آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 906,768 41,696,983,159 Rls. 1,392,241 $
2 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,797,255 34,461,664,852 Rls. 1,163,601 $
3 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 226,273 28,500,842,859 Rls. 985,423 $
4 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 51,165 21,472,657,740 Rls. 711,180 $
5 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 153,124 9,047,459,938 Rls. 310,564 $
6 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 4,774 7,622,495,791 Rls. 253,571 $
7 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 33,050 4,749,224,145 Rls. 158,123 $
8 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 76,377 4,025,460,384 Rls. 136,461 $
9 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 59,053 2,586,531,305 Rls. 86,638 $
10 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 17,560 2,354,126,100 Rls. 78,197 $
11 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 84411000 ماشينهاي برش 1,190 1,618,864,050 Rls. 54,041 $
12 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 5,248 1,526,644,406 Rls. 53,361 $
13 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه شرا ب, شرا ب سيب, آب ميوه, ونوشابه هاي همانند 255 1,474,690,770 Rls. 49,875 $
14 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 85232970 ---باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 5,353 844,523,571 Rls. 28,323 $
15 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 74010902 ظروف بستهکبندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سيکسي 15,780 686,755,260 Rls. 22,812 $
16 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 14,174 620,858,659 Rls. 20,563 $
17 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,208 518,782,666 Rls. 17,632 $
18 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 898 457,652,373 Rls. 15,198 $
19 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 4,329 429,144,355 Rls. 14,834 $
20 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5,565 328,054,123 Rls. 11,466 $
21 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 424 179,659,279 Rls. 6,094 $
22 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 1,109 177,973,038 Rls. 6,022 $
23 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 337 13,041,671 Rls. 456 $
24 12 1394 اروميه امارات متحده عربي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 2 3,325,627 Rls. 110 $
مجموع کل
165,397,416,122 ريال
مجموع کل
5,576,786 دلار