آمار کل " واردات از" کشور (سودان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 7,523,550 374,878,980,371 Rls. 12,430,841 $
مجموع کل
374,878,980,371 ريال
مجموع کل
12,430,841 دلار