آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 غرب تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 6,452 5,326,159,390 Rls. 164,520 $
102 4 1396 غرب تهران آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 30,782 5,288,055,143 Rls. 162,570 $
103 10 1396 غرب تهران آلمان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 41,710 5,281,681,813 Rls. 146,137 $
104 9 1396 غرب تهران آلمان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 11,008 5,229,885,765 Rls. 148,361 $
105 5 1396 غرب تهران آلمان 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 19,000 5,119,011,100 Rls. 157,049 $
106 6 1396 غرب تهران آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 25,000 4,967,000,000 Rls. 149,748 $
107 5 1396 غرب تهران آلمان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 196,547 4,960,741,331 Rls. 151,431 $
108 11 1396 غرب تهران آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 25,630 4,959,116,000 Rls. 137,604 $
109 12 1396 غرب تهران آلمان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 44,385 4,946,830,394 Rls. 132,868 $
110 12 1396 غرب تهران آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 19,650 4,904,301,038 Rls. 132,710 $
111 3 1396 غرب تهران آلمان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 56,315 4,901,035,457 Rls. 151,044 $
112 12 1396 غرب تهران آلمان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 53,460 4,813,305,000 Rls. 129,477 $
113 4 1396 غرب تهران آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 23,000 4,767,528,780 Rls. 146,915 $
114 5 1396 غرب تهران آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 3,232 4,755,771,473 Rls. 145,401 $
115 12 1396 غرب تهران آلمان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 2,000 4,749,127,600 Rls. 127,751 $
116 2 1396 غرب تهران آلمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 9,475 4,728,165,300 Rls. 145,850 $
117 7 1396 غرب تهران آلمان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 2,000 4,694,394,000 Rls. 139,064 $
118 8 1396 غرب تهران آلمان 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 15,000 4,685,382,000 Rls. 140,197 $
119 10 1396 غرب تهران آلمان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 7,370 4,653,319,961 Rls. 131,674 $
120 6 1396 غرب تهران آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 29,073 4,597,821,057 Rls. 138,927 $
121 11 1396 غرب تهران آلمان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 38,157 4,592,671,028 Rls. 124,287 $
122 6 1396 غرب تهران آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 822 4,589,316,428 Rls. 139,446 $
123 10 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 193,264 4,430,748,484 Rls. 122,450 $
124 2 1396 غرب تهران آلمان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 10,032 4,389,942,900 Rls. 135,333 $
125 10 1396 غرب تهران آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 2,885 4,388,163,394 Rls. 122,899 $
126 9 1396 غرب تهران آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 1,324 4,308,009,818 Rls. 123,187 $
127 4 1396 غرب تهران آلمان 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 40,000 4,284,776,000 Rls. 132,087 $
128 8 1396 غرب تهران آلمان 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 19,200 4,234,281,888 Rls. 124,751 $
129 2 1396 غرب تهران آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 22,500 4,205,166,525 Rls. 129,637 $
130 3 1396 غرب تهران آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 330 4,142,216,254 Rls. 127,645 $
131 2 1396 غرب تهران آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 18,200 4,082,115,400 Rls. 125,848 $
132 3 1396 غرب تهران آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 102,206 4,078,927,706 Rls. 125,722 $
133 10 1396 غرب تهران آلمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 32,900 4,065,255,600 Rls. 115,150 $
134 12 1396 غرب تهران آلمان 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 240 4,003,291,750 Rls. 108,039 $
135 6 1396 غرب تهران آلمان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 46,000 3,933,466,640 Rls. 118,589 $
136 12 1396 غرب تهران آلمان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 10,750 3,919,968,150 Rls. 104,770 $
137 2 1396 غرب تهران آلمان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 32,700 3,916,467,580 Rls. 120,734 $
138 8 1396 غرب تهران آلمان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 21,167 3,848,208,192 Rls. 113,376 $
139 4 1396 غرب تهران آلمان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 37,610 3,842,581,829 Rls. 118,056 $
140 11 1396 غرب تهران آلمان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 6,400 3,811,690,465 Rls. 104,276 $
141 7 1396 غرب تهران آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,796 3,786,977,839 Rls. 112,942 $
142 3 1396 غرب تهران آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 11,600 3,776,441,400 Rls. 116,374 $
143 7 1396 غرب تهران آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 139,551 3,775,195,054 Rls. 111,834 $
144 3 1396 غرب تهران آلمان 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 40,780 3,763,828,890 Rls. 115,985 $
145 4 1396 غرب تهران آلمان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 48,000 3,742,651,200 Rls. 115,336 $
146 9 1396 غرب تهران آلمان 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 18,195 3,730,244,410 Rls. 105,853 $
147 10 1396 غرب تهران آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,845 3,633,835,000 Rls. 100,831 $
148 10 1396 غرب تهران آلمان 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 26,000 3,606,101,000 Rls. 100,014 $
149 7 1396 غرب تهران آلمان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 1,200 3,515,424,064 Rls. 107,312 $
150 10 1396 غرب تهران آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 5,109 3,469,047,438 Rls. 96,213 $
