آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1395 سهلان ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 1,244,804 6,639,789,108 Rls. 217,841 $
202 8 1395 سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 92,124 6,623,887,524 Rls. 208,041 $
203 9 1395 سهلان ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 54,930 6,602,562,936 Rls. 205,617 $
204 9 1395 سهلان ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 64,087 6,582,219,933 Rls. 205,457 $
205 12 1395 سهلان ترکيه 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آمادهکردن, دباغيکردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 164,990 6,548,098,100 Rls. 202,050 $
206 4 1395 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدتراکتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 16,449 6,514,654,894 Rls. 212,394 $
207 4 1395 سهلان ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 73,633 6,481,298,996 Rls. 212,561 $
208 2 1395 سهلان ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 52,429 6,481,288,046 Rls. 214,081 $
209 7 1395 سهلان ترکيه 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 12,000 6,461,062,298 Rls. 206,101 $
210 8 1395 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 87,380 6,424,021,342 Rls. 202,712 $
211 8 1395 سهلان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حداکثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 50,808 6,415,043,557 Rls. 203,231 $
212 2 1395 سهلان ترکيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 715,380 6,379,711,125 Rls. 210,579 $
213 4 1395 سهلان ترکيه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 50,797 6,340,030,103 Rls. 206,657 $
214 10 1395 سهلان ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 88,439 6,310,743,259 Rls. 195,026 $
215 6 1395 سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 79,150 6,308,168,021 Rls. 202,246 $
216 12 1395 سهلان ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 47,404 6,301,509,773 Rls. 194,449 $
217 2 1395 سهلان ترکيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 25,000 6,217,035,000 Rls. 205,000 $
218 5 1395 سهلان ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 45,190 6,194,283,680 Rls. 201,178 $
219 6 1395 سهلان ترکيه 40116190 لاستيکرويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليهکشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 89,018 6,189,302,799 Rls. 197,823 $
220 7 1395 سهلان ترکيه 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 40,000 6,179,141,200 Rls. 197,714 $
221 10 1395 سهلان ترکيه 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 66,250 6,071,781,210 Rls. 187,661 $
222 7 1395 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدتراکتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 24,714 5,994,775,277 Rls. 190,857 $
223 2 1395 سهلان ترکيه 38123030 پايدا رکننده هايUV 69,000 5,927,880,650 Rls. 195,654 $
224 8 1395 سهلان ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 49,680 5,892,861,743 Rls. 186,094 $
225 2 1395 سهلان ترکيه 40116190 لاستيکرويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليهکشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 86,312 5,892,296,675 Rls. 194,562 $
226 12 1395 سهلان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11,165 5,870,722,738 Rls. 181,276 $
227 5 1395 سهلان ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 44,460 5,851,593,119 Rls. 189,311 $
228 12 1395 سهلان ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 37,720 5,846,177,056 Rls. 180,430 $
229 9 1395 سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 128,030 5,691,480,567 Rls. 177,471 $
230 11 1395 سهلان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 72,350 5,687,793,020 Rls. 175,744 $
231 3 1395 سهلان ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرمکشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 128,990 5,672,499,300 Rls. 186,356 $
232 11 1395 سهلان ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 90,000 5,656,716,000 Rls. 174,784 $
233 1 1395 سهلان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حداکثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 48,403 5,653,665,592 Rls. 187,156 $
234 2 1395 سهلان ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 40,494 5,605,149,335 Rls. 185,013 $
235 9 1395 سهلان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 48,746 5,574,737,728 Rls. 174,960 $
236 11 1395 سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 78,447 5,573,265,472 Rls. 172,198 $
237 5 1395 سهلان ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوعکنترل شماره ا ي ) 8,500 5,566,287,000 Rls. 180,343 $
238 1 1395 سهلان ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 13,910 5,543,902,000 Rls. 183,500 $
239 3 1395 سهلان ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 40,640 5,542,909,920 Rls. 182,880 $
240 7 1395 سهلان ترکيه 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 43,339 5,511,430,567 Rls. 175,844 $
241 3 1395 سهلان ترکيه 85142000 كوره ها و فرها كه به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك عمل مي كنند 4,800 5,466,092,366 Rls. 179,334 $
242 4 1395 سهلان ترکيه 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 40,000 5,463,010,306 Rls. 178,651 $
243 8 1395 سهلان ترکيه 21069085 کآدامس بدون قند 93,696 5,448,993,408 Rls. 172,992 $
244 1 1395 سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 83,362 5,387,497,476 Rls. 178,155 $
245 6 1395 سهلان ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 47,865 5,353,813,839 Rls. 171,886 $
246 8 1395 سهلان ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدتراکتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 7,352 5,333,765,078 Rls. 167,867 $
247 4 1395 سهلان ترکيه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآليکه درجاي ديگرمذکورنباشد 284,701 5,331,652,567 Rls. 174,637 $
248 4 1395 سهلان ترکيه 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 15,560 5,330,679,254 Rls. 172,981 $
249 8 1395 سهلان ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 60,000 5,290,281,000 Rls. 166,613 $
