آمار کل " واردات از" کشور (مكزيك) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 600 6,587,243,868 Rls. 236,917 $
2 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 936 6,371,101,937 Rls. 213,995 $
3 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 23,521 5,935,759,229 Rls. 199,392 $
4 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 736 5,349,279,150 Rls. 177,533 $
5 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 90219010 دريچه قلب 16 4,024,940,097 Rls. 135,342 $
6 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 650 3,899,697,641 Rls. 138,533 $
7 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 90181940 دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي يا بدون گوشي 1,300 1,957,266,306 Rls. 70,395 $
8 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 70 1,153,831,024 Rls. 39,030 $
9 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 30064050 كامپوزيت 590 1,108,789,823 Rls. 37,133 $
10 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 300 1,098,309,137 Rls. 39,502 $
11 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 40 216,942,577 Rls. 7,803 $
12 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 600 156,921,494 Rls. 5,238 $
13 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 220 101,456,478 Rls. 3,387 $
14 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مكزيك 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 4 23,870,145 Rls. 797 $
مجموع کل
37,985,408,904 ريال
مجموع کل
1,304,996 دلار