آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 46,120 47,734,533,295 Rls. 1,634,947 $
202 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,019,041 47,646,974,453 Rls. 1,588,672 $
203 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 2,414,087 47,533,187,688 Rls. 1,598,084 $
204 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 56,844 47,465,788,626 Rls. 1,589,546 $
205 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28100010 ا سيد بريک 1,928,000 46,967,896,274 Rls. 1,595,548 $
206 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 418,500 46,724,514,943 Rls. 1,593,229 $
207 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 78,227 46,692,552,862 Rls. 1,566,773 $
208 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 36,381 46,677,535,018 Rls. 1,611,667 $
209 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 490,338 45,818,275,987 Rls. 1,559,665 $
210 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 136,187 45,183,052,999 Rls. 1,582,834 $
211 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 576,000 44,808,034,562 Rls. 1,508,147 $
212 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 734,714 44,542,997,222 Rls. 1,512,605 $
213 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 106,775 44,470,303,136 Rls. 1,522,541 $
214 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 257,136 44,451,216,245 Rls. 1,520,304 $
215 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 146,270 43,845,345,852 Rls. 1,464,403 $
216 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 91,180 43,717,235,747 Rls. 1,460,991 $
217 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 552,000 43,503,191,100 Rls. 1,520,471 $
218 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 473,280 43,126,418,306 Rls. 1,489,126 $
219 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 69,717 42,754,053,209 Rls. 1,524,127 $
220 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 1,007,462 42,743,212,277 Rls. 1,436,666 $
221 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 1,630,989 42,465,155,039 Rls. 1,431,005 $
222 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87060050 شاسي موتوردا ر برا ي کشنده هاي جاده ا ي 75,750 42,193,061,701 Rls. 1,457,446 $
223 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 127,275 41,818,183,583 Rls. 1,419,426 $
224 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,395,000 41,717,702,393 Rls. 1,410,552 $
225 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 261,400 41,575,679,177 Rls. 1,419,593 $
226 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 62,730 41,420,609,945 Rls. 1,398,156 $
227 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 1,365,508 41,145,837,957 Rls. 1,371,489 $
228 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 203,973 40,985,404,477 Rls. 1,401,667 $
229 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 68,034 40,430,764,026 Rls. 1,366,313 $
230 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 712,443 40,216,004,265 Rls. 1,363,276 $
231 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 51,490 39,830,664,909 Rls. 1,366,565 $
232 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 76061120 آندايز شده از آلومينيوم ، غير ممزوج به شكل مربع يامستطيل 295,351 39,801,872,399 Rls. 1,333,372 $
233 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 230,000 39,646,644,116 Rls. 1,341,785 $
234 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 113,217 39,239,857,323 Rls. 1,354,445 $
235 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 195,380 39,083,148,842 Rls. 1,330,589 $
236 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72029300 فرونيوبيوم. 42,900 39,043,266,288 Rls. 1,303,463 $
237 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 958,025 38,893,668,426 Rls. 1,297,350 $
238 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 504,879 38,779,781,806 Rls. 1,299,908 $
239 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 159,031 38,758,387,995 Rls. 1,325,031 $
240 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 805,500 38,534,793,539 Rls. 1,323,852 $
241 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 72,627 38,521,878,632 Rls. 1,366,575 $
242 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 3,160,000 38,127,217,058 Rls. 1,275,092 $
243 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 296,400 38,103,371,986 Rls. 1,290,142 $
244 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 44,242 38,100,747,899 Rls. 1,331,728 $
245 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 908,000 37,719,810,441 Rls. 1,261,176 $
246 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 264,720 37,611,599,123 Rls. 1,300,093 $
247 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 459,400 37,246,545,339 Rls. 1,239,261 $
248 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 1,211,845 37,218,029,186 Rls. 1,257,238 $
249 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 187,523 37,089,099,652 Rls. 1,249,937 $
250 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 2,154,304 36,918,802,895 Rls. 1,256,624 $
