آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ايتاليا 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 74,250 6,519,095,834 Rls. 70,463 $
مجموع کل
6,519,095,834 ريال
مجموع کل
70,463 دلار