آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 498 270,828,355 Rls. 8,973 $
202 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 721 264,111,848 Rls. 8,817 $
203 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 756 263,481,761 Rls. 8,738 $
204 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 648 262,549,689 Rls. 8,958 $
205 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 48 261,734,549 Rls. 8,765 $
206 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 906 256,530,000 Rls. 8,500 $
207 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 300 255,600,000 Rls. 8,533 $
208 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 696 251,964,116 Rls. 8,357 $
209 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 224 245,798,370 Rls. 8,171 $
210 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 10 241,464,000 Rls. 8,000 $
211 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 555 235,049,360 Rls. 7,780 $
212 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 469 229,611,200 Rls. 7,600 $
213 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 126 224,601,287 Rls. 7,597 $
214 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84802000 كف قالب (Mould base) 594 220,896,286 Rls. 7,375 $
215 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 142 214,171,326 Rls. 7,184 $
216 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85279900 گيرنده هاي را ديوئي ,بجز آنهايي كه توامان شده يانشده بادستگاه ضبط ،پخش ياتوامان شده باساعت . 42 208,440,002 Rls. 7,200 $
217 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 745 205,564,230 Rls. 6,859 $
218 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 40 202,685,560 Rls. 6,715 $
219 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 667 202,207,317 Rls. 6,700 $
220 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 153 201,858,295 Rls. 6,685 $
221 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90066100 دستگاه توليدنورآذرخشي بالامپ تخليه (ا لکترونيکي) 109 193,947,040 Rls. 6,440 $
222 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 45 187,100,174 Rls. 6,212 $
223 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 345 183,287,751 Rls. 6,119 $
224 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 225 179,217,226 Rls. 6,178 $
225 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 399 178,413,410 Rls. 5,969 $
226 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 80 174,280,053 Rls. 5,934 $
227 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 532 172,321,143 Rls. 5,916 $
228 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 225 170,239,516 Rls. 5,740 $
229 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 28049000 سلينيوم 25 162,386,959 Rls. 5,712 $
230 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 947 161,351,392 Rls. 5,344 $
231 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85044020 شارژر باطري 280 159,737,438 Rls. 5,353 $
232 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85044050 کنترل دور موتورInverter 518 159,722,859 Rls. 5,312 $
233 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 547 159,715,991 Rls. 5,364 $
234 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 92 157,654,440 Rls. 5,220 $
235 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 42 156,100,528 Rls. 5,211 $
236 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 380 155,533,300 Rls. 5,192 $
237 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 337 149,956,934 Rls. 5,017 $
238 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85181000 ميکروفون و پايه آن 262 148,072,087 Rls. 4,970 $
239 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85412100 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور),به قدرت ا نتشار ا موا ج کمترا ز يک وات 319 147,004,702 Rls. 4,906 $
240 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85361040 فيوز SMD(قابل نصب سطحي بر روي برد مدا ر چاپي) براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 474 146,127,939 Rls. 4,944 $
241 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84716020 موشوا ره (mouse) 56 144,111,240 Rls. 4,770 $
242 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 22 143,821,812 Rls. 4,801 $
243 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 410 143,470,958 Rls. 4,800 $
244 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 107 143,128,783 Rls. 4,778 $
245 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85030020 انواع روتور مخصوص ژنراتور نيروگاهي 406 139,001,980 Rls. 4,938 $
246 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 210 138,753,866 Rls. 4,633 $
247 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85369030 ترمينال ريلي 310 138,377,400 Rls. 4,585 $
248 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 56 137,062,407 Rls. 4,842 $
249 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 230 135,020,745 Rls. 4,567 $
250 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 150 133,574,400 Rls. 4,421 $
251 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 90 133,058,837 Rls. 4,456 $
252 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 20 132,563,200 Rls. 4,400 $
253 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90181931 ----دستگاه ضربان قلب جنين 24 125,338,300 Rls. 4,150 $
254 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 105 124,981,400 Rls. 4,150 $
255 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 50 119,211,000 Rls. 3,950 $
256 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 137 117,915,710 Rls. 3,939 $
257 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235210 كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 25 117,705,900 Rls. 3,900 $
258 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 300 116,883,000 Rls. 3,900 $
259 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 140 116,466,694 Rls. 3,920 $
260 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 81019900 مصنوعات ا زتنگستن, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 370 112,967,029 Rls. 3,902 $
261 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 230 111,825,635 Rls. 3,764 $
262 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 37019930 --- كليشه چاپ 857 111,680,800 Rls. 3,700 $
263 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 53 109,476,540 Rls. 3,859 $
264 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 70 107,357,297 Rls. 3,585 $
265 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 84 106,826,373 Rls. 3,648 $
266 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 192 106,332,010 Rls. 3,557 $
267 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90014010 عدسي تک کانون عينك ازشيشه 113 104,471,306 Rls. 3,461 $
268 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 120 104,030,392 Rls. 3,543 $
269 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 121 103,651,447 Rls. 3,539 $
270 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 270 101,777,076 Rls. 3,372 $
271 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 130 101,467,400 Rls. 3,508 $
272 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 132 101,402,392 Rls. 3,364 $
273 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423300 آمپلي فاير ها 74 101,032,250 Rls. 3,456 $
274 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 183 99,076,635 Rls. 3,325 $
275 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85171820 تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 153 99,008,983 Rls. 3,305 $
276 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 1 96,786,860 Rls. 3,241 $
277 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 89 96,653,250 Rls. 3,225 $
278 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 340 96,621,326 Rls. 3,232 $
279 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 27101940 روغن پايه معدني 338 95,562,830 Rls. 3,190 $
280 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29303000 مونو، ديياتتراسولفورهاي تيوروم 345 95,434,588 Rls. 3,199 $
281 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235290 سايركارت هاي هوشمند بجز كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 250 94,523,451 Rls. 3,155 $
282 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 74102100 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانندازمس تصفيه شده, به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 297 93,293,776 Rls. 3,127 $
283 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 30 92,547,894 Rls. 3,350 $
284 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 150 92,353,860 Rls. 3,060 $
285 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 234 92,158,233 Rls. 3,211 $
286 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 81 90,913,582 Rls. 3,038 $
287 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 1,100 90,636,000 Rls. 3,000 $
288 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 162 90,348,000 Rls. 3,000 $
289 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 149 90,165,335 Rls. 3,115 $
290 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 95030090 ---اجزاء وقطعات 190 89,354,940 Rls. 2,972 $
291 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 186 88,702,572 Rls. 2,997 $
292 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 15 88,521,000 Rls. 2,962 $
293 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 83 87,453,322 Rls. 3,081 $
294 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 140 86,628,080 Rls. 2,870 $
295 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 87039090 --- ساير وسيله نقليه موتوري غير مذكور 300 85,961,184 Rls. 2,848 $
296 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 50 85,748,326 Rls. 2,872 $
297 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90153000 ترا زها 2 85,149,630 Rls. 2,843 $
298 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 370 81,861,120 Rls. 2,720 $
299 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 170 81,500,227 Rls. 2,719 $
300 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 62044200 پيرا هن بلندزنانه يادخترانه ا زپنبه. 40 81,013,856 Rls. 2,684 $
مجموع کل
14,454,042,870 ريال
مجموع کل
485,056 دلار