آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 14,440 1,897,177,680 Rls. 58,620 $
102 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ريکار، وا نت وتراکتورکشاورزي 41,830 1,886,258,268 Rls. 60,708 $
103 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40116390 لاستيکرويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 27,801 1,884,975,170 Rls. 60,542 $
104 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 50,518 1,840,902,144 Rls. 56,832 $
105 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوکوگرا ز 23,091 1,784,372,480 Rls. 57,728 $
106 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 40,858 1,720,810,849 Rls. 55,215 $
107 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 33,847 1,686,714,853 Rls. 54,174 $
108 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 11,800 1,666,228,902 Rls. 51,922 $
109 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 33,375 1,652,757,000 Rls. 51,000 $
110 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 20,074 1,647,896,425 Rls. 51,384 $
111 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73071900 لوازم وا تصالات لولهکشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 33,800 1,623,418,900 Rls. 50,186 $
112 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 12,409 1,571,860,290 Rls. 51,051 $
113 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95065910 راکت بدمينتونBADMINTON 8,500 1,570,500,000 Rls. 50,000 $
114 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 50,176 1,569,083,460 Rls. 51,294 $
115 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 14,035 1,542,937,725 Rls. 49,123 $
116 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 21,988 1,527,109,200 Rls. 49,190 $
117 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 2,332 1,509,456,960 Rls. 46,640 $
118 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 35,280 1,502,319,209 Rls. 48,070 $
119 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 32,520 1,491,568,400 Rls. 48,760 $
120 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 14,881 1,490,744,640 Rls. 48,160 $
121 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95064010 راکت براي تنيس روي ميز 15,372 1,439,388,168 Rls. 46,056 $
122 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 26,000 1,423,390,236 Rls. 45,094 $
123 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 18,048 1,420,023,920 Rls. 45,297 $
124 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 26,000 1,411,031,278 Rls. 45,149 $
125 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 26,000 1,408,007,556 Rls. 45,354 $
126 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 14,349 1,401,384,520 Rls. 44,840 $
127 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 22,918 1,400,568,214 Rls. 44,518 $
128 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 26,000 1,399,265,912 Rls. 45,899 $
129 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 21,660 1,381,904,683 Rls. 43,370 $
130 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 18,669 1,374,076,869 Rls. 44,346 $
131 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 38,028 1,370,546,280 Rls. 45,060 $
132 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 30,242 1,363,962,080 Rls. 43,808 $
133 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 20,613 1,350,628,894 Rls. 41,726 $
134 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 26,896 1,342,909,450 Rls. 43,381 $
135 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يکا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 21,600 1,338,981,840 Rls. 42,170 $
136 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 37,055 1,327,251,600 Rls. 43,545 $
137 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 4,216 1,320,248,160 Rls. 41,580 $
138 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87139000 صندلي چرخدا ر معلولين ،که باموتوريا به نحو ديگري باعمل مکانيکي را نده شود 18,793 1,316,446,924 Rls. 40,850 $
139 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 12,890 1,311,493,528 Rls. 42,491 $
140 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 16,700 1,298,019,500 Rls. 41,500 $
141 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 90172000 آلات رسامي ,خطکشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 15,720 1,286,127,053 Rls. 40,078 $
142 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 49,786 1,284,741,396 Rls. 40,836 $
143 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84121000 موتورهاي واکنشي(غيرا زتوربوجت ها) 23,300 1,267,116,930 Rls. 39,320 $
144 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 15,404 1,246,941,270 Rls. 38,510 $
145 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 61169300 دستکش, دستکش يکا نگشتي ونيم دستکش,کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 16,248 1,165,572,870 Rls. 37,655 $
146 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن,کيف برک,کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 3,600 1,165,284,000 Rls. 36,000 $
147 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 14,364 1,146,223,312 Rls. 35,386 $
148 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 14,143 1,126,442,597 Rls. 35,636 $
149 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 9,618 1,120,723,602 Rls. 34,777 $
150 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 1,674 1,083,603,960 Rls. 33,480 $
