آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (اهواز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اهواز آلمان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 2,018 23,627,800,000 Rls. 788,803 $
2 12 1394 اهواز آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 20,680 14,574,065,863 Rls. 511,389 $
3 12 1394 اهواز آلمان 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 4,105 5,292,679,600 Rls. 175,807 $
مجموع کل
43,494,545,463 ريال
مجموع کل
1,475,999 دلار