آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 843,779 112,945,224,837 Rls. 3,883,981 $
102 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 1,591,680 112,043,572,884 Rls. 3,812,854 $
103 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 3,301,240 110,956,410,789 Rls. 3,799,571 $
104 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 1,248,561 110,027,542,610 Rls. 3,730,774 $
105 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 32,559 109,919,710,138 Rls. 3,664,245 $
106 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 173,647 108,984,123,896 Rls. 3,619,758 $
107 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 26,513 108,767,419,977 Rls. 3,906,959 $
108 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 426,453 105,238,135,559 Rls. 3,613,788 $
109 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 1,823,186 104,269,092,571 Rls. 3,518,844 $
110 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 2,605,180 104,124,378,985 Rls. 3,528,654 $
111 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84281010 آسانسور 893,930 103,230,494,856 Rls. 3,595,078 $
112 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 25,647,929 102,549,024,547 Rls. 3,569,264 $
113 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 250,449 102,517,120,765 Rls. 3,445,406 $
114 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 1,620,615 102,391,008,303 Rls. 3,412,256 $
115 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 296,808 99,946,159,119 Rls. 3,388,110 $
116 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,761,817 99,476,563,437 Rls. 3,336,474 $
117 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,156,067 98,596,083,629 Rls. 3,366,360 $
118 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 20230900 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 779,039 98,368,377,543 Rls. 3,258,972 $
119 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 733,269 98,135,383,981 Rls. 3,426,766 $
120 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 2,225,975 96,985,820,291 Rls. 3,301,613 $
121 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 1,207,268 95,733,036,455 Rls. 3,297,176 $
122 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 2,677,660 95,537,067,962 Rls. 3,250,192 $
123 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,172,704 93,838,463,783 Rls. 3,198,614 $
124 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 178,991 93,349,779,524 Rls. 3,211,195 $
125 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 922,953 93,003,150,830 Rls. 3,152,354 $
126 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 825,720 90,699,967,873 Rls. 3,065,106 $
127 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 5,712,000 90,245,324,670 Rls. 3,062,551 $
128 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 868,574 90,169,260,253 Rls. 3,064,291 $
129 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 2,441,294 89,663,042,073 Rls. 3,044,941 $
130 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 1,435,589 88,896,636,322 Rls. 2,972,708 $
131 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 470,250 88,297,741,911 Rls. 3,006,024 $
132 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 397,416 87,836,622,674 Rls. 3,028,776 $
133 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 102,587 85,235,435,973 Rls. 2,832,118 $
134 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 408,572 84,711,048,152 Rls. 2,920,277 $
135 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 478,244 82,924,951,937 Rls. 2,763,664 $
136 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 3,285,399 82,567,228,195 Rls. 2,811,102 $
137 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 736,590 82,137,414,631 Rls. 2,794,249 $
138 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 3,911,050 82,030,173,364 Rls. 2,776,798 $
139 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 796,915 81,817,240,829 Rls. 2,747,149 $
140 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 598,214 80,166,751,567 Rls. 2,709,892 $
141 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 2,353,594 80,144,770,606 Rls. 2,707,209 $
142 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 1,655,505 79,651,346,343 Rls. 2,666,751 $
143 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 187,500 79,440,143,344 Rls. 2,806,576 $
144 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 1,000,049 78,547,061,195 Rls. 2,667,952 $
145 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 4,732 77,993,136,007 Rls. 2,709,886 $
146 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 300,087 77,819,365,257 Rls. 2,753,985 $
147 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 18,213 77,506,247,540 Rls. 2,578,124 $
148 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,075,225 77,481,758,479 Rls. 2,612,982 $
149 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 1,989,310 76,882,168,356 Rls. 2,618,082 $
150 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38231100 اسيد استئاريك 2,971,600 76,740,126,888 Rls. 2,577,333 $
