آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 486 1,713,901,920 Rls. 57,651 $
102 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 115 1,709,316,564 Rls. 56,639 $
103 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 322 1,675,151,001 Rls. 59,205 $
104 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 928 1,669,962,736 Rls. 56,087 $
105 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 163 1,635,513,219 Rls. 54,616 $
106 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29396900 سايرآلکالوئيدهاي زنگ چاودار؛ مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير از 29396100 لغايت 29396300 0 1,624,274,716 Rls. 54,224 $
107 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 5,739 1,605,000,505 Rls. 54,856 $
108 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 375 1,527,853,396 Rls. 51,278 $
109 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 75 1,482,940,500 Rls. 49,171 $
110 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85044050 کنترل دور موتورInverter 188 1,478,943,241 Rls. 52,339 $
111 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 10 1,441,225,964 Rls. 48,956 $
112 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 261 1,388,359,088 Rls. 47,906 $
113 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,008 1,380,263,888 Rls. 47,385 $
114 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 628 1,374,317,603 Rls. 45,737 $
115 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,050 1,359,354,837 Rls. 46,260 $
116 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,725 1,339,581,657 Rls. 44,565 $
117 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 42 1,324,930,771 Rls. 46,310 $
118 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,050 1,317,988,454 Rls. 45,885 $
119 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 192 1,300,085,334 Rls. 43,762 $
120 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 673 1,248,603,934 Rls. 41,683 $
121 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 600 1,165,550,454 Rls. 39,512 $
122 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 394 1,158,957,733 Rls. 39,999 $
123 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 256 1,093,338,262 Rls. 37,113 $
124 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 5,930 1,082,841,100 Rls. 36,882 $
125 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 46 1,056,751,440 Rls. 35,039 $
126 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,000 1,046,253,130 Rls. 34,875 $
127 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 249 1,040,146,316 Rls. 35,125 $
128 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 893 1,037,899,300 Rls. 34,759 $
129 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 34039910 روانکكننده سيليكوني 1,350 1,016,614,000 Rls. 33,660 $
130 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90189061 ----دستگاه تلمبه هاي ساكشن پزشكي از جمله تلمبه ساكشن دستي (hemovac) 250 993,752,709 Rls. 33,174 $
131 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 123 957,530,152 Rls. 33,681 $
132 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 55 946,997,312 Rls. 31,537 $
133 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 554 934,440,320 Rls. 31,498 $
134 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 12,716 923,660,456 Rls. 30,690 $
135 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 52 923,328,326 Rls. 30,877 $
136 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 351 887,952,092 Rls. 30,744 $
137 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 3,022 869,636,985 Rls. 29,322 $
138 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 1,009 861,382,272 Rls. 29,495 $
139 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 36 854,301,692 Rls. 28,519 $
140 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 247 839,393,708 Rls. 29,682 $
141 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84715010 جعبه کامپيوترشخصي(PC)شامل کليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 414 832,274,855 Rls. 28,574 $
142 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 3,982 806,581,880 Rls. 27,472 $
143 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 41 795,615,295 Rls. 27,361 $
144 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70193990 نطع مت ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 260 780,000,000 Rls. 26,043 $
145 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 1,400 773,879,130 Rls. 25,659 $
146 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,122 765,005,445 Rls. 26,516 $
147 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 200 708,939,000 Rls. 23,490 $
148 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 4,183 701,474,553 Rls. 23,590 $
149 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 326 693,563,568 Rls. 24,286 $
150 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 11 647,313,417 Rls. 21,774 $
151 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 650 613,692,900 Rls. 20,332 $
152 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,927 604,638,498 Rls. 20,749 $
153 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 53 593,697,800 Rls. 19,818 $
154 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 16 591,017,269 Rls. 19,773 $
155 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 370 589,236,664 Rls. 19,523 $
156 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84138200 بالابرهاي آبگونها 300 579,477,612 Rls. 20,381 $
157 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 197 576,911,493 Rls. 19,973 $
158 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 128 565,885,966 Rls. 19,223 $
159 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 0 555,474,314 Rls. 18,537 $
160 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 200 554,723,100 Rls. 18,559 $
161 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 690 551,596,590 Rls. 18,723 $
162 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85340000 مدا رهاي چاپي 33 545,979,672 Rls. 18,818 $
163 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 65 542,968,594 Rls. 18,688 $
164 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 12 518,535,515 Rls. 18,420 $
165 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 122 515,107,980 Rls. 17,118 $
166 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 7 515,042,116 Rls. 17,417 $
167 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 481 502,291,069 Rls. 17,215 $
168 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 325 502,239,959 Rls. 16,695 $
169 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 314 489,162,676 Rls. 16,313 $
170 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84141000 - تلمبه هاي خلاء 203 489,144,161 Rls. 16,641 $
171 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 28 484,692,150 Rls. 16,048 $
172 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84409000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي صحافي ودوخت اوراق 12 477,800,282 Rls. 15,941 $
173 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 266 460,316,276 Rls. 15,650 $
174 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 81099000 مصنوعات ا ززيرکونيوم که در جاي ديگر گفته نشده است 100 459,040,064 Rls. 15,323 $
175 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 1,053 455,194,399 Rls. 15,280 $
176 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 60 440,686,400 Rls. 14,600 $
177 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 5 424,767,491 Rls. 14,283 $
178 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 3 415,510,693 Rls. 14,265 $
179 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 818 407,895,145 Rls. 13,666 $
180 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 100 404,621,343 Rls. 13,811 $
181 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 80 401,489,400 Rls. 13,353 $
182 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 95 398,069,765 Rls. 13,522 $
183 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 671 396,855,722 Rls. 13,334 $
184 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 367 389,964,615 Rls. 13,126 $
185 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8 385,364,223 Rls. 13,470 $
186 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 52081100 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيد نشده, داراي 85 درصد يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 100گرم ياکمتر 37 384,378,120 Rls. 13,197 $
187 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 43 378,378,762 Rls. 12,799 $
188 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 05111000 اسپرم گاو 10 374,214,830 Rls. 12,488 $
189 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 26 373,534,251 Rls. 12,579 $
190 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 600 368,357,588 Rls. 13,036 $
191 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 0 353,927,872 Rls. 12,198 $
192 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90308400 سايروسايل سنجش همراه باآلات ضبط كننده 37 353,779,240 Rls. 12,520 $
193 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 84 345,720,000 Rls. 11,520 $
194 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 93 335,514,312 Rls. 11,565 $
195 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 55 334,499,083 Rls. 11,368 $
196 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 419 318,355,951 Rls. 11,149 $
197 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 409 316,292,424 Rls. 10,601 $
198 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 114 303,897,773 Rls. 10,098 $
199 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,428 289,775,783 Rls. 9,595 $
200 12 1394 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 41 284,513,508 Rls. 9,581 $
مجموع کل
79,307,175,639 ريال
مجموع کل
2,688,345 دلار