آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 غرب تهران ترکيه 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 37,659 5,258,699,343 Rls. 187,448 $
102 12 1394 غرب تهران ترکيه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 61,815 5,106,144,493 Rls. 172,152 $
103 12 1394 غرب تهران ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 163,609 5,065,319,718 Rls. 168,589 $
104 12 1394 غرب تهران ترکيه 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 70,560 4,953,784,535 Rls. 169,564 $
105 12 1394 غرب تهران ترکيه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,705 4,943,583,240 Rls. 163,849 $
106 12 1394 غرب تهران ترکيه 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 4,100 4,941,589,506 Rls. 164,574 $
107 12 1394 غرب تهران ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 28,952 4,924,917,810 Rls. 164,361 $
108 12 1394 غرب تهران ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 12,230 4,901,388,147 Rls. 167,368 $
109 12 1394 غرب تهران ترکيه 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 42,500 4,843,536,767 Rls. 173,231 $
110 12 1394 غرب تهران ترکيه 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 62,756 4,697,122,791 Rls. 157,585 $
111 12 1394 غرب تهران ترکيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 86,250 4,692,155,955 Rls. 157,631 $
112 12 1394 غرب تهران ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 22,621 4,686,396,540 Rls. 160,891 $
113 12 1394 غرب تهران ترکيه 40082120 تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 50,433 4,583,604,570 Rls. 151,925 $
114 12 1394 غرب تهران ترکيه 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 72,710 4,578,582,903 Rls. 152,330 $
115 12 1394 غرب تهران ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 76,918 4,539,415,961 Rls. 154,200 $
116 12 1394 غرب تهران ترکيه 21069010 ا ستابيلايزر 40,000 4,527,960,319 Rls. 160,851 $
117 12 1394 غرب تهران ترکيه 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 4,206 4,489,397,580 Rls. 153,037 $
118 12 1394 غرب تهران ترکيه 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 28,376 4,486,244,994 Rls. 150,248 $
119 12 1394 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 192,126 4,431,048,816 Rls. 147,414 $
120 12 1394 غرب تهران ترکيه 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 49,300 4,366,396,697 Rls. 146,706 $
121 12 1394 غرب تهران ترکيه 54071000 پارچه هاي تاروپودباف ا زنخ بسيارمقاوم نايلوني يا از ساير پلي اميدهايااز پلي استرها. 22,593 4,365,933,034 Rls. 154,246 $
122 12 1394 غرب تهران ترکيه 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 71,691 4,363,416,043 Rls. 144,540 $
123 12 1394 غرب تهران ترکيه 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 47,010 4,333,387,243 Rls. 144,609 $
124 12 1394 غرب تهران ترکيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 72,923 4,286,915,110 Rls. 145,542 $
125 12 1394 غرب تهران ترکيه 33051000 شامپوها 89,608 4,239,005,602 Rls. 143,219 $
126 12 1394 غرب تهران ترکيه 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 19,221 4,146,058,056 Rls. 139,109 $
127 12 1394 غرب تهران ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 41,878 4,124,034,202 Rls. 137,841 $
128 12 1394 غرب تهران ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 65,527 4,051,339,726 Rls. 134,863 $
129 12 1394 غرب تهران ترکيه 38123030 پايدا رکننده هايUV 131,182 3,959,597,488 Rls. 131,182 $
130 12 1394 غرب تهران ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 62,410 3,959,135,528 Rls. 133,744 $
131 12 1394 غرب تهران ترکيه 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 21,800 3,933,513,631 Rls. 130,829 $
132 12 1394 غرب تهران ترکيه 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 56,376 3,907,719,643 Rls. 133,428 $
133 12 1394 غرب تهران ترکيه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 14,171 3,841,982,969 Rls. 127,592 $
134 12 1394 غرب تهران ترکيه 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 22,650 3,841,291,860 Rls. 127,340 $
135 12 1394 غرب تهران ترکيه 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,738 3,837,577,543 Rls. 134,988 $
