آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 6,308 23,059,299,939 Rls. 709,989 $
202 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 7,865 22,953,180,190 Rls. 707,472 $
203 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 8,773 22,943,419,738 Rls. 641,781 $
204 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 62,427 22,915,987,920 Rls. 631,486 $
205 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 13,791 22,843,131,884 Rls. 622,073 $
206 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 3,547 22,814,863,632 Rls. 638,009 $
207 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 212,500 22,805,666,200 Rls. 658,512 $
208 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 200,000 22,801,790,400 Rls. 617,019 $
209 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 27,900 22,698,006,322 Rls. 614,231 $
210 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 29,233 22,654,619,960 Rls. 605,871 $
211 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 21,471 22,448,825,119 Rls. 655,000 $
212 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 15,196 22,159,926,600 Rls. 683,330 $
213 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 16,588 22,027,736,160 Rls. 666,070 $
214 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 13,228 21,960,957,181 Rls. 614,108 $
215 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 22,850 21,788,457,570 Rls. 609,327 $
216 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 70,008 21,658,299,851 Rls. 662,210 $
217 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 5,941 21,641,849,401 Rls. 662,363 $
218 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 188,785 21,640,232,676 Rls. 650,497 $
219 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 57,195 21,553,835,540 Rls. 657,777 $
220 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 149,422 21,540,666,666 Rls. 664,429 $
221 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 6,623 21,395,366,901 Rls. 624,262 $
222 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 7,803 21,339,904,256 Rls. 657,834 $
223 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 14,404 21,140,091,262 Rls. 584,257 $
224 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 21,345 21,116,998,506 Rls. 650,643 $
225 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 9,148 21,116,096,400 Rls. 608,395 $
226 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 33,614 21,082,960,888 Rls. 598,296 $
227 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90192030 ماشين بيهوشي 3,686 21,071,881,500 Rls. 649,409 $
228 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت وبالاتر 38,658 21,065,855,400 Rls. 617,496 $
229 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 54,347 21,004,111,833 Rls. 585,883 $
230 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,370 20,948,381,320 Rls. 645,931 $
231 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 100,000 20,894,375,000 Rls. 592,950 $
232 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 32,618 20,806,873,436 Rls. 566,603 $
233 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 9,149 20,758,306,800 Rls. 613,255 $
234 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 178,692 20,716,206,077 Rls. 610,679 $
235 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 125,630 20,686,064,000 Rls. 631,462 $
236 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 127,558 20,663,543,400 Rls. 637,028 $
237 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84791021 فنيشرنو،باقدرت بيش از 110اسب بخار 56,421 20,644,547,400 Rls. 636,039 $
238 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,560 20,628,700,000 Rls. 564,335 $
239 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 28,359 20,542,318,420 Rls. 549,704 $
240 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 6,079 20,393,513,330 Rls. 628,814 $
241 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 54,688 20,358,604,641 Rls. 613,376 $
242 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 62,540 20,357,998,218 Rls. 627,609 $
243 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 33,103 20,352,673,798 Rls. 590,440 $
244 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 61,710 20,314,520,537 Rls. 555,245 $
245 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي ،از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 16,540 20,110,545,000 Rls. 619,969 $
246 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 3,159 19,981,605,495 Rls. 588,735 $
247 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 109,400 19,944,028,700 Rls. 614,639 $
248 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 6,108 19,919,852,085 Rls. 565,263 $
249 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 61,169 19,849,969,452 Rls. 610,780 $
250 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 122,173 19,846,143,105 Rls. 544,415 $
251 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 157,775 19,703,976,231 Rls. 532,896 $
252 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 2,715 19,692,445,838 Rls. 532,900 $
253 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 4,694 19,691,476,931 Rls. 531,892 $
254 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 38,750 19,609,123,001 Rls. 604,671 $
255 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 3,925 19,607,699,415 Rls. 533,953 $
256 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 9,784 19,474,435,455 Rls. 574,730 $
257 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 22,500 19,466,447,010 Rls. 526,761 $
258 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 12,038 19,457,250,522 Rls. 591,208 $
259 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 44,257 19,271,417,386 Rls. 581,020 $
260 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 59,060 19,260,532,000 Rls. 594,816 $
261 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 8,516 19,187,967,314 Rls. 591,582 $
262 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90192030 ماشين بيهوشي 3,249 19,153,315,000 Rls. 543,542 $
263 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 12,800 19,107,770,848 Rls. 576,073 $
264 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 430,152 19,028,201,137 Rls. 561,340 $
265 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 9,930 18,948,699,840 Rls. 506,447 $
266 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90192030 ماشين بيهوشي 2,428 18,890,837,064 Rls. 553,740 $
267 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 94,518 18,862,835,417 Rls. 581,333 $
268 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 6,037 18,826,622,754 Rls. 567,597 $
269 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 93,562 18,796,376,192 Rls. 508,639 $
270 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 149 18,759,621,361 Rls. 563,505 $
271 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 24,400 18,710,865,600 Rls. 500,090 $
272 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 13021300 شيره وعصاره را زک 10,000 18,704,980,000 Rls. 534,963 $
273 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 3,295 18,483,657,792 Rls. 558,446 $
274 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 7,597 18,345,449,181 Rls. 520,782 $
275 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 7,523 18,314,566,287 Rls. 535,536 $
276 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 14,757 18,286,186,003 Rls. 490,259 $
277 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 19,957 18,275,325,120 Rls. 563,707 $
278 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 16,820 18,226,644,459 Rls. 513,592 $
279 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 44,881 18,197,110,010 Rls. 515,248 $
280 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 22,200 18,118,427,592 Rls. 545,750 $
281 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 74,218 18,113,295,196 Rls. 514,120 $
282 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 144,300 18,099,583,469 Rls. 493,352 $
283 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 4,442 18,095,035,000 Rls. 517,519 $
284 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 5,134 18,091,403,440 Rls. 545,431 $
285 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 44,800 17,960,505,444 Rls. 489,283 $
286 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 42,914 17,941,916,774 Rls. 545,207 $
287 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 86,183 17,931,195,588 Rls. 498,494 $
288 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 32,215 17,839,479,679 Rls. 484,044 $
289 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 57,241 17,769,920,000 Rls. 533,775 $
290 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 9,715 17,651,978,151 Rls. 530,195 $
291 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 75,555 17,647,613,364 Rls. 539,694 $
292 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 53,395 17,601,848,818 Rls. 525,045 $
293 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 15,487 17,564,612,325 Rls. 533,582 $
294 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 18,531 17,556,083,437 Rls. 539,005 $
295 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 63,664 17,420,933,374 Rls. 536,209 $
296 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 55,587 17,408,006,148 Rls. 537,087 $
297 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90221430 ---دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 2,300 17,366,019,555 Rls. 525,937 $
298 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 22,019 17,346,925,567 Rls. 483,997 $
299 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 28,339 17,301,105,360 Rls. 531,605 $
300 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 4,038 17,299,723,835 Rls. 533,218 $
مجموع کل
1,988,430,237,393 ريال
مجموع کل
58,029,117 دلار