آمار کل " واردات از" کشور (عراق) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي عراق 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 14,655 15,227,986,463 Rls. 515,016 $
مجموع کل
15,227,986,463 ريال
مجموع کل
515,016 دلار