136 12 1394 غرب تهران ترکيه 48173000 جعبه, کيسه, کيف ومجموعه هاي نگارشي ا زکاغذيامقوا, حاوي مجموعه ا ي ا زا شياءنامه نگاري كاغذي 63,594 3,779,262,797 Rls. 125,930 $
137 12 1394 غرب تهران ترکيه 39161090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ، ميله، قلم وپروفيله حتي كارشده در سطح از پليمرهاي اتيلن بجز انواع مورد مصرف در ساختمان 56,500 3,741,676,472 Rls. 125,063 $
138 12 1394 غرب تهران ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 27,351 3,732,373,893 Rls. 123,941 $
139 12 1394 غرب تهران ترکيه 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 4,400 3,635,722,053 Rls. 121,721 $
140 12 1394 غرب تهران ترکيه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 31,029 3,581,253,107 Rls. 126,561 $
141 12 1394 غرب تهران ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 35,640 3,562,599,262 Rls. 119,310 $
142 12 1394 غرب تهران ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 15,150 3,494,143,053 Rls. 117,749 $
143 12 1394 غرب تهران ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 47,200 3,473,680,776 Rls. 117,484 $
144 12 1394 غرب تهران ترکيه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 71,637 3,378,526,713 Rls. 112,673 $
145 12 1394 غرب تهران ترکيه 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 53,159 3,349,489,185 Rls. 111,385 $
146 12 1394 غرب تهران ترکيه 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 19,797 3,303,187,670 Rls. 111,837 $
147 12 1394 غرب تهران ترکيه 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 80,639 3,279,268,432 Rls. 111,184 $
148 12 1394 غرب تهران ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 44,595 3,267,912,057 Rls. 108,278 $
149 12 1394 غرب تهران ترکيه 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 66,435 3,210,213,608 Rls. 106,344 $
150 12 1394 غرب تهران ترکيه 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 33,506 3,177,651,835 Rls. 106,003 $
151 12 1394 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 43,580 3,110,521,152 Rls. 103,629 $
152 12 1394 غرب تهران ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 311,150 3,022,196,839 Rls. 100,312 $
153 12 1394 غرب تهران ترکيه 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 12,815 2,927,875,596 Rls. 96,972 $
154 12 1394 غرب تهران ترکيه 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 46,470 2,903,542,782 Rls. 96,750 $
155 12 1394 غرب تهران ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 47,344 2,851,945,200 Rls. 95,160 $
156 12 1394 غرب تهران ترکيه 62041990 ---لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 17,262 2,776,215,702 Rls. 91,989 $
157 12 1394 غرب تهران ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 21,328 2,671,113,132 Rls. 89,483 $
158 12 1394 غرب تهران ترکيه 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 47,963 2,621,869,344 Rls. 87,114 $
159 12 1394 غرب تهران ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 30,588 2,617,461,437 Rls. 87,785 $
160 12 1394 غرب تهران ترکيه 72191100 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 24,934 2,612,530,288 Rls. 87,186 $
161 12 1394 غرب تهران ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 19,940 2,597,475,925 Rls. 86,058 $
162 12 1394 غرب تهران ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 41,200 2,587,341,216 Rls. 87,059 $
163 12 1394 غرب تهران ترکيه 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 104,771 2,566,932,960 Rls. 86,629 $
164 12 1394 غرب تهران ترکيه 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 13,719 2,559,978,408 Rls. 90,235 $
165 12 1394 غرب تهران ترکيه 58110000 محصولات نسجي لايهکدوزي شده به صورت توپ، متشكل از يك يا چندلايه ازمواد نسجي كه با لايهکگذاري از طريق به هم دوختن يا به نحوي ديگر، غير از گلدوزي و قلابدوزي مشمول شماره 1058 جور شده باشند. 59,630 2,534,933,875 Rls. 84,416 $
166 12 1394 غرب تهران ترکيه 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 32,729 2,531,598,619 Rls. 88,276 $
167 12 1394 غرب تهران ترکيه 74101110 ورق نازک (foil) به ضخامت 50 ميکرون وکمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 11,620 2,520,994,676 Rls. 86,232 $
