آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 ساوه آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 400 190,690,380 Rls. 5,160 $
102 7 1396 ساوه آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 2,400 190,003,608 Rls. 5,629 $
103 2 1396 ساوه آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 544 186,020,735 Rls. 5,733 $
104 2 1396 ساوه آلمان 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 265 169,836,600 Rls. 5,235 $
105 10 1396 ساوه آلمان 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 175 139,741,800 Rls. 3,908 $
106 4 1396 ساوه آلمان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 50 132,067,950 Rls. 4,064 $
107 12 1396 ساوه آلمان 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 150 126,178,250 Rls. 3,405 $
108 7 1396 ساوه آلمان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 2,580 116,851,932 Rls. 3,485 $
109 7 1396 ساوه آلمان 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 1,088 92,813,130 Rls. 2,768 $
110 10 1396 ساوه آلمان 73209010 ک ک ک فنر مخصوص مکانيسم جمع کردن کمربندهاي ايمني خودرو جفت و جور شده با بدنه پلاستيکي 77 71,607,925 Rls. 1,987 $
111 10 1396 ساوه آلمان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 25 53,743,939 Rls. 1,491 $
112 7 1396 ساوه آلمان 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 5 51,443,092 Rls. 1,539 $
113 8 1396 ساوه آلمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 105 45,661,280 Rls. 1,299 $
114 3 1396 ساوه آلمان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 25 44,625,488 Rls. 1,375 $
115 4 1396 ساوه آلمان 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 110 40,712,208 Rls. 1,253 $
116 8 1396 ساوه آلمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 38 31,514,437 Rls. 897 $
117 2 1396 ساوه آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 7 22,205,850 Rls. 684 $
118 7 1396 ساوه آلمان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 100 18,159,966 Rls. 542 $
119 10 1396 ساوه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 150 13,783,623 Rls. 385 $
120 8 1396 ساوه آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 200 3,822,322 Rls. 109 $
مجموع کل
1,741,484,515 ريال
مجموع کل
50,948 دلار