آمار کل " واردات از" کشور (قبرس) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اميرآباد قبرس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 5,582,396 39,531,892,073 Rls. 1,319,644 $
مجموع کل
39,531,892,073 ريال
مجموع کل
1,319,644 دلار