آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 375 1,242,824,942 Rls. 41,954 $
102 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 741 1,164,877,200 Rls. 39,114 $
103 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 187 1,157,155,830 Rls. 38,714 $
104 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 1,111 1,145,757,072 Rls. 38,047 $
105 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 1,879 1,144,683,775 Rls. 40,068 $
106 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90138010 صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد 418 1,124,236,256 Rls. 39,168 $
107 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 898 1,112,073,161 Rls. 37,083 $
108 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 823 1,110,716,029 Rls. 37,341 $
109 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91011900 ساعت مچي برقي ،غيرازرديف 91011100باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها 337 1,092,150,661 Rls. 38,271 $
110 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,020 1,086,601,940 Rls. 37,019 $
111 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 1,650 1,033,358,365 Rls. 35,899 $
112 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 733 1,030,901,959 Rls. 35,799 $
113 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 28 1,012,526,252 Rls. 34,975 $
114 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 350 1,012,310,000 Rls. 33,800 $
115 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 356 981,936,389 Rls. 32,770 $
116 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 25 980,154,604 Rls. 34,628 $
117 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 15 898,500,000 Rls. 30,000 $
118 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 100 893,265,885 Rls. 29,595 $
119 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 794 890,787,427 Rls. 29,744 $
120 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 15 876,752,617 Rls. 29,048 $
121 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 848 856,914,625 Rls. 28,471 $
122 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 5,467 851,191,798 Rls. 28,334 $
123 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 7,344 826,088,633 Rls. 27,448 $
124 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 508 821,580,747 Rls. 28,925 $
125 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 1,176 817,323,347 Rls. 27,146 $
126 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 80 816,546,810 Rls. 28,606 $
127 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 210 808,232,405 Rls. 28,460 $
128 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 20 793,001,467 Rls. 26,824 $
129 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 530 781,752,479 Rls. 26,269 $
130 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 666 779,895,754 Rls. 27,600 $
131 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 109 757,865,923 Rls. 25,923 $
132 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85075000 ا نباره هايبرقي نيكل – فلز هيدرات 800 757,845,915 Rls. 26,922 $
133 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 627 747,466,029 Rls. 26,408 $
134 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 500 716,999,256 Rls. 23,935 $
135 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,277 709,512,453 Rls. 24,046 $
136 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 308 703,007,576 Rls. 23,288 $
137 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 770 697,250,400 Rls. 23,100 $
138 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,468 693,535,875 Rls. 22,980 $
139 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 140 665,879,925 Rls. 23,471 $
140 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,877 647,872,512 Rls. 21,504 $
141 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,488 647,324,545 Rls. 21,491 $
142 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 855 637,807,897 Rls. 21,440 $
143 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 2,289 633,511,832 Rls. 21,932 $
144 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 829 623,217,290 Rls. 21,269 $
145 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 241 606,073,246 Rls. 20,099 $
146 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90179000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات رسامي و ا ندا زه گيري مشمول 9017 3 584,482,976 Rls. 19,364 $
147 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84821000 بلبرينگ. 1,715 580,660,010 Rls. 19,591 $
148 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 1,878 579,926,270 Rls. 19,291 $
149 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 975 572,993,301 Rls. 19,131 $
150 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 250 570,366,701 Rls. 20,399 $
151 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 10 567,795,011 Rls. 18,954 $
152 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 96 554,831,975 Rls. 18,988 $
153 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 378 551,339,989 Rls. 18,624 $
154 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 1,178 548,807,811 Rls. 19,204 $
155 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 190 541,573,013 Rls. 18,090 $
156 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 951 533,109,232 Rls. 17,675 $
157 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 83021090 سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 1,464 526,780,609 Rls. 17,657 $
158 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 18 522,529,554 Rls. 18,492 $
159 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84138120 تلمبه هاي تزريقي 90 496,588,400 Rls. 16,572 $
160 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85322100 خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 447 491,516,497 Rls. 17,153 $
161 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 181 481,424,500 Rls. 15,949 $
162 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 1,366 480,901,239 Rls. 16,738 $
163 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 501 479,847,038 Rls. 16,179 $
164 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 4,298 466,013,461 Rls. 15,518 $
165 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 504 440,117,380 Rls. 15,551 $
166 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 789 437,393,192 Rls. 15,348 $
167 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 458 437,094,077 Rls. 14,721 $
168 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 71049090 سايرسنگهاي سنيتيک يادوباره ساخته شده گرا نبهايانيمه گرانبهاي درجه بندي نشده غير مذكور كارشده بجزفيروزه مصنوعي غيرازشماره 71042090 710 427,590,400 Rls. 14,200 $
169 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 100 425,950,000 Rls. 14,112 $
170 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 350 425,774,418 Rls. 14,317 $
171 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 216 423,516,827 Rls. 14,374 $
172 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,007 408,765,736 Rls. 13,580 $
173 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 1,000 403,199,876 Rls. 14,093 $
174 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 490 401,747,477 Rls. 13,318 $
175 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 175 399,617,342 Rls. 14,532 $
176 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 291 387,309,981 Rls. 12,828 $
177 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 767 386,329,600 Rls. 12,800 $
178 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85078000 - ساير انباره ها 614 369,694,792 Rls. 12,487 $
179 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 120 366,508,513 Rls. 12,638 $
180 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 114 363,924,099 Rls. 12,286 $
181 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 434 363,773,850 Rls. 12,253 $
182 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 384 348,615,792 Rls. 11,607 $
183 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90321000 ترموستات 175 342,228,099 Rls. 11,676 $
184 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 139 326,979,690 Rls. 10,916 $
185 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 16 323,707,651 Rls. 10,751 $
186 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 106 322,434,565 Rls. 11,454 $
187 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 488 319,321,136 Rls. 10,990 $
188 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 252 318,454,593 Rls. 11,079 $
189 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,409 315,003,579 Rls. 10,536 $
190 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 190 309,422,635 Rls. 10,820 $
191 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90261010 فلومتر 365 303,586,548 Rls. 10,713 $
192 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 172 300,024,976 Rls. 10,017 $
193 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 619 299,086,296 Rls. 10,363 $
194 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85291030 اجزاء و قطعات آنتن هاي مربوط به دستگاههاي صوتي وتصويري 650 293,278,244 Rls. 10,251 $
195 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84716010 صفحه کليد(keyboard) 447 291,765,824 Rls. 9,729 $
196 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 100 281,798,088 Rls. 9,686 $
197 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 171 280,711,200 Rls. 9,300 $
198 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 300 280,049,500 Rls. 9,278 $
199 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 584 277,346,518 Rls. 9,573 $
200 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85068030 قوهکهاي دكمهکاي (Round Cell)، غير مذكور درجاي ديگر 218 271,737,000 Rls. 9,000 $
مجموع کل
62,194,616,183 ريال
مجموع کل
2,113,674 دلار