151 11 1396 غرب تهران آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 23,000 3,437,918,100 Rls. 94,737 $
152 6 1396 غرب تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 43,968 3,408,495,605 Rls. 103,567 $
153 11 1396 غرب تهران آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 3,142 3,406,925,282 Rls. 92,840 $
154 8 1396 غرب تهران آلمان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 19,686 3,389,673,674 Rls. 101,426 $
155 1 1396 غرب تهران آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 145,046 3,364,983,074 Rls. 103,768 $
156 8 1396 غرب تهران آلمان 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 26,783 3,238,225,398 Rls. 94,921 $
157 11 1396 غرب تهران آلمان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 2,116 3,229,001,890 Rls. 88,335 $
158 5 1396 غرب تهران آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 23,000 3,220,394,220 Rls. 99,239 $
159 6 1396 غرب تهران آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 7,500 3,187,387,500 Rls. 96,849 $
160 2 1396 غرب تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,260 3,129,390,000 Rls. 96,476 $
161 6 1396 غرب تهران آلمان 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 3,000 3,099,408,000 Rls. 93,443 $
162 10 1396 غرب تهران آلمان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 4,515 3,087,201,600 Rls. 86,746 $
163 11 1396 غرب تهران آلمان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 11,400 3,037,239,252 Rls. 83,696 $
164 7 1396 غرب تهران آلمان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 25,607 3,011,723,480 Rls. 89,218 $
165 6 1396 غرب تهران آلمان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 2,400 2,994,504,960 Rls. 90,280 $
166 12 1396 غرب تهران آلمان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 21,154 2,977,897,225 Rls. 80,542 $
167 12 1396 غرب تهران آلمان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 221 2,959,453,500 Rls. 79,869 $
168 8 1396 غرب تهران آلمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 5,188 2,956,486,342 Rls. 84,113 $
169 6 1396 غرب تهران آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 68,000 2,943,197,836 Rls. 88,733 $
170 6 1396 غرب تهران آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 20,625 2,940,479,588 Rls. 88,468 $
171 8 1396 غرب تهران آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 22,372 2,940,438,715 Rls. 84,129 $
172 12 1396 غرب تهران آلمان 27101950 روغن صنعتي 37,994 2,894,643,374 Rls. 77,366 $
173 7 1396 غرب تهران آلمان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 7,790 2,863,305,542 Rls. 83,544 $
174 7 1396 غرب تهران آلمان 87013020 ---تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 21,500 2,781,520,000 Rls. 83,859 $
175 8 1396 غرب تهران آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 102,140 2,769,515,886 Rls. 80,458 $
176 10 1396 غرب تهران آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 94,702 2,754,773,621 Rls. 76,278 $
177 1 1396 غرب تهران آلمان 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 171,016 2,733,742,920 Rls. 84,276 $
178 5 1396 غرب تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 24,651 2,723,403,038 Rls. 83,272 $
179 12 1396 غرب تهران آلمان 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,250 2,721,663,125 Rls. 73,550 $
180 2 1396 غرب تهران آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,000 2,717,673,735 Rls. 83,781 $
181 7 1396 غرب تهران آلمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 5,848 2,647,270,200 Rls. 80,437 $
182 12 1396 غرب تهران آلمان 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 300 2,640,074,872 Rls. 71,017 $
183 12 1396 غرب تهران آلمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,719 2,639,506,646 Rls. 70,806 $
184 1 1396 غرب تهران آلمان 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 5,962 2,627,582,872 Rls. 81,058 $
185 4 1396 غرب تهران آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 20,060 2,615,531,916 Rls. 80,561 $
186 12 1396 غرب تهران آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 8,250 2,605,327,500 Rls. 70,500 $
187 8 1396 غرب تهران آلمان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 3,952 2,583,699,525 Rls. 75,735 $
188 10 1396 غرب تهران آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,844 2,567,209,837 Rls. 71,975 $
189 8 1396 غرب تهران آلمان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 11,027 2,527,606,433 Rls. 74,469 $
190 6 1396 غرب تهران آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 5,412 2,505,109,161 Rls. 75,218 $
191 10 1396 غرب تهران آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 900 2,402,975,640 Rls. 66,218 $
192 5 1396 غرب تهران آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 30,444 2,389,182,977 Rls. 73,121 $
193 9 1396 غرب تهران آلمان 90183917 سه راهي انژيوكت 1,500 2,381,346,000 Rls. 67,554 $
194 8 1396 غرب تهران آلمان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 15,524 2,375,726,845 Rls. 71,362 $
195 10 1396 غرب تهران آلمان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 20,109 2,371,190,387 Rls. 65,342 $
196 12 1396 غرب تهران آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 42,942 2,349,892,930 Rls. 63,001 $
197 5 1396 غرب تهران آلمان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 18,088 2,316,774,636 Rls. 70,938 $
198 4 1396 غرب تهران آلمان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,304 2,254,413,073 Rls. 69,388 $
199 12 1396 غرب تهران آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 73,552 2,247,062,144 Rls. 60,245 $
200 5 1396 غرب تهران آلمان 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 4,426 2,210,848,232 Rls. 67,488 $
مجموع کل
358,374,643,236 ريال
مجموع کل
10,472,486 دلار