آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 سمنان تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 206,038 7,737,915,353 Rls. 263,131 $
2 12 1394 سمنان تايوان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 3,600 3,176,538,143 Rls. 112,225 $
3 12 1394 سمنان تايوان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 3,400 2,009,428,850 Rls. 66,573 $
4 12 1394 سمنان تايوان 84632000 ماشين هاي حديده کردن بوسيله نورد براي کاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 2,110 1,966,870,577 Rls. 67,488 $
5 12 1394 سمنان تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 39,996 1,682,764,947 Rls. 56,182 $
6 12 1394 سمنان تايوان 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 25,566 1,253,468,088 Rls. 42,400 $
7 12 1394 سمنان تايوان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 2,250 978,349,119 Rls. 32,661 $
8 12 1394 سمنان تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 13,129 875,144,762 Rls. 29,218 $
9 12 1394 سمنان تايوان 84597000 ماشين هاي حديده کردن ياقلاويزکردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 860,444,442 Rls. 30,399 $
10 12 1394 سمنان تايوان 74082100 مفتول از آلياژ مس براساس مس وروي (برنج brass) 2,015 514,256,205 Rls. 17,590 $
11 12 1394 سمنان تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,215 322,887,601 Rls. 11,153 $
12 12 1394 سمنان تايوان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,776 201,616,576 Rls. 6,692 $
13 12 1394 سمنان تايوان 44072900 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زساير گونه هاي گرمسيري مذکوردريادداشت 1فصل 44 40,800 181,286,479 Rls. 6,132 $
14 12 1394 سمنان تايوان 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 2,430 159,956,801 Rls. 5,721 $
مجموع کل
21,920,927,944 ريال
مجموع کل
747,566 دلار