آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 70 31,177,233 Rls. 1,054 $
102 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 118 27,771,358 Rls. 950 $
103 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 8 26,823,560 Rls. 938 $
104 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 522 20,401,280 Rls. 681 $
105 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 77 14,200,722 Rls. 474 $
106 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 35 6,993,910 Rls. 244 $
107 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 95073000 قرقره هاي ماهيگيري. 7 1,057,070 Rls. 35 $
مجموع کل
128,425,133 ريال
مجموع کل
4,376 دلار