آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 17 283,405,610 Rls. 9,454 $
202 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه شرا ب, شرا ب سيب, آب ميوه, ونوشابه هاي همانند 270 273,642,465 Rls. 9,086 $
203 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 80 272,277,600 Rls. 9,028 $
204 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 458 267,100,000 Rls. 9,097 $
205 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 60 256,141,874 Rls. 8,938 $
206 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29324990 ساير تركيبات داراي ساختار حلقه هاي كيتولئين يا ايزو كيتولئين غير مذكور 40 252,250,000 Rls. 8,750 $
207 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 70 234,819,000 Rls. 7,800 $
208 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,934 228,349,614 Rls. 7,619 $
209 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 250 227,554,453 Rls. 7,985 $
210 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184921 ---دستگاه برقي جرم گيري دندان (اولتراسونيك وپيزوالكتريك) 20 220,074,207 Rls. 7,370 $
211 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 147 219,558,130 Rls. 7,538 $
212 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 23 209,791,306 Rls. 7,360 $
213 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 220 209,505,802 Rls. 7,117 $
214 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 692 208,835,913 Rls. 7,003 $
215 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90261010 فلومتر 458 208,806,150 Rls. 7,213 $
216 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 80 207,114,114 Rls. 7,035 $
217 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 36 206,525,465 Rls. 6,957 $
218 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 32 206,052,730 Rls. 6,874 $
219 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 8 202,585,605 Rls. 7,081 $
220 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 391 197,558,052 Rls. 6,596 $
221 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82075010 ابزارها براي سوراخ كردن (غيرازسوراخ كردن سنگ )به قطر 1.5 ميليمتر وکمتر 120 196,030,777 Rls. 6,854 $
222 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 385 185,642,390 Rls. 6,150 $
223 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 74 183,248,614 Rls. 6,840 $
224 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 68042300 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي. 413 182,377,602 Rls. 6,149 $
225 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 515 182,052,226 Rls. 6,057 $
226 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 58 172,392,012 Rls. 5,802 $
227 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 127 167,126,420 Rls. 5,577 $
228 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 95061100 ا سکي روي برف 65 165,210,000 Rls. 5,474 $
229 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 166 163,934,504 Rls. 5,476 $
230 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84529000 مبل ، پايه وسرپوش براي چرخ هاي دوزندگي و اجزاء و قطعات انها با ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 67 161,554,187 Rls. 5,683 $
231 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 12 158,537,123 Rls. 5,327 $
232 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 55 158,144,198 Rls. 5,563 $
233 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 35011000 كازئين 198 152,370,866 Rls. 5,098 $
234 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84672910 موتور آويز برا ي ا ستفاده هاي دندا نسازي و دندا نپزشکي 55 148,262,400 Rls. 4,912 $
235 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 45 144,483,064 Rls. 4,858 $
236 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 20 144,084,040 Rls. 4,808 $
237 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 147 141,961,256 Rls. 4,994 $
238 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 65 140,852,749 Rls. 4,676 $
239 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 59 139,615,968 Rls. 4,921 $
240 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 29 134,466,829 Rls. 4,489 $
241 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 225 133,538,280 Rls. 4,695 $
242 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 370 132,060,064 Rls. 4,402 $
243 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 245 129,540,632 Rls. 4,303 $
244 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 114 127,361,062 Rls. 4,218 $
245 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 35 122,035,491 Rls. 4,282 $
246 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 68129300 مفصلکبندي (Jointing) الياف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشكال ورق يا رول(Seets or rolls) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيرازپنبه نسوز كروسيدوليت 2 119,564,725 Rls. 4,090 $
247 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 97 117,031,645 Rls. 3,964 $
248 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 178 115,465,230 Rls. 3,950 $
249 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85423300 آمپلي فاير ها 58 113,968,822 Rls. 3,870 $
250 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32099040 پوششهاي تفلوني براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 50 109,907,604 Rls. 3,699 $
251 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 119 107,814,129 Rls. 3,582 $
252 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 18 102,378,849 Rls. 3,617 $
253 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 122 98,230,890 Rls. 3,286 $
254 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 81019900 مصنوعات ا زتنگستن, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 6 97,392,051 Rls. 3,294 $
255 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 215 97,265,616 Rls. 3,232 $
256 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 10 92,238,737 Rls. 3,091 $
257 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 90 90,095,403 Rls. 2,992 $
258 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 40 88,174,782 Rls. 2,928 $
259 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 51 85,204,845 Rls. 2,844 $
260 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 343 83,784,456 Rls. 2,784 $
261 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 19 80,985,638 Rls. 2,686 $
262 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 50 74,006,425 Rls. 2,457 $
263 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 80 71,963,832 Rls. 2,403 $
264 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 70 68,582,906 Rls. 2,295 $
265 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 158 68,140,076 Rls. 2,294 $
266 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 34 67,993,587 Rls. 2,262 $
267 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 61 66,783,322 Rls. 2,316 $
268 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 10 65,563,318 Rls. 2,316 $
269 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 14 65,103,272 Rls. 2,157 $
270 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 150 64,190,783 Rls. 2,280 $
271 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 322 64,058,225 Rls. 2,122 $
272 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 117 60,536,456 Rls. 2,091 $
273 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 27 59,493,815 Rls. 1,994 $
274 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 45 56,043,548 Rls. 1,870 $
275 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 280 54,254,009 Rls. 1,804 $
276 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 28332931 فروسولفات آب دار وبدون آب (گريد دارويي) 250 53,537,104 Rls. 1,838 $
277 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 104 52,337,840 Rls. 1,734 $
278 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 8 51,809,530 Rls. 1,822 $
279 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 210 51,480,116 Rls. 1,719 $
280 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 70 49,821,900 Rls. 1,655 $
281 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33061000 مواد پاكکكننده دندان 23 47,004,634 Rls. 1,574 $
282 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 91149000 ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1 46,575,601 Rls. 1,582 $
283 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 12 44,965,500 Rls. 1,500 $
284 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 46 44,441,490 Rls. 1,472 $
285 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85431000 شتاب دهنده هاي ذرات . 122 44,175,456 Rls. 1,464 $
286 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 150 44,107,891 Rls. 1,464 $
287 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 128 41,692,560 Rls. 1,380 $
288 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 457 41,380,734 Rls. 1,371 $
289 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 86 40,435,200 Rls. 1,340 $
290 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 120 39,536,400 Rls. 1,310 $
291 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم, برا ي کارکردن روي فلزا ت. 53 39,315,720 Rls. 1,312 $
292 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 11 39,210,328 Rls. 1,309 $
293 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 65 36,073,400 Rls. 1,194 $
294 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 1 35,958,000 Rls. 1,200 $
295 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184911 ---- دستگاه پليمريزاسيون كامپوزيت دنداني با توليد نور لايت كيور (curing light unit) 16 35,711,944 Rls. 1,223 $
296 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 82 34,751,818 Rls. 1,189 $
297 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 35 34,679,004 Rls. 1,159 $
298 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 68 33,605,940 Rls. 1,113 $
299 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 47 33,476,019 Rls. 1,121 $
300 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 93 33,442,170 Rls. 1,117 $
مجموع کل
12,014,574,138 ريال
مجموع کل
407,240 دلار