آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
  [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 54 15,914,461 Rls. 550 $
402 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 10 15,510,440 Rls. 518 $
403 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 80 15,091,500 Rls. 500 $
404 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 83024120 ---قفل كامل ساختمان(ست كامل: 2 عدددستگيره2 عدد پلاك،سيلندر ومكانيزم 90 15,090,894 Rls. 500 $
405 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 3 15,090,500 Rls. 500 $
406 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 33 14,186,480 Rls. 470 $
407 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 20 13,975,700 Rls. 463 $
408 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 13 13,480,650 Rls. 450 $
409 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 138 13,401,252 Rls. 444 $
410 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 86 12,982,990 Rls. 430 $
411 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 86 12,826,925 Rls. 425 $
412 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 42 10,509,985 Rls. 360 $
413 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84862000 ماشين ها ودستگاههابراي ساخت وسايل نيمه رسانا يامدارهاي مجتمع شده الكترونيك 3 9,426,449 Rls. 315 $
414 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 75 9,063,600 Rls. 300 $
415 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 71 9,054,000 Rls. 300 $
416 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 9 8,889,627 Rls. 307 $
417 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22 8,515,849 Rls. 284 $
418 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85043130 ترا نسفورماتورS.M.D به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 100 8,054,928 Rls. 269 $
419 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 62 7,431,810 Rls. 248 $
420 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 70181030 مرواريدهاي بدلي 45 6,790,275 Rls. 225 $
421 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 25 6,593,400 Rls. 220 $
422 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 50 6,253,884 Rls. 207 $
423 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91109000 محرک هاي ساعت کامل ياغيرکامل, سوا رنشده ياقسمتي سوارشده (مجموعه کامل محرکها)برا ي ساعتهاي غيرمچي وغير جيبي 15 4,523,850 Rls. 150 $
424 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84869000 قطعات وملحقات دستگاههاي رديف 8486 2 4,320,305 Rls. 144 $
425 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 15 3,622,960 Rls. 120 $
426 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 3 3,581,422 Rls. 123 $
427 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 20 3,474,380 Rls. 115 $
428 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90282000 کنتورمايعات 7 3,162,854 Rls. 107 $
429 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 5 3,018,400 Rls. 100 $
430 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 29 2,621,136 Rls. 87 $
431 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85369020 با سداکت 35 2,446,362 Rls. 81 $
432 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 25 1,509,650 Rls. 50 $
433 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85364110 رله باجريان کمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 24 1,082,877 Rls. 36 $
مجموع کل
281,499,794 ريال
مجموع کل
9,398 دلار