آمار کل " واردات از" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 زاهدان ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,647,079 96,512,275,099 Rls. 3,196,613 $
2 12 1394 زاهدان ساير كشورهاي خارجي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 527,521 27,061,301,401 Rls. 896,364 $
مجموع کل
123,573,576,500 ريال
مجموع کل
4,092,977 دلار