آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,250 298,521,000 Rls. 9,000 $
102 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 436 297,400,000 Rls. 8,000 $
103 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 144 294,374,875 Rls. 8,875 $
104 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 7,480 289,174,840 Rls. 8,206 $
105 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84146010 ---هود آشپزخانه 323 286,948,900 Rls. 7,850 $
106 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,271 283,694,758 Rls. 8,278 $
107 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84146010 ---هود آشپزخانه 283 270,212,700 Rls. 7,850 $
108 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,600 263,831,175 Rls. 7,925 $
109 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84159070 ک ک ک فن کويل 3,485 257,800,400 Rls. 7,150 $
110 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 2,405 257,635,650 Rls. 7,950 $
111 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,012 252,514,430 Rls. 7,531 $
112 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 2,200 249,764,900 Rls. 7,700 $
113 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 3,076 249,453,075 Rls. 7,690 $
114 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,400 243,707,760 Rls. 7,080 $
115 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 5,197 232,889,682 Rls. 6,899 $
116 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 72 222,828,450 Rls. 6,870 $
117 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 2,441 221,274,996 Rls. 6,828 $
118 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 31 219,632,820 Rls. 5,943 $
119 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 2,670 204,446,287 Rls. 5,802 $
120 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 1,500 199,746,000 Rls. 6,000 $
121 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 2,392 194,220,780 Rls. 5,988 $
122 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,345 191,716,710 Rls. 5,862 $
123 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 5,198 191,614,940 Rls. 5,777 $
124 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 4,548 189,572,996 Rls. 5,394 $
125 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,232 182,114,240 Rls. 4,928 $
126 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 785 178,834,775 Rls. 5,495 $
127 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 400 177,402,910 Rls. 5,405 $
128 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 696 176,520,000 Rls. 5,000 $
129 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 967 173,695,680 Rls. 4,920 $
130 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 146 170,979,880 Rls. 5,270 $
131 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 989 167,935,500 Rls. 5,025 $
132 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 2,250 167,572,006 Rls. 4,767 $
133 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84146010 ---هود آشپزخانه 194 166,281,840 Rls. 4,710 $
134 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 2,592 162,928,973 Rls. 4,982 $
135 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 2,388 151,637,640 Rls. 4,620 $
136 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 620 146,546,982 Rls. 4,402 $
137 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 858 143,371,800 Rls. 4,290 $
138 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 544 138,094,480 Rls. 3,830 $
139 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 737 137,175,750 Rls. 3,690 $
140 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,174 134,084,592 Rls. 3,798 $
141 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 200 130,347,294 Rls. 3,518 $
142 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 1,465 124,963,245 Rls. 3,663 $
143 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,510 122,442,125 Rls. 3,775 $
144 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 659 118,039,440 Rls. 3,532 $
145 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 356 115,468,600 Rls. 3,560 $
146 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,399 113,457,630 Rls. 3,498 $
147 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 90153000 ترا زها 947 112,525,140 Rls. 3,367 $
148 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 986 111,981,499 Rls. 3,451 $
149 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 986 111,981,499 Rls. 3,451 $
150 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 862 111,530,190 Rls. 3,018 $
151 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 1,189 109,171,533 Rls. 2,973 $
152 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 27101920 گريس 1,496 108,748,068 Rls. 3,353 $
153 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 285 108,429,300 Rls. 3,150 $
154 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 372 103,653,125 Rls. 3,125 $
155 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 1,180 87,225,948 Rls. 2,476 $
156 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 38123060 پايدا رکننده هابرپايه سيليکون 1,035 83,941,780 Rls. 2,588 $
157 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 601 77,753,320 Rls. 2,104 $
158 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 39 68,930,862 Rls. 2,125 $
159 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 150 68,692,500 Rls. 1,859 $
160 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 561 64,900,800 Rls. 1,800 $
161 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 700 64,261,750 Rls. 1,750 $
162 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 493 63,989,428 Rls. 1,972 $
163 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 493 63,989,428 Rls. 1,972 $
164 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 680 55,598,500 Rls. 1,700 $
165 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 611 49,463,375 Rls. 1,525 $
166 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,300 46,382,642 Rls. 1,418 $
167 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 541 43,814,264 Rls. 1,352 $
168 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 259 42,339,060 Rls. 1,230 $
169 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 115 42,290,475 Rls. 1,275 $
170 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 215 40,465,278 Rls. 1,107 $
171 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 328 38,322,269 Rls. 1,181 $
172 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 44191190 --- سا?ر 225 33,259,500 Rls. 900 $
173 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 351 32,428,000 Rls. 1,000 $
174 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 46 31,791,267 Rls. 981 $
175 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 233 30,266,712 Rls. 828 $
176 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 367 29,678,025 Rls. 915 $
177 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 323 26,392,935 Rls. 807 $
178 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 38190010 مايع ترمز آماده 319 25,883,130 Rls. 798 $
179 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 115 13,055,893 Rls. 403 $
180 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 122 12,817,035 Rls. 385 $
181 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85163300 دستگاههاي ا لکتروترميک خشک کردن دست 78 12,444,288 Rls. 384 $
182 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 59 11,524,250 Rls. 310 $
183 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39044000 کوپليمرهاي کلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئي 15 11,448,750 Rls. 310 $
184 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 68 7,365,420 Rls. 203 $
185 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 60 6,608,000 Rls. 200 $
186 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 42 6,058,962 Rls. 182 $
187 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 5 4,579,500 Rls. 124 $
188 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6 4,579,500 Rls. 124 $
189 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 34 3,399,860 Rls. 92 $
190 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 1 2,747,700 Rls. 74 $
191 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 3 2,289,750 Rls. 62 $
192 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 7 1,293,425 Rls. 35 $
193 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 42029200 جعبه هاومحفظه هاغيرمذکوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ا زورق هاي موا دپلاستيکي ياا زموا د نسجي 4 260,360 Rls. 8 $
194 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 4 260,360 Rls. 8 $
195 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2 166,455 Rls. 5 $
196 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1 99,873 Rls. 3 $
مجموع کل
11,353,954,489 ريال
مجموع کل
333,589 دلار