آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 خوي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 206,000 78,354,557,993 Rls. 2,706,548 $
2 12 1394 خوي آلمان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 123,607 7,379,624,992 Rls. 250,463 $
3 12 1394 خوي آلمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 72,465 5,505,846,735 Rls. 182,401 $
4 12 1394 خوي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 91,520 5,436,613,985 Rls. 181,128 $
5 12 1394 خوي آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 1,428 1,093,053,948 Rls. 36,478 $
6 12 1394 خوي آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,899 685,194,930 Rls. 23,275 $
7 12 1394 خوي آلمان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 16,900 638,787,600 Rls. 21,225 $
8 12 1394 خوي آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,000 559,256,760 Rls. 18,669 $
9 12 1394 خوي آلمان 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 1,300 518,624,000 Rls. 17,196 $
10 12 1394 خوي آلمان 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 7,915 447,031,693 Rls. 15,121 $
11 12 1394 خوي آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,100 297,344,788 Rls. 9,926 $
12 12 1394 خوي آلمان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 878 208,236,981 Rls. 7,059 $
13 12 1394 خوي آلمان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 1,337 120,432,348 Rls. 4,151 $
14 12 1394 خوي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 360 52,761,847 Rls. 1,844 $
15 12 1394 خوي آلمان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 412 42,719,862 Rls. 1,448 $
16 12 1394 خوي آلمان 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 85 12,220,046 Rls. 427 $
17 12 1394 خوي آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 18 4,796,320 Rls. 160 $
مجموع کل
101,357,104,828 ريال
مجموع کل
3,477,519 دلار