250 6 1395 سهلان ترکيه 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 49,194 5,239,195,332 Rls. 168,379 $
251 11 1395 سهلان ترکيه 28100010 ا سيد بريک 257,200 5,205,391,248 Rls. 160,775 $
252 9 1395 سهلان ترکيه 84772000 اکسترود رها برايکارکردن رويکائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 11,455 5,202,931,240 Rls. 161,487 $
253 6 1395 سهلان ترکيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 572,360 5,165,806,800 Rls. 165,775 $
254 3 1395 سهلان ترکيه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 11,165 5,163,110,810 Rls. 169,360 $
255 9 1395 سهلان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 71,900 5,136,790,783 Rls. 160,056 $
256 9 1395 سهلان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حداکثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 40,078 5,120,928,723 Rls. 160,309 $
257 6 1395 سهلان ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 39,902 5,118,015,523 Rls. 164,858 $
258 10 1395 سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 74,483 5,107,929,983 Rls. 158,043 $
259 11 1395 سهلان ترکيه 83091000 طشتکا زفلزمعمولي. 84,826 5,089,112,557 Rls. 157,222 $
260 11 1395 سهلان ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 34,661 5,065,568,163 Rls. 156,477 $
261 11 1395 سهلان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليکيامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 37,099 5,042,582,116 Rls. 155,818 $
262 11 1395 سهلان ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 31,290 5,025,085,200 Rls. 164,865 $
263 4 1395 سهلان ترکيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 571,700 4,989,932,850 Rls. 163,282 $
264 1 1395 سهلان ترکيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 22,000 4,984,536,000 Rls. 165,138 $
265 3 1395 سهلان ترکيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 577,104 4,902,586,950 Rls. 161,245 $
266 11 1395 سهلان ترکيه 85164000 ا توي برقي 16,650 4,892,088,600 Rls. 151,154 $
267 7 1395 سهلان ترکيه 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 12,000 4,868,493,417 Rls. 155,300 $
268 4 1395 سهلان ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 249,000 4,820,179,680 Rls. 157,965 $
269 5 1395 سهلان ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 47,800 4,785,626,319 Rls. 154,716 $
270 3 1395 سهلان ترکيه 85164000 ا توي برقي 49,914 4,764,257,084 Rls. 157,138 $
271 12 1395 سهلان ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 46,169 4,746,935,084 Rls. 146,497 $
272 6 1395 سهلان ترکيه 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 10,736 4,742,902,349 Rls. 151,758 $
273 6 1395 سهلان ترکيه 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا ياکابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 96,654 4,726,646,961 Rls. 151,760 $
274 12 1395 سهلان ترکيه 40116290 لاستيکرويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حداکثر61 cm بدون توليد داخل 57,602 4,722,270,540 Rls. 145,774 $
275 11 1395 سهلان ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 7,480 4,713,930,000 Rls. 145,654 $
276 7 1395 سهلان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 51,068 4,676,476,498 Rls. 153,223 $
277 6 1395 سهلان ترکيه 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 40,287 4,639,801,846 Rls. 148,580 $
278 3 1395 سهلان ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 64,000 4,626,359,728 Rls. 152,291 $
279 2 1395 سهلان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيکغيريکسره, ا زآکريليکيامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 67,431 4,575,176,492 Rls. 151,071 $
280 2 1395 سهلان ترکيه 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 37,559 4,556,172,621 Rls. 150,235 $
281 9 1395 سهلان ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهنکه درجاي ديگرمذکورنباشند. 40,760 4,554,563,742 Rls. 142,548 $
282 11 1395 سهلان ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,918 4,554,262,250 Rls. 140,715 $
283 7 1395 سهلان ترکيه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآليکه درجاي ديگرمذکورنباشد 256,229 4,536,006,253 Rls. 144,569 $
284 9 1395 سهلان ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم,کارنشده. 69,524 4,527,741,288 Rls. 140,693 $
285 8 1395 سهلان ترکيه 83091000 طشتکا زفلزمعمولي. 74,853 4,521,597,601 Rls. 144,096 $
286 11 1395 سهلان ترکيه 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بيکربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 500,000 4,496,471,000 Rls. 139,529 $
287 3 1395 سهلان ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 45,344 4,477,779,192 Rls. 147,009 $
288 1 1395 سهلان ترکيه 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 30,000 4,470,581,962 Rls. 147,802 $
289 3 1395 سهلان ترکيه 32041190 کککساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 22,760 4,453,997,381 Rls. 146,129 $
290 10 1395 سهلان ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 74,500 4,449,841,524 Rls. 137,700 $
291 6 1395 سهلان ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 813,884 4,434,551,823 Rls. 142,430 $
292 6 1395 سهلان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 11,440 4,412,246,099 Rls. 142,124 $
293 8 1395 سهلان ترکيه 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 9,028 4,406,329,368 Rls. 138,773 $
294 9 1395 سهلان ترکيه 85164000 ا توي برقي 15,223 4,372,007,064 Rls. 136,467 $
295 6 1395 سهلان ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوطکردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 28,458 4,340,880,793 Rls. 138,836 $
296 6 1395 سهلان ترکيه 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 8,500 4,301,966,376 Rls. 138,456 $
297 2 1395 سهلان ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 9,500 4,296,738,838 Rls. 141,823 $
298 7 1395 سهلان ترکيه 32041190 کککساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 20,130 4,296,650,085 Rls. 137,330 $
299 4 1395 سهلان ترکيه 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 33,540 4,291,038,660 Rls. 140,552 $
300 9 1395 سهلان ترکيه 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 41,302 4,263,916,800 Rls. 132,622 $
مجموع کل
532,103,551,553 ريال
مجموع کل
17,012,377 دلار