آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 930,995 434,731,261,013 Rls. 14,815,438 $
2 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 345,060 128,384,121,352 Rls. 4,409,863 $
3 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,413,227 118,678,679,810 Rls. 4,009,174 $
4 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 214,500 110,217,316,451 Rls. 3,657,258 $
5 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 683,058 57,072,994,904 Rls. 1,944,656 $
6 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 318,612 45,394,888,512 Rls. 1,538,475 $
7 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 396,815 39,094,826,222 Rls. 1,325,430 $
8 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 327,865 38,725,059,887 Rls. 1,315,550 $
9 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 277,332 37,642,787,024 Rls. 1,283,164 $
10 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 629,530 31,186,003,743 Rls. 1,056,995 $
11 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85437020 ---لامپ LED 215,244 29,953,417,503 Rls. 1,029,514 $
12 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87032310 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 73,500 28,545,008,800 Rls. 945,700 $
13 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 340,700 27,609,884,259 Rls. 943,224 $
14 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 243,436 26,949,718,296 Rls. 915,459 $
15 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 279,261 26,724,690,582 Rls. 905,686 $
16 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 257,709 26,526,796,699 Rls. 901,681 $
17 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 506,411 26,335,217,058 Rls. 904,773 $
18 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 222,773 24,170,170,038 Rls. 825,250 $
19 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 327,577 22,490,564,724 Rls. 759,732 $
20 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 135,762 22,293,007,591 Rls. 750,699 $
21 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 333,821 20,062,297,714 Rls. 678,436 $
22 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 110,828 19,739,969,449 Rls. 672,234 $
23 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 287,392 19,130,161,938 Rls. 652,963 $
24 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 1,165 18,921,048,857 Rls. 652,102 $
25 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 236,042 18,910,096,115 Rls. 652,191 $
26 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 192,638 17,915,139,724 Rls. 608,822 $
27 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 198,828 17,894,314,240 Rls. 607,107 $
28 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 378,706 17,585,470,740 Rls. 609,092 $
29 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 48,000 17,368,427,880 Rls. 642,690 $
30 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 164,058 15,842,194,394 Rls. 540,150 $
31 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 200,170 15,147,193,249 Rls. 525,225 $
32 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84134000 تلمبه هاي بتون 236,000 14,901,837,128 Rls. 507,328 $
33 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 50,390 13,448,249,240 Rls. 448,497 $
34 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 156,525 12,834,040,064 Rls. 442,296 $
35 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 106,252 12,650,027,053 Rls. 432,577 $
36 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 275,639 12,611,171,165 Rls. 420,719 $
37 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 143,665 12,607,379,379 Rls. 426,489 $
38 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 19,500 12,520,808,970 Rls. 416,531 $
39 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 168,415 11,903,186,804 Rls. 399,424 $
40 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 116,335 11,504,010,563 Rls. 389,943 $
41 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 142,426 11,247,010,421 Rls. 386,470 $
42 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 37019930 --- كليشه چاپ 46,525 11,025,790,147 Rls. 373,176 $
43 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 76,397 10,511,108,882 Rls. 358,783 $
44 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 13,500 10,426,245,673 Rls. 363,329 $
45 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 35,622 10,421,354,851 Rls. 359,805 $
46 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 118,494 10,417,583,933 Rls. 356,971 $
47 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 122,048 10,289,098,193 Rls. 353,070 $
48 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 134,257 9,986,010,164 Rls. 346,716 $
49 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 137,390 9,848,929,425 Rls. 332,164 $
50 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 193,959 9,599,681,028 Rls. 325,143 $
51 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 61,741 9,203,108,669 Rls. 313,969 $
52 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 184,058 9,201,856,238 Rls. 310,585 $
53 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 62,984 8,977,582,176 Rls. 301,569 $
54 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 77,378 8,908,591,991 Rls. 302,127 $
55 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 83,624 8,890,124,819 Rls. 301,583 $
56 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 76,620 8,875,815,630 Rls. 300,143 $
57 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 124,002 8,802,673,873 Rls. 295,853 $
58 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 68,371 8,316,626,478 Rls. 283,831 $
59 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 71,247 8,290,255,751 Rls. 281,283 $
60 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 101,698 8,193,076,400 Rls. 275,835 $
61 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 48,192 7,886,627,813 Rls. 267,217 $
62 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 98,298 7,867,812,004 Rls. 267,872 $
63 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 91,176 7,514,806,087 Rls. 251,913 $
64 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 106,366 7,496,715,206 Rls. 258,203 $
65 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85111000 شمع هاي جرقه زن 84,256 7,182,995,373 Rls. 245,276 $
66 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 149,514 7,093,619,135 Rls. 237,661 $
67 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 78,473 7,036,936,565 Rls. 237,973 $
68 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 165,770 6,868,349,643 Rls. 231,935 $
69 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 142,367 6,529,707,113 Rls. 217,979 $
70 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 102,416 6,257,278,420 Rls. 213,039 $
71 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 53,628 6,130,058,954 Rls. 206,936 $
72 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 32,647 6,059,477,679 Rls. 202,580 $
73 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 32061990 سايرمواد رنگ كننده براساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 250,000 6,001,681,971 Rls. 200,616 $
74 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 46,593 5,997,137,075 Rls. 205,234 $
75 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 52,880 5,866,444,154 Rls. 204,437 $
76 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 59,802 5,786,579,740 Rls. 197,847 $
77 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 140,730 5,780,924,577 Rls. 196,262 $
78 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 83,060 5,734,113,314 Rls. 194,955 $
79 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 99,200 5,675,891,466 Rls. 190,724 $
80 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 90,400 5,666,705,716 Rls. 191,288 $
81 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 72,287 5,621,793,884 Rls. 190,046 $
82 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 51,938 5,518,051,620 Rls. 185,906 $
83 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 75,225 5,434,722,183 Rls. 182,467 $
84 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 39,522 5,433,935,936 Rls. 185,210 $
85 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 44,637 5,343,552,690 Rls. 184,054 $
86 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 96,408 5,248,143,694 Rls. 181,219 $
87 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 54,778 5,231,334,121 Rls. 177,351 $
88 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 42,323 5,037,359,104 Rls. 176,211 $
89 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 58,058 4,975,012,430 Rls. 168,163 $
90 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 45,272 4,917,834,101 Rls. 168,672 $
91 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 45,070 4,778,824,881 Rls. 163,606 $
92 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 62,868 4,682,615,429 Rls. 159,840 $
93 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 52,344 4,631,743,548 Rls. 155,947 $
94 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 62,572 4,586,444,576 Rls. 154,005 $
95 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 102,358 4,529,344,629 Rls. 151,769 $
96 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 52,885 4,329,353,891 Rls. 145,872 $
97 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,345 4,314,445,105 Rls. 151,741 $
98 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 40,358 4,229,767,622 Rls. 149,689 $
99 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 49,826 4,221,891,761 Rls. 149,978 $
100 12 1394 گناوه امارات متحده عربي 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 90,253 4,084,643,850 Rls. 135,400 $
مجموع کل
2,035,240,640,932 ريال
مجموع کل
69,222,036 دلار