آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40103400 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 8,363 590,108,960 Rls. 20,963 $
102 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 8,467 583,618,338 Rls. 19,482 $
103 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 4,329 582,574,892 Rls. 19,510 $
104 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 15,160 536,043,885 Rls. 17,889 $
105 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 6,103 500,138,753 Rls. 17,276 $
106 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 37040000 صفحه، فيلم، كاغذ، مقوا و مواد نسجي عكاسي، عكسبرداري شده ولي ظاهر نشده. 5,576 489,643,940 Rls. 16,224 $
107 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 10,208 484,977,932 Rls. 16,190 $
108 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 74082100 مفتول از آلياژ مس براساس مس وروي (برنج brass) 1,735 472,444,518 Rls. 16,720 $
109 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 3,080 445,086,720 Rls. 14,860 $
110 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 3,490 439,579,598 Rls. 14,658 $
111 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 11,526 416,849,755 Rls. 13,863 $
112 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 4,986 415,310,714 Rls. 14,089 $
113 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 13,809 413,812,404 Rls. 13,814 $
114 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 5,446 396,394,416 Rls. 13,171 $
115 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 61159600 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,070 392,050,555 Rls. 13,087 $
116 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 3,521 386,152,950 Rls. 12,837 $
117 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 6,830 384,504,641 Rls. 13,584 $
118 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 16,920 374,429,585 Rls. 12,855 $
119 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 62113300 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,475 371,738,193 Rls. 12,437 $
120 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 6,255 368,292,494 Rls. 12,362 $
121 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 21,060 326,258,856 Rls. 10,809 $
122 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 3,450 317,585,715 Rls. 11,007 $
123 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 4,132 310,493,875 Rls. 10,330 $
124 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 5,200 307,608,953 Rls. 10,405 $
125 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 4,078 306,828,720 Rls. 10,195 $
126 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياکاليبرشده ازکوارتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 5,851 300,431,945 Rls. 9,955 $
127 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 3,561 300,184,890 Rls. 10,021 $
128 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 4,596 292,675,008 Rls. 10,316 $
129 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,994 292,585,405 Rls. 9,695 $
130 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 2,976 283,561,884 Rls. 9,396 $
131 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 6,237 279,213,550 Rls. 9,271 $
132 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82054010 ---پيچ گوشتي با تستر ولتاژ (فازمتر) 830 242,896,688 Rls. 8,048 $
133 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 5,171 232,307,712 Rls. 7,756 $
134 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,100 210,946,787 Rls. 7,136 $
135 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 2,280 200,067,383 Rls. 6,843 $
136 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 837 198,215,672 Rls. 6,568 $
137 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 5,400 194,088,960 Rls. 6,480 $
138 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 2,516 188,448,400 Rls. 6,290 $
139 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 1,595 188,289,051 Rls. 6,341 $
140 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 46021100 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابشكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازبامبو . 2,454 185,025,465 Rls. 6,135 $
141 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 1,700 179,261,600 Rls. 5,950 $
142 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,501 177,502,664 Rls. 5,897 $
143 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 9,150 175,038,200 Rls. 5,800 $
144 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82075010 ابزارها براي سوراخ كردن (غيرازسوراخ كردن سنگ )به قطر 1.5 ميليمتر وکمتر 1,709 170,854,800 Rls. 6,036 $
145 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 615 159,371,520 Rls. 5,280 $
146 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,250 142,427,415 Rls. 5,123 $
147 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 6,229 142,069,765 Rls. 4,833 $
148 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,912 141,098,760 Rls. 4,708 $
149 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 9,775 138,055,680 Rls. 4,608 $
150 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 2,761 136,297,590 Rls. 4,824 $
151 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 27101920 گريس 2,450 128,576,859 Rls. 4,432 $
152 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 2,100 127,975,920 Rls. 4,240 $
153 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 62021990 پالتو نيم پالتو ومانتو، باراني ، ردا شنل از ساير مواد نسجي بجز البسه محلي 453 122,661,630 Rls. 4,095 $
154 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 498 120,253,056 Rls. 3,984 $
155 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 601 117,728,792 Rls. 3,901 $
156 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 83016010 ---سيلندر(مغزي) قفل درب ساختمان 1,600 114,695,400 Rls. 3,800 $
157 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 680 111,662,300 Rls. 3,700 $
158 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 3,053 109,443,880 Rls. 3,653 $
159 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 1,258 106,232,062 Rls. 3,522 $
160 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,749 105,069,274 Rls. 3,508 $
161 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 285 104,796,758 Rls. 3,499 $
162 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 3,780 104,546,090 Rls. 3,654 $
163 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 2,300 104,499,500 Rls. 3,517 $
164 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 794 101,853,800 Rls. 3,400 $
165 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 546 93,610,660 Rls. 3,180 $
166 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 58062000 پارچه هاي تاروپودباف, کم عرض, با5درصديابيشترنخ کشش پذير,يانخ کائوچوئي. 841 88,681,768 Rls. 2,944 $
167 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 633 85,624,607 Rls. 2,848 $
168 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,340 83,299,560 Rls. 2,760 $
169 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 69120012 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك،بدون لعاب صنايع دستي 986 83,268,999 Rls. 2,761 $
170 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 1,063 80,218,440 Rls. 2,658 $
171 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 1,150 69,443,900 Rls. 2,300 $
172 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 287 69,302,464 Rls. 2,296 $
173 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 62033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 425 64,011,698 Rls. 2,137 $
174 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 265 63,990,080 Rls. 2,120 $
175 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73211130 فرگازي توکار 960 62,907,600 Rls. 2,100 $
176 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 1,000 59,144,557 Rls. 2,101 $
177 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,500 56,450,850 Rls. 2,005 $
178 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 2,320 55,625,598 Rls. 1,862 $
179 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 300 54,958,665 Rls. 1,921 $
180 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 684 53,116,800 Rls. 1,760 $
181 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 516 49,388,425 Rls. 1,741 $
182 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 340 49,177,900 Rls. 1,642 $
183 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 730 46,935,707 Rls. 1,582 $
184 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 550 42,420,460 Rls. 1,416 $
185 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 493 41,678,580 Rls. 1,381 $
186 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 641 38,718,964 Rls. 1,282 $
187 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 848 38,405,496 Rls. 1,272 $
188 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 425 37,219,696 Rls. 1,242 $
189 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 570 35,023,880 Rls. 1,160 $
190 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 236 32,810,008 Rls. 1,087 $
191 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 107 31,291,177 Rls. 1,106 $
192 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,020 28,913,000 Rls. 1,023 $
193 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 84099150 سيت سوپاپ ماشين كاري نشده 350 28,791,529 Rls. 1,036 $
194 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 200 23,968,000 Rls. 800 $
195 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 212 17,116,898 Rls. 569 $
196 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 300 15,744,270 Rls. 543 $
197 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 250 14,192,093 Rls. 500 $
198 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 214 14,192,092 Rls. 500 $
199 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 90 6,469,437 Rls. 226 $
200 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 85 5,119,040 Rls. 170 $
مجموع کل
19,064,674,374 ريال
مجموع کل
642,862 دلار