آمار کل " واردات از" کشور (منطقه ازاد بندرانزلي) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد منطقه ازاد بندرانزلي 10039000 جو باستثناي بذر 5,749,185 42,449,865,245 Rls. 1,518,236 $
مجموع کل
42,449,865,245 ريال
مجموع کل
1,518,236 دلار