آمار کل " صادرات به" کشور (بريتانيا) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 237 1,849,709,755 Rls. 20,030 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,130 1,580,111,324 Rls. 17,546 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 2,000 722,632,000 Rls. 8,000 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 74199910 ساير مصنوعات از مس، قلمزني، صنايع دستي 320 578,105,600 Rls. 6,400 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 58041000 تورباف ها و ساير پارچه هاي توري به صورت توپ، نوار يا فرم مشخص 786 568,003,205 Rls. 6,288 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 541,974,000 Rls. 6,000 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 83062990 ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 800 440,284,000 Rls. 4,000 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,140 439,390,040 Rls. 4,460 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 06031910 ـ ـ ـ گل‌های انتوریوم/گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشك‌كرده،سفيدكرده، رنگ‌كرده،‌آغشته يا‌آماده شده به نحو ديگر. 490 359,435,900 Rls. 3,700 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 506 289,849,450 Rls. 2,633 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 230 151,897,980 Rls. 1,380 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57019000 فرش و سايرکف پوش هاي نسجي، ا زساير مواد نسجي، گره باف. 2 111,484,190 Rls. 1,205 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 49119100 تصاوير، گراورها،عکس ها 80 88,056,800 Rls. 800 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 85 67,570,160 Rls. 680 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 57021040 گليم دورو پشمي 53 66,391,815 Rls. 735 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده و مخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده، اين فصل غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 125 34,505,678 Rls. 382 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) بريتانيا 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 1,345 33,571,655 Rls. 305 $
مجموع کل
7,922,973,552 ريال
مجموع کل
84,544 دلار