آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (اينچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اينچه برون فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 12,802,800 167,554,279,901 Rls. 5,592,532 $
2 12 1394 اينچه برون فدراسيون روسيه 10011910 گندم دامي 456,700 3,747,611,754 Rls. 133,877 $
مجموع کل
171,301,891,655 ريال
مجموع کل
5,726,409 دلار