آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (ملایر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ملایر ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 144,000 16,565,484,000 Rls. 170,400 $
مجموع کل
16,565,484,000 ريال
مجموع کل
170,400 دلار