168 12 1394 غرب تهران ترکيه 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 68 2,517,147,741 Rls. 84,028 $
169 12 1394 غرب تهران ترکيه 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 15,000 2,511,086,120 Rls. 86,556 $
170 12 1394 غرب تهران ترکيه 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 27,637 2,500,512,849 Rls. 82,911 $
171 12 1394 غرب تهران ترکيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6,059 2,475,677,475 Rls. 85,695 $
172 12 1394 غرب تهران ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 48,709 2,463,729,364 Rls. 83,196 $
173 12 1394 غرب تهران ترکيه 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها 67,230 2,441,242,298 Rls. 81,859 $
174 12 1394 غرب تهران ترکيه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 33,040 2,425,800,337 Rls. 83,577 $
175 12 1394 غرب تهران ترکيه 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 51,990 2,419,512,522 Rls. 84,142 $
176 12 1394 غرب تهران ترکيه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,800 2,407,216,969 Rls. 80,142 $
177 12 1394 غرب تهران ترکيه 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 19,500 2,397,600,000 Rls. 80,000 $
178 12 1394 غرب تهران ترکيه 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 24,390 2,389,248,463 Rls. 79,281 $
179 12 1394 غرب تهران ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 19,642 2,357,308,477 Rls. 79,884 $
180 12 1394 غرب تهران ترکيه 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 46,490 2,308,287,842 Rls. 76,887 $
181 12 1394 غرب تهران ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 34,192 2,307,427,468 Rls. 76,672 $
182 12 1394 غرب تهران ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 22,894 2,303,209,809 Rls. 76,539 $
183 12 1394 غرب تهران ترکيه 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 27,165 2,299,288,549 Rls. 76,455 $
184 12 1394 غرب تهران ترکيه 85164000 ا توي برقي 21,018 2,282,896,506 Rls. 75,644 $
185 12 1394 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 43,668 2,265,790,122 Rls. 75,625 $
186 12 1394 غرب تهران ترکيه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 42,000 2,232,210,128 Rls. 75,027 $
187 12 1394 غرب تهران ترکيه 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 20,600 2,225,053,256 Rls. 73,723 $
188 12 1394 غرب تهران ترکيه 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 24,116 2,223,487,781 Rls. 74,045 $
189 12 1394 غرب تهران ترکيه 73229010 ا جزا وقطعات دستگاههاي گرماتاب که درآنهاا نتقال حرا رت به روش تابش بوده وباسوخت گازکارمي کند 47,300 2,208,655,000 Rls. 73,338 $
190 12 1394 غرب تهران ترکيه 74102200 ورق ونوارهاي نازک مسي، ملصق شده برروي کاغذ مقوا،مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانند از آلياژهاي مس, به ضخامت حداكثر0.15 ميليمتر 10,000 2,178,285,302 Rls. 73,670 $
191 12 1394 غرب تهران ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 32,273 2,176,947,540 Rls. 72,821 $
192 12 1394 غرب تهران ترکيه 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 20,850 2,166,584,004 Rls. 71,968 $
193 12 1394 غرب تهران ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 28,579 2,166,340,522 Rls. 71,805 $
194 12 1394 غرب تهران ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 92,097 2,162,144,040 Rls. 73,401 $
195 12 1394 غرب تهران ترکيه 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 26,305 2,148,510,652 Rls. 72,669 $
196 12 1394 غرب تهران ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 41,440 2,146,015,896 Rls. 71,096 $
197 12 1394 غرب تهران ترکيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,266 2,145,060,289 Rls. 71,987 $
198 12 1394 غرب تهران ترکيه 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 46,648 2,133,260,718 Rls. 71,313 $
199 12 1394 غرب تهران ترکيه 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 158,990 2,111,288,916 Rls. 70,505 $
200 12 1394 غرب تهران ترکيه 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 6,935 2,106,757,724 Rls. 74,557 $
مجموع کل
329,793,271,106 ريال
مجموع کل
11,118,789 دلار