آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 181,183 37,355,500,064 Rls. 1,000,813 $
102 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33051000 شامپوها 132,038 37,274,511,461 Rls. 1,042,426 $
103 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 116,528 37,048,488,274 Rls. 1,141,921 $
104 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,850 36,789,545,160 Rls. 1,068,780 $
105 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 12,590 36,772,397,460 Rls. 1,025,034 $
106 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 81,844 36,753,487,050 Rls. 1,132,855 $
107 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 44,947 36,437,806,720 Rls. 1,014,411 $
108 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 32,851 36,356,688,703 Rls. 1,112,652 $
109 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 275,927 36,100,640,309 Rls. 983,319 $
110 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 16,350 35,391,681,427 Rls. 1,090,725 $
111 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 81,054 35,345,000,000 Rls. 1,089,248 $
112 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 79,380 35,342,425,700 Rls. 1,089,310 $
113 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 109,826 35,149,179,655 Rls. 998,234 $
114 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 63,598 35,075,805,293 Rls. 1,080,516 $
115 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84791029 فنيشر مستعمل باسال ساخت بيش از 5سال ،باقدرت بيش از 110اسب بخار 231,640 34,895,628,850 Rls. 1,074,151 $
116 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 82,327 34,493,970,000 Rls. 978,830 $
117 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,128 34,402,166,420 Rls. 1,055,713 $
118 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33051000 شامپوها 156,058 34,374,375,801 Rls. 983,985 $
119 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 70,039 34,285,948,211 Rls. 1,000,378 $
120 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 35,977 33,018,554,529 Rls. 1,018,168 $
121 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 65,423 32,997,244,664 Rls. 1,017,681 $
122 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 39,607 32,036,025,926 Rls. 987,885 $
123 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 42,777 31,959,396,735 Rls. 954,366 $
124 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 280,013 31,941,060,061 Rls. 976,918 $
125 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 180,020 31,580,499,777 Rls. 971,128 $
126 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 47,680 31,515,378,560 Rls. 960,191 $
127 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 626 31,505,414,259 Rls. 859,523 $
128 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 52,000 31,388,124,000 Rls. 924,758 $
129 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 79,300 31,370,781,000 Rls. 956,846 $
130 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 7,135 31,332,343,644 Rls. 847,874 $
131 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 36,629 31,307,772,770 Rls. 964,801 $
132 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089323 0 15,488 31,298,315,226 Rls. 845,230 $
133 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33051000 شامپوها 99,572 31,166,098,609 Rls. 930,825 $
134 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84212190 ک ک ک ساير 5,537 30,761,389,935 Rls. 832,543 $
135 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 987 30,715,858,950 Rls. 947,202 $
136 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84264100 جرثقيل ها; جرثقيل هاي دريک; جرثقيل هاي كابلي ; که درجاي ديگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهاي لاستيکي 70,248 30,298,860,000 Rls. 929,555 $
137 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 20,747 30,184,721,492 Rls. 819,735 $
138 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 23,809 29,319,241,260 Rls. 793,377 $
139 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 5,150 29,276,556,122 Rls. 902,566 $
140 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 4,205 29,223,189,988 Rls. 799,453 $
141 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 27,723 29,154,435,751 Rls. 833,818 $
142 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,819 29,125,582,732 Rls. 857,828 $
143 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 65,920 29,079,590,400 Rls. 896,301 $
144 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 9,085 29,063,520,662 Rls. 884,142 $
145 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 56,207 28,969,314,245 Rls. 880,232 $
146 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 2,310 28,754,641,540 Rls. 797,761 $
147 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 105,724 28,058,182,467 Rls. 858,069 $
148 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 23,910 28,004,806,080 Rls. 863,866 $
149 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 23,269 27,912,276,740 Rls. 856,487 $
150 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 45,066 27,898,829,236 Rls. 824,323 $
151 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 32,142 27,892,863,764 Rls. 814,242 $
152 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,040 27,885,711,000 Rls. 750,120 $
153 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,032 27,778,898,424 Rls. 780,223 $
154 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84283390 --- سا?ر 14,500 27,748,929,900 Rls. 855,129 $
155 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 9,397 27,723,621,661 Rls. 830,275 $
156 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 8,062 27,673,390,484 Rls. 773,864 $
157 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 104,261 27,260,792,291 Rls. 840,190 $
158 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 222,776 27,235,394,029 Rls. 775,592 $
159 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29252910 متفورمين 12,495 27,219,179,073 Rls. 820,621 $
160 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 63,368 27,214,629,183 Rls. 732,860 $
161 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 44,800 27,122,256,000 Rls. 741,978 $
162 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84136030 تلمبه هاي حلزوني 5,251 26,933,784,192 Rls. 756,801 $
163 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 11,630 26,733,618,860 Rls. 811,099 $
164 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 20,454 26,361,655,983 Rls. 715,945 $
165 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,216 26,346,645,360 Rls. 704,173 $
166 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 116,356 26,245,265,561 Rls. 779,701 $
167 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 32,156 26,108,623,744 Rls. 700,944 $
168 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 25,817,904,000 Rls. 690,598 $
169 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 17,754 25,795,772,654 Rls. 739,046 $
170 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 219,499 25,689,999,630 Rls. 761,615 $
171 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 30,517 25,467,220,192 Rls. 757,899 $
172 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 17,497 25,431,037,232 Rls. 721,691 $
173 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,023 25,153,867,116 Rls. 713,337 $
174 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 2,550 24,919,322,400 Rls. 700,197 $
175 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 122,176 24,781,942,431 Rls. 687,642 $
176 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 6,486 24,749,565,300 Rls. 738,094 $
177 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 9,538 24,749,031,741 Rls. 752,016 $
178 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 150,225 24,606,234,024 Rls. 719,685 $
179 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 59,980 24,518,266,861 Rls. 756,083 $
180 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 94069090 ک ک ک ساير 40,276 24,392,080,292 Rls. 667,289 $
181 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 5,908 24,326,079,050 Rls. 689,046 $
182 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 58,464 24,139,557,040 Rls. 744,039 $
183 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 9,925 24,104,220,000 Rls. 684,002 $
184 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 198,929 24,072,656,106 Rls. 645,986 $
185 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,694 24,056,229,155 Rls. 674,024 $
186 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 67,009 23,955,686,312 Rls. 725,051 $
187 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 7,622 23,952,511,953 Rls. 683,540 $
188 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 12,989 23,887,935,360 Rls. 736,203 $
189 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 30,864 23,774,005,154 Rls. 640,891 $
190 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 12,300 23,748,662,000 Rls. 729,755 $
191 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 66,615 23,653,807,645 Rls. 729,294 $
192 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 1,442 23,613,579,339 Rls. 728,028 $
193 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 2,686 23,562,382,137 Rls. 713,147 $
194 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 17,759 23,454,315,294 Rls. 686,047 $
195 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 50,745 23,450,412,577 Rls. 716,589 $
196 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 8,835 23,314,003,006 Rls. 700,056 $
197 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 5,357 23,299,295,000 Rls. 646,502 $
198 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,281 23,292,822,950 Rls. 660,516 $
199 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 30,858 23,114,803,288 Rls. 629,865 $
200 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 32,506 23,084,002,993 Rls. 697,060 $
مجموع کل
2,881,277,723,659 ريال
مجموع کل
84,205,343 دلار