151 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 104,804 76,559,826,453 Rls. 2,612,652 $
152 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 97,753 76,407,616,951 Rls. 2,648,512 $
153 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 715,751 74,934,110,794 Rls. 2,549,072 $
154 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 205,044 73,825,698,876 Rls. 2,511,547 $
155 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 30,079 72,545,838,433 Rls. 2,489,531 $
156 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 920,586 72,502,879,698 Rls. 2,477,213 $
157 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 1,527,746 72,059,686,169 Rls. 2,453,505 $
158 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 164,031 72,032,595,252 Rls. 2,415,767 $
159 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 658,400 72,027,798,179 Rls. 2,502,805 $
160 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميکروويو 424,787 71,784,351,747 Rls. 2,446,947 $
161 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 262,269 70,974,584,810 Rls. 2,478,636 $
162 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 676,490 69,247,619,414 Rls. 2,399,426 $
163 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 895,668 69,089,651,470 Rls. 2,350,556 $
164 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 181,335 67,757,495,680 Rls. 2,349,704 $
165 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 19,983 67,093,802,083 Rls. 2,239,249 $
166 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 442,196 66,956,284,958 Rls. 2,259,677 $
167 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 26,427 66,880,096,681 Rls. 2,248,652 $
168 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,472,852 66,579,283,342 Rls. 2,275,037 $
169 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 3,080,000 65,779,896,379 Rls. 2,222,704 $
170 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 2,130,244 64,844,946,331 Rls. 2,193,186 $
171 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 131,335 62,497,314,500 Rls. 2,151,333 $
172 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 1,465,200 61,040,988,977 Rls. 2,113,424 $
173 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 291,782 59,658,987,725 Rls. 2,021,944 $
174 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,329,870 59,608,541,578 Rls. 2,061,180 $
175 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 6,694,892 59,334,378,815 Rls. 1,976,498 $
176 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 148,273 58,200,475,963 Rls. 2,081,504 $
177 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,847,581 58,075,826,880 Rls. 1,961,605 $
178 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 141,540 57,867,797,738 Rls. 1,928,568 $
179 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 850,695 57,644,945,768 Rls. 1,933,637 $
180 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 785,652 57,171,662,435 Rls. 1,909,160 $
181 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 68,953 56,614,974,866 Rls. 1,926,384 $
182 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 809,874 55,726,358,428 Rls. 1,881,433 $
183 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 1,256,680 55,475,633,061 Rls. 1,884,862 $
184 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 110,051 55,367,145,143 Rls. 1,843,658 $
185 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73052000 لوله برا ي جدا ره سازي برا ي حفاري نفت ياگاز ا زآهن ياا زفولاد باسطح مقطع مدور ,باقطرخارجي بيش از 4/406 mm 852,717 54,512,274,114 Rls. 1,812,972 $
186 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 788,928 54,503,283,235 Rls. 1,843,574 $
187 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 1,867,972 54,179,358,236 Rls. 1,853,772 $
188 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,553,421 54,160,327,670 Rls. 1,948,210 $
189 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 408,460 53,417,512,710 Rls. 1,821,267 $
190 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 12,341 52,787,757,855 Rls. 1,862,756 $
191 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 649,271 52,739,895,763 Rls. 1,781,015 $
192 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 917,682 52,362,514,136 Rls. 1,733,830 $
193 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 656,536 50,889,225,247 Rls. 1,689,761 $
194 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 2,280,852 50,592,744,309 Rls. 1,693,308 $
195 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 591,840 50,048,510,735 Rls. 1,696,761 $
196 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 184,818 49,806,969,113 Rls. 1,703,338 $
197 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 25070010 کائولن 7,935,600 49,135,951,231 Rls. 1,679,876 $
198 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 64,213 49,015,500,098 Rls. 1,638,105 $
199 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 630,100 48,284,998,010 Rls. 1,687,911 $
200 12 1394 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 731,898 47,794,988,605 Rls. 1,623,974 $
مجموع کل
7,678,939,018,352 ريال
مجموع کل
261,457,781 دلار