آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 22,400 1,606,681,908 Rls. 51,152 $
202 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 400,000 1,597,006,400 Rls. 50,594 $
203 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 3,964 1,590,269,187 Rls. 50,084 $
204 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزنيکروم 27,000 1,563,770,880 Rls. 48,384 $
205 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 29319090 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 15,200 1,563,571,940 Rls. 49,243 $
206 7 1395 شهيدرجايي ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 7,860 1,534,666,800 Rls. 49,200 $
207 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 28365000 کربناتکلسيم 250,000 1,534,628,700 Rls. 47,342 $
208 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,738 1,517,392,098 Rls. 47,196 $
209 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 15,320 1,494,428,538 Rls. 48,418 $
210 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 32,000 1,429,190,400 Rls. 46,205 $
211 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحداکثر10%وزنکل ا لياف 63,251 1,425,494,686 Rls. 46,118 $
212 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 105,000 1,423,323,825 Rls. 45,542 $
213 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 70,000 1,417,925,100 Rls. 44,184 $
214 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 85164000 ا توي برقي 2,089 1,388,132,987 Rls. 45,643 $
215 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا يکارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 35,320 1,385,950,020 Rls. 44,124 $
216 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 26,000 1,380,521,832 Rls. 45,548 $
217 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 1,164 1,371,775,576 Rls. 44,317 $
218 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 72,464 1,369,103,698 Rls. 44,918 $
219 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 146,594 1,352,692,778 Rls. 43,536 $
220 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 23,360 1,336,070,190 Rls. 44,238 $
221 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 22,936 1,335,672,193 Rls. 43,145 $
222 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 6,332 1,328,669,055 Rls. 42,383 $
223 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 6,496 1,327,892,365 Rls. 42,650 $
224 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 26151000 سنگ زيرکونيوم وکنسانتره هاي آن 25,000 1,300,834,150 Rls. 42,525 $
225 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 29,078 1,288,392,768 Rls. 42,508 $
226 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 3,618 1,274,065,914 Rls. 39,628 $
227 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 48115900 سايرکاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 9,986 1,238,420,580 Rls. 40,564 $
228 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 30,566 1,221,334,699 Rls. 40,296 $
229 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 28332500 سولفات هااز مس 24,000 1,203,400,800 Rls. 38,003 $
230 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 85164000 ا توي برقي 2,232 1,202,193,870 Rls. 38,833 $
231 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگاليکمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 24,750 1,194,635,350 Rls. 37,624 $
232 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 275,000 1,187,733,938 Rls. 39,188 $
233 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 100,650 1,184,824,895 Rls. 36,865 $
234 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريکمايع به قدرت حداکثر650کيلوولت آمپر 6,200 1,113,590,724 Rls. 35,840 $
235 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوکقرقره ). 1,820 1,109,304,417 Rls. 35,260 $
236 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,385 1,104,611,505 Rls. 36,445 $
237 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 14,929 1,091,219,731 Rls. 35,794 $
238 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 85164000 ا توي برقي 1,869 1,077,667,575 Rls. 34,406 $
239 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 2,142 1,045,964,752 Rls. 34,439 $
240 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 76051900 مفتول ا زآلومينيوم،غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 15,530 1,032,767,040 Rls. 34,184 $
241 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 9,850 1,031,908,136 Rls. 33,819 $
242 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 4,963 1,025,659,356 Rls. 33,432 $
243 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,656 968,457,792 Rls. 29,889 $
244 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 22,000 961,214,176 Rls. 29,665 $
245 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 3,409 942,841,566 Rls. 29,775 $
246 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 73269060 گلوله فولادي به شكل منظم كروي و كاليبره نشده ازاهن يا فولاد 566 921,085,078 Rls. 30,497 $
247 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 16,800 916,898,387 Rls. 29,707 $
248 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 32061990 کککسايرمواد رنگ كننده براساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 17,200 874,034,352 Rls. 28,154 $
249 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,787 872,165,250 Rls. 27,112 $
250 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 28365000 کربناتکلسيم 38,700 868,794,720 Rls. 26,840 $
