آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,149,444 734,800,453,298 Rls. 25,264,660 $
2 12 1394 قشم جمهوري كره 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 1,305,713 278,961,501,726 Rls. 9,459,042 $
3 12 1394 قشم جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 1,022,941 263,228,897,504 Rls. 8,951,463 $
4 12 1394 قشم جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,259,459 236,289,108,871 Rls. 7,840,386 $
5 12 1394 قشم جمهوري كره 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 1,075,639 216,121,297,444 Rls. 7,199,253 $
6 12 1394 قشم جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 170,636 42,636,850,321 Rls. 1,423,331 $
7 12 1394 قشم جمهوري كره 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 145,578 11,175,604,960 Rls. 376,132 $
8 12 1394 قشم جمهوري كره 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 14,220 9,596,801,165 Rls. 320,005 $
9 12 1394 قشم جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 16,790 4,575,905,959 Rls. 152,864 $
10 12 1394 قشم جمهوري كره 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 18,849 3,863,957,878 Rls. 132,424 $
11 12 1394 قشم جمهوري كره 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 1,969 3,185,734,978 Rls. 106,211 $
12 12 1394 قشم جمهوري كره 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 28,800 2,818,189,268 Rls. 100,113 $
13 12 1394 قشم جمهوري كره 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 28,382 2,184,542,184 Rls. 75,052 $
14 12 1394 قشم جمهوري كره 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 44,540 2,159,806,567 Rls. 75,491 $
15 12 1394 قشم جمهوري كره 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 32,644 2,105,485,915 Rls. 70,548 $
16 12 1394 قشم جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,623 1,289,828,467 Rls. 43,050 $
17 12 1394 قشم جمهوري كره 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 2,722 1,107,723,278 Rls. 36,795 $
18 12 1394 قشم جمهوري كره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 13,600 1,046,771,071 Rls. 35,056 $
19 12 1394 قشم جمهوري كره 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 462 995,917,777 Rls. 33,240 $
20 12 1394 قشم جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 7,060 862,987,537 Rls. 30,489 $
21 12 1394 قشم جمهوري كره 82129000 ا جزا ءوقطعات تيغ ها, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 625 855,142,699 Rls. 28,504 $
22 12 1394 قشم جمهوري كره 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 2,964 721,977,360 Rls. 23,920 $
23 12 1394 قشم جمهوري كره 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 7,060 673,826,213 Rls. 22,851 $
24 12 1394 قشم جمهوري كره 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 700 617,585,319 Rls. 20,616 $
25 12 1394 قشم جمهوري كره 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 7,825 547,940,180 Rls. 19,465 $
26 12 1394 قشم جمهوري كره 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 19,692 535,192,993 Rls. 18,406 $
27 12 1394 قشم جمهوري كره 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز واحدهاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 972 446,332,899 Rls. 14,895 $
28 12 1394 قشم جمهوري كره 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 1,191 379,550,428 Rls. 12,626 $
29 12 1394 قشم جمهوري كره 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 459 341,629,851 Rls. 11,475 $
30 12 1394 قشم جمهوري كره 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 810 333,901,570 Rls. 11,239 $
31 12 1394 قشم جمهوري كره 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 588 229,210,995 Rls. 7,648 $
32 12 1394 قشم جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 18 137,340,008 Rls. 4,563 $
33 12 1394 قشم جمهوري كره 48181000 کاغذ توا لت 454 21,868,092 Rls. 730 $
34 12 1394 قشم جمهوري كره 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 1,015 13,159,861 Rls. 439 $
35 12 1394 قشم جمهوري كره 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 214 6,655,506 Rls. 222 $
مجموع کل
1,824,868,680,140 ريال
مجموع کل
61,923,205 دلار