آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 اصفهان آلمان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 115 270,817,984 Rls. 7,309 $
202 5 1396 اصفهان آلمان 27101920 گريس 80 265,887,906 Rls. 8,101 $
203 5 1396 اصفهان آلمان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 864 265,333,044 Rls. 8,124 $
204 3 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 9 258,976,872 Rls. 7,981 $
205 3 1396 اصفهان آلمان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 177 254,361,425 Rls. 7,838 $
206 11 1396 اصفهان آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 232 249,261,269 Rls. 6,745 $
207 5 1396 اصفهان آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 190 249,236,178 Rls. 7,646 $
208 6 1396 اصفهان آلمان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 86 238,416,000 Rls. 7,188 $
209 9 1396 اصفهان آلمان 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 590 233,192,263 Rls. 6,615 $
210 7 1396 اصفهان آلمان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 150 223,361,654 Rls. 6,617 $
211 3 1396 اصفهان آلمان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 86 219,348,000 Rls. 6,759 $
212 5 1396 اصفهان آلمان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 160 214,810,600 Rls. 6,527 $
213 7 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 56 210,462,490 Rls. 6,322 $
214 9 1396 اصفهان آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 51 210,288,540 Rls. 5,967 $
215 10 1396 اصفهان آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 229 204,953,643 Rls. 5,648 $
216 10 1396 اصفهان آلمان 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 968 204,056,496 Rls. 5,734 $
217 5 1396 اصفهان آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 900 198,251,800 Rls. 6,082 $
218 8 1396 اصفهان آلمان 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 4 194,352,040 Rls. 5,671 $
219 12 1396 اصفهان آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 150 189,152,544 Rls. 5,056 $
220 3 1396 اصفهان آلمان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 542 187,195,239 Rls. 5,769 $
221 6 1396 اصفهان آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 161 185,448,000 Rls. 5,635 $
222 3 1396 اصفهان آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 120 181,405,000 Rls. 5,591 $
223 9 1396 اصفهان آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 362 179,119,290 Rls. 5,083 $
224 7 1396 اصفهان آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 376 178,904,320 Rls. 5,271 $
225 8 1396 اصفهان آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 116 171,766,881 Rls. 5,012 $
226 12 1396 اصفهان آلمان 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 29 166,804,487 Rls. 4,458 $
227 7 1396 اصفهان آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 652 166,431,176 Rls. 4,980 $
228 12 1396 اصفهان آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 320 160,259,400 Rls. 4,283 $
229 11 1396 اصفهان آلمان 84529020 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 75 157,869,561 Rls. 4,272 $
230 5 1396 اصفهان آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 180 142,181,732 Rls. 4,354 $
231 8 1396 اصفهان آلمان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 263 141,510,866 Rls. 4,129 $
232 3 1396 اصفهان آلمان 27101920 گريس 100 129,817,458 Rls. 4,000 $
233 10 1396 اصفهان آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 3,000 112,946,400 Rls. 3,174 $
234 7 1396 اصفهان آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 600 112,845,600 Rls. 3,308 $
235 4 1396 اصفهان آلمان 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 350 112,290,465 Rls. 3,456 $
236 3 1396 اصفهان آلمان 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 30 108,577,260 Rls. 3,346 $
237 4 1396 اصفهان آلمان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 1,000 108,418,380 Rls. 3,337 $
238 5 1396 اصفهان آلمان 27101950 روغن صنعتي 283 105,877,750 Rls. 3,226 $
239 3 1396 اصفهان آلمان 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 14 96,884,367 Rls. 2,986 $
240 6 1396 اصفهان آلمان 84431500 ک ک ماشينکآلات چاپ برجسته، به غير از تغذيه قرقرهکاي، به استثناي چاپ فلكسوگرافيك 1,200 96,252,500 Rls. 2,933 $
241 9 1396 اصفهان آلمان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 105 93,132,275 Rls. 2,638 $
242 5 1396 اصفهان آلمان 38123940 ک ک ک پا?دارکننده­ها بر پا?ه قلع 1,200 90,511,200 Rls. 2,763 $
243 3 1396 اصفهان آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 115 84,743,350 Rls. 2,612 $
244 9 1396 اصفهان آلمان 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 1,000 80,465,280 Rls. 2,279 $
245 8 1396 اصفهان آلمان 27101920 گريس 108 76,062,556 Rls. 2,210 $
246 4 1396 اصفهان آلمان 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 40 75,966,620 Rls. 2,338 $
247 12 1396 اصفهان آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 26 75,362,604 Rls. 2,028 $
248 9 1396 اصفهان آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 9 74,806,200 Rls. 2,123 $
249 10 1396 اصفهان آلمان 27101920 گريس 150 72,185,109 Rls. 2,019 $
250 12 1396 اصفهان آلمان 91069010 زمان سنج عمليات زنگ دا ر 56 68,351,402 Rls. 1,833 $
251 4 1396 اصفهان آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 965 66,378,600 Rls. 2,043 $
252 3 1396 اصفهان آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 3,000 64,909,800 Rls. 2,001 $
253 8 1396 اصفهان آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 39 44,367,103 Rls. 1,295 $
254 5 1396 اصفهان آلمان 91069010 زمان سنج عمليات زنگ دا ر 50 41,725,800 Rls. 1,268 $
255 7 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 26 41,231,768 Rls. 1,239 $
256 8 1396 اصفهان آلمان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 94 40,766,752 Rls. 1,189 $
257 9 1396 اصفهان آلمان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 11 31,169,250 Rls. 884 $
258 10 1396 اصفهان آلمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 27 29,394,525 Rls. 810 $
259 9 1396 اصفهان آلمان 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 5 29,198,736 Rls. 820 $
260 2 1396 اصفهان آلمان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 114 27,848,120 Rls. 859 $
261 12 1396 اصفهان آلمان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 25 27,824,748 Rls. 744 $
262 5 1396 اصفهان آلمان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 52 27,283,216 Rls. 835 $
263 7 1396 اصفهان آلمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 30 20,438,516 Rls. 605 $
264 5 1396 اصفهان آلمان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 23 17,749,164 Rls. 543 $
265 12 1396 اصفهان آلمان 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 6 16,552,074 Rls. 444 $
266 5 1396 اصفهان آلمان 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 39 12,661,824 Rls. 388 $
267 5 1396 اصفهان آلمان 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلک وچارچوب ميلميلک 100 11,305,200 Rls. 346 $
268 7 1396 اصفهان آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 6 9,180,648 Rls. 274 $
269 5 1396 اصفهان آلمان 25010040 کلروسديم دا را ي گريد دا رويي . 24 8,554,268 Rls. 262 $
270 8 1396 اصفهان آلمان 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 1 7,174,090 Rls. 209 $
271 5 1396 اصفهان آلمان 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 3 3,824,865 Rls. 116 $
272 3 1396 اصفهان آلمان 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 0 3,655,800 Rls. 113 $
مجموع کل
8,732,108,343 ريال
مجموع کل
256,663 دلار