251 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 18,612 863,812,387 Rls. 28,500 $
252 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 40,340 858,942,354 Rls. 28,352 $
253 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 10,612 842,296,392 Rls. 26,511 $
254 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 50,000 834,149,200 Rls. 26,869 $
255 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 9,000 826,272,900 Rls. 25,748 $
256 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 1,245 816,252,000 Rls. 25,233 $
257 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,322 809,040,528 Rls. 25,670 $
258 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 34021290 سايرموا دآلي تانسيواکتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 18,000 807,700,600 Rls. 26,535 $
259 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,656 805,528,632 Rls. 26,464 $
260 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 16,800 804,654,576 Rls. 25,919 $
261 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 40116290 لاستيکرويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حداکثر61 cm بدون توليد داخل 4,808 799,121,184 Rls. 24,663 $
262 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,000 792,257,760 Rls. 26,160 $
263 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 8,580 789,715,413 Rls. 25,513 $
264 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 28112200 دي اکسيد سيليسيم 7,840 783,373,804 Rls. 25,161 $
265 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت,که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 261 770,904,299 Rls. 25,525 $
266 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 216,000 768,897,360 Rls. 24,840 $
267 1 1395 شهيدرجايي ترکيه 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 40,968 764,568,786 Rls. 25,254 $
268 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,525 762,066,360 Rls. 24,840 $
269 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي باکار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 21,723 721,444,896 Rls. 23,307 $
270 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 214 708,601,864 Rls. 22,892 $
271 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,890 701,049,440 Rls. 23,140 $
272 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 12,000 697,521,000 Rls. 23,000 $
273 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 11,285 684,028,720 Rls. 22,570 $
274 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 7,300 668,607,000 Rls. 21,900 $
275 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 97 634,061,448 Rls. 20,484 $
276 8 1395 شهيدرجايي ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,275 626,214,652 Rls. 20,015 $
277 10 1395 شهيدرجايي ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 1,222 619,616,874 Rls. 19,272 $
278 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 14049030 كوكوپيت 45,500 589,037,329 Rls. 18,200 $
279 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 12,800 586,432,200 Rls. 19,350 $
280 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 6,772 585,682,398 Rls. 19,324 $
281 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 48022000 كاغذ و مقوا از انواعي كه به عنوان پايه براي تهيه كاغذ يا مقواي حساس در مقابل نور، گرما يا الكتريسيته مورد استفاده قرار ميکگيرد 13,300 584,767,750 Rls. 18,782 $
282 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 9,536 566,653,140 Rls. 18,200 $
283 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 1,551 518,611,638 Rls. 16,040 $
284 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 4,101 514,665,104 Rls. 16,564 $
285 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 5,202 504,683,780 Rls. 16,304 $
286 12 1395 شهيدرجايي ترکيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 7,920 503,335,642 Rls. 15,534 $
287 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,650 499,884,000 Rls. 16,500 $
288 9 1395 شهيدرجايي ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,691 498,052,320 Rls. 15,520 $
289 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 5,911 490,252,959 Rls. 16,175 $
290 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده,کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 17,590 480,842,749 Rls. 15,579 $
291 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 9,688 468,786,240 Rls. 15,225 $
292 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشنکردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 11,000 467,035,800 Rls. 15,400 $
293 4 1395 شهيدرجايي ترکيه 25202000 کگچ 45,000 466,435,800 Rls. 15,300 $
294 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 5,884 465,971,550 Rls. 15,062 $
295 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 75,000 456,846,120 Rls. 14,109 $
296 11 1395 شهيدرجايي ترکيه 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 2,111 455,295,540 Rls. 14,161 $
297 5 1395 شهيدرجايي ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,564 436,548,470 Rls. 14,299 $
298 6 1395 شهيدرجايي ترکيه 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريکمايع به قدرت بيشترا ز 10000کيلوولت امپر 3,200 429,663,000 Rls. 13,800 $
299 3 1395 شهيدرجايي ترکيه 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 5,510 425,385,025 Rls. 13,975 $
300 2 1395 شهيدرجايي ترکيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,850 415,200,900 Rls. 13,700 $
مجموع کل
94,499,622,560 ريال
مجموع کل
3,036,896 دلار