151 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85437020 ---لامپ LED 2,380 1,080,606,700 Rls. 33,350 $
152 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 7,790 1,064,322,197 Rls. 32,862 $
153 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 8,793 1,057,430,541 Rls. 32,951 $
154 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستريکشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 5,462 1,048,346,585 Rls. 33,671 $
155 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 12,932 1,046,489,770 Rls. 32,330 $
156 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيمکاري, زردجوشکاري ياجوشکاري,که درجاي ديگرمذکورنباشد 26,806 1,043,894,857 Rls. 33,181 $
157 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 20,906 1,041,465,750 Rls. 33,450 $
158 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يکا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 22,876 1,038,950,480 Rls. 33,560 $
159 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 7,153 1,036,019,383 Rls. 31,974 $
160 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 28,579 1,030,271,880 Rls. 33,924 $
161 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 21,925 1,008,919,380 Rls. 32,982 $
162 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 14,074 1,004,792,568 Rls. 31,089 $
163 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 11,686 995,601,361 Rls. 32,164 $
164 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 20,454 994,481,790 Rls. 31,941 $
165 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 8,089 974,010,860 Rls. 31,634 $
166 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 7,638 961,298,110 Rls. 31,487 $
167 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84821000 بلبرينگ. 6,826 960,461,728 Rls. 29,644 $
168 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 20,935 956,550,384 Rls. 29,556 $
169 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 1,464 939,009,600 Rls. 29,280 $
170 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 62081100 زيردامني يا زيرپيراهني وژوپون, ا زا لياف سنتتيکيامصنوعي. 2,890 935,464,100 Rls. 28,900 $
171 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 6,663 933,667,560 Rls. 29,405 $
172 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 20,986 928,149,443 Rls. 28,645 $
173 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 19,965 915,864,600 Rls. 29,940 $
174 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 7,732 908,152,930 Rls. 29,335 $
175 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73071900 لوازم وا تصالات لولهکشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 20,000 905,592,000 Rls. 28,101 $
176 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 10,425 892,801,260 Rls. 28,020 $
177 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,036 892,443,102 Rls. 27,543 $
178 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 16,305 877,662,044 Rls. 28,082 $
179 9 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 6,700 870,636,360 Rls. 27,148 $
180 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 95064010 راکت براي تنيس روي ميز 3,000 863,775,000 Rls. 27,500 $
181 4 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 23,341 853,714,320 Rls. 28,009 $
182 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 17,305 851,078,573 Rls. 26,711 $
183 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيکيکطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,726 835,406,967 Rls. 27,563 $
184 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 5,398 819,979,200 Rls. 27,360 $
185 5 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 16,479 815,241,700 Rls. 26,260 $
186 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 10,004 809,437,615 Rls. 25,010 $
187 11 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87139000 صندلي چرخدا ر معلولين ،که باموتوريا به نحو ديگري باعمل مکانيکي را نده شود 14,136 807,374,285 Rls. 24,981 $
188 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن,کيف برک,کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 2,350 779,650,555 Rls. 24,946 $
189 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 9,530 774,418,240 Rls. 23,890 $
190 8 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيکبا ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 54,000 760,274,100 Rls. 24,300 $
191 3 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 8,998 748,324,599 Rls. 24,547 $
192 2 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 5,576 736,720,863 Rls. 24,307 $
193 10 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84123900 موتورهاوماشين هاي محرکپنوماتيک(غيرا زحرکت خطي) 12,100 727,041,000 Rls. 22,561 $
194 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 6,987 712,404,990 Rls. 22,770 $
195 12 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 6,290 712,195,960 Rls. 21,980 $
196 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 560 700,828,800 Rls. 22,424 $
197 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 21,700 691,885,165 Rls. 22,138 $
198 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 11,271 680,805,120 Rls. 21,760 $
199 7 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشيکردن ،رنگکردن, ورني زدن ،تامپون وغلتکنقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوکوگراز 8,667 680,576,175 Rls. 21,668 $
200 6 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 11,475 672,861,464 Rls. 21,530 $
مجموع کل
116,736,751,171 ريال
مجموع کل
3,706,675 دلار