251 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 129,608 36,824,904,282 Rls. 1,223,595 $
252 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 333,525 36,725,449,734 Rls. 1,251,342 $
253 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 21,274 36,426,048,517 Rls. 1,275,059 $
254 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 1,256,465 36,040,092,091 Rls. 1,222,081 $
255 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 608,338 35,884,376,224 Rls. 1,265,408 $
256 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 1,415,954 35,669,669,894 Rls. 1,197,594 $
257 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,329,218 35,616,278,670 Rls. 1,205,860 $
258 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 499,164 35,344,166,147 Rls. 1,200,341 $
259 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 284,500 35,184,816,226 Rls. 1,196,798 $
260 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 1,271,022 35,153,905,480 Rls. 1,196,197 $
261 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 590,768 35,088,559,274 Rls. 1,195,011 $
262 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 2,515,815 35,048,000,002 Rls. 1,196,988 $
263 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 509,000 34,619,423,960 Rls. 1,166,531 $
264 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38011000 گرافيت مصنوعي 1,335,045 34,615,173,090 Rls. 1,158,376 $
265 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29141100 استن 1,216,000 34,161,604,583 Rls. 1,160,944 $
266 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 265,459 33,468,987,193 Rls. 1,131,133 $
267 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24029000 ساير سيگارها ازبدل توتون 277,850 33,466,568,034 Rls. 1,137,206 $
268 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 662,700 33,441,833,044 Rls. 1,136,942 $
269 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 598,975 32,890,741,753 Rls. 1,113,860 $
270 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 1,092,062 32,588,390,566 Rls. 1,093,077 $
271 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 92,213 31,536,691,629 Rls. 1,049,604 $
272 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 1,723,709 31,245,079,366 Rls. 1,065,173 $
273 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 479,900 31,217,472,873 Rls. 1,063,299 $
274 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 502,930 31,215,510,676 Rls. 1,051,895 $
275 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 503,622 31,203,522,161 Rls. 1,045,345 $
276 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 196,937 31,065,556,968 Rls. 1,050,990 $
277 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 1,240,937 30,940,348,017 Rls. 1,046,354 $
278 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 25,800 30,915,526,860 Rls. 1,024,371 $
279 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 27,197 30,742,145,039 Rls. 1,072,327 $
280 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 66,519 30,642,086,560 Rls. 1,031,842 $
281 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 214,503 30,625,476,706 Rls. 1,038,648 $
282 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84411000 ماشينهاي برش 60,259 30,589,973,186 Rls. 1,058,323 $
283 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 835,600 30,481,411,699 Rls. 1,010,776 $
284 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85261000 دستگاههاي را دا ر 2,500 30,461,592,000 Rls. 1,024,298 $
285 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 856,667 30,295,867,904 Rls. 1,035,171 $
286 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 577,320 30,208,080,377 Rls. 1,032,133 $
287 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 502,500 30,173,087,707 Rls. 1,028,144 $
288 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 609,400 29,971,324,618 Rls. 1,016,017 $
289 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 313,871 29,649,643,312 Rls. 985,902 $
290 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 475,750 29,574,524,248 Rls. 994,728 $
291 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 596 29,470,283,500 Rls. 978,559 $
292 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 423,900 29,092,934,215 Rls. 997,190 $
293 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48101400 کاغذمقوا ا ندوده باکائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 1,099,350 29,051,348,742 Rls. 1,004,984 $
294 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 847,000 28,918,414,956 Rls. 960,601 $
295 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 57,168 28,742,945,472 Rls. 962,590 $
296 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 59,719 28,605,894,226 Rls. 983,923 $
297 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 179,500 28,496,580,883 Rls. 978,059 $
298 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 598,464 28,308,861,325 Rls. 982,104 $
299 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 149,075 28,293,695,511 Rls. 957,213 $
300 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 89,630 28,164,744,215 Rls. 953,080 $
مجموع کل
3,686,803,523,930 ريال
مجموع کل
125,231,482 دلار