آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيد باهنر تايلند 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,908,200 848,306,263,832 Rls. 28,817,129 $
2 12 1394 شهيد باهنر تايلند 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 3,000 1,277,427,200 Rls. 42,400 $
مجموع کل
849,583,691,032 ريال
مجموع کل
28,859,529 دلار