آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فريدون كنار سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 6,030,000 42,399,946,061 Rls. 1,415,644 $
2 12 1394 فريدون كنار سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 1,700,747 15,329,177,240 Rls. 511,740 $
مجموع کل
57,729,123,301 ريال
مجموع کل
1,927,385 دلار