آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (کرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کرمان فرانسه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,080 3,143,663,600 Rls. 28,560 $
2 1 1398 کرمان فرانسه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 6,400 655,103,500 Rls. 5,952 $
3 1 1398 کرمان فرانسه 14049010 حنا به غير از عصاره آن 683 210,487,150 Rls. 1,912 $
مجموع کل
4,009,254,250 ريال
مجموع کل
36,424 دلار