls. 126,943 $
129 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 55,800 4,058,785,980 Rls. 125,136 $
130 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 42,458 4,051,405,917 Rls. 124,903 $
131 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 190,872 4,040,213,170 Rls. 124,671 $
132 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 70,876 3,976,318,836 Rls. 122,582 $
133 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 2,705 3,849,241,216 Rls. 118,624 $
134 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 127,625 3,827,770,307 Rls. 117,980 $
135 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 19,000 3,791,364,500 Rls. 116,859 $
136 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 216,527 3,750,607,569 Rls. 115,602 $
137 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 15,675 3,736,836,607 Rls. 115,193 $
138 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 46,675 3,691,281,165 Rls. 113,805 $
139 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 11,776 3,645,651,834 Rls. 112,394 $
140 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 816 3,638,221,041 Rls. 112,159 $
141 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 122,012 3,625,234,615 Rls. 111,769 $
142 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 18,480 3,466,312,080 Rls. 106,926 $
143 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 8,800 3,461,966,277 Rls. 106,772 $
144 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 162,930 3,386,098,363 Rls. 104,351 $
145 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 90,000 3,361,132,880 Rls. 103,579 $
146 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 137,595 3,343,567,938 Rls. 103,077 $
147 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 38123030 پايدا رکننده هايUV 6,000 3,226,776,840 Rls. 99,472 $
148 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 62,400 3,220,676,000 Rls. 99,284 $
149 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 19,297 3,198,882,877 Rls. 98,612 $
150 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 35,880 3,197,061,000 Rls. 98,559 $
151 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 69,960 3,030,338,821 Rls. 93,422 $
152 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 18,000 3,010,211,702 Rls. 92,802 $
153 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 61,200 2,943,650,160 Rls. 90,711 $
154 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 98,905 2,892,208,316 Rls. 89,164 $
155 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 12,870 2,860,576,885 Rls. 88,156 $
156 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 20,000 2,837,600,000 Rls. 87,475 $
157 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 34031100 - - فراورده ها براي عمل اوردن مواد نسجي ، چرم ،پوست هاي نرم يا ساير مواد 49,740 2,773,641,198 Rls. 85,513 $
158 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 19,740 2,708,594,336 Rls. 83,485 $
159 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 38123030 پايدا رکننده هايUV 7,800 2,692,891,236 Rls. 83,001 $
160 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 11,220 2,691,420,345 Rls. 83,028 $
161 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 31043000 سولفات پتاسيم 93,000 2,660,030,100 Rls. 82,003 $
162 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 44,800 2,638,376,160 Rls. 81,317 $
163 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,040 2,631,816,990 Rls. 81,136 $
164 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 85,000 2,630,339,610 Rls. 81,090 $
165 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 100,000 2,625,668,000 Rls. 80,952 $
166 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 10,000 2,597,393,700 Rls. 80,075 $
167 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 2,055 2,489,664,527 Rls. 76,723 $
168 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 24,000 2,477,390,700 Rls. 76,359 $
169 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 23099010 خوراك اماده ابزيان 63,000 2,471,419,440 Rls. 76,210 $
170 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 17,980 2,427,845,240 Rls. 74,843 $
171 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 40,000 2,422,864,405 Rls. 74,667 $
172 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 25,000 2,421,756,750 Rls. 74,644 $
173 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 54,000 2,413,265,400 Rls. 74,396 $
174 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 53,000 2,388,754,800 Rls. 73,640 $
175 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 100,000 2,374,815,000 Rls. 73,204 $
176 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 47042900 خميرچوب شيميائي,آماده شده باسولفيت, بجزخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده ياسفيدشده غيره تيره كاج 42,240 2,359,707,033 Rls. 72,716 $
177 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,924 2,359,428,894 Rls. 72,723 $
178 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 29,000 2,341,332,960 Rls. 72,152 $
179 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 28,520 2,303,406,576 Rls. 71,008 $
180 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 16,560 2,277,829,732 Rls. 70,197 $
181 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 47,500 2,262,120,350 Rls. 69,724 $
182 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 85,850 2,254,572,493 Rls. 69,491 $
183 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 26,000 2,222,683,323 Rls. 68,523 $
184 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 8,000 2,199,884,000 Rls. 67,824 $
185 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 16,000 2,176,064,100 Rls. 67,084 $
186 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 5,000 2,131,374,000 Rls. 65,706 $
187 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 122,850 2,111,529,100 Rls. 65,092 $
188 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 76,253 2,093,699,148 Rls. 64,551 $
189 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 16,000 2,084,255,240 Rls. 64,242 $
190 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 18,069 2,043,468,687 Rls. 62,984 $
191 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 50,000 2,040,215,000 Rls. 62,902 $
192 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 50,000 2,040,215,000 Rls. 62,902 $
193 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 38,400 2,031,736,000 Rls. 62,623 $
194 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,022 2,000,475,160 Rls. 61,676 $
195 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 22,682 1,984,838,605 Rls. 61,230 $
196 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,200 1,979,538,216 Rls. 61,014 $
197 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 5,700 1,922,632,942 Rls. 59,280 $
198 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 6,375 1,914,665,115 Rls. 59,027 $
199 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 17,600 1,886,535,376 Rls. 58,159 $
200 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 3,200 1,727,770,990 Rls. 53,265 $
مجموع کل
330,764,067,912 ريال
مجموع کل
10,196,312 دلار