آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 مشهد افغانستان 84362900 ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور، که در جاي ديگرمذکور نباشد 36,170 5,850,034,524 Rls. 65,106 $
102 1 1398 مشهد افغانستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 92,298 5,729,039,260 Rls. 62,650 $
103 1 1398 مشهد افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 17,945 5,663,441,474 Rls. 57,182 $
104 1 1398 مشهد افغانستان 28112100 دي اکسيدکربن 635,190 5,632,418,907 Rls. 58,237 $
105 1 1398 مشهد افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 63,950 5,540,091,062 Rls. 52,914 $
106 1 1398 مشهد افغانستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 21,275 5,528,134,800 Rls. 61,200 $
107 1 1398 مشهد افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 31,560 5,380,269,426 Rls. 50,562 $
108 1 1398 مشهد افغانستان 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 12,725 5,297,858,234 Rls. 57,263 $
109 1 1398 مشهد افغانستان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 75,765 5,141,736,235 Rls. 47,819 $
110 1 1398 مشهد افغانستان 84622900 ماشين هاي خم کردن، تاکردن، را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها) بدون كنترل شماره اي 15,655 5,034,830,766 Rls. 54,579 $
111 1 1398 مشهد افغانستان 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب باف 4,166 4,912,741,736 Rls. 50,360 $
112 1 1398 مشهد افغانستان 32081090 سايررنگ ها و ورني ها (ازجمله لعابها ولاكها) ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 6,004 4,885,046,040 Rls. 44,400 $
113 1 1398 مشهد افغانستان 64069090 ساير اجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر و ساق پوش واشيا، همانند غير مذکور به استثناي از چوب وسرپنجه فولادي 17,960 4,836,525,052 Rls. 47,031 $
114 1 1398 مشهد افغانستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 26,090 4,824,932,440 Rls. 52,180 $
115 1 1398 مشهد افغانستان 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 18,090 4,724,945,830 Rls. 45,310 $
116 1 1398 مشهد افغانستان 39252000 درب و پنجره و چارچوب آن ها و آستانه در ا ز مواد پلاستيکي 26,310 4,633,548,816 Rls. 42,096 $
117 1 1398 مشهد افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 7,360 4,621,020,020 Rls. 43,500 $
118 1 1398 مشهد افغانستان 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 26,760 4,447,644,196 Rls. 44,119 $
119 1 1398 مشهد افغانستان 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 9,500 4,391,832,900 Rls. 39,900 $
120 1 1398 مشهد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 8,240 4,347,171,773 Rls. 47,999 $
121 1 1398 مشهد افغانستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 12,322 4,266,236,503 Rls. 43,698 $
122 1 1398 مشهد افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 94,600 4,064,191,000 Rls. 44,993 $
123 1 1398 مشهد افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 19,748 4,039,991,800 Rls. 44,830 $
124 1 1398 مشهد افغانستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 645,237 4,019,325,554 Rls. 39,613 $
125 1 1398 مشهد افغانستان 21061011 مواد پروتئيني تكستوره سويا 42,990 3,845,825,731 Rls. 41,471 $
126 1 1398 مشهد افغانستان 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري، وفوتوني كارمي كند) براي کار کردن روي هر نوع مواد از طريق برداشتن آن ها 7,500 3,714,896,250 Rls. 33,750 $
127 1 1398 مشهد افغانستان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 13,071 3,698,544,985 Rls. 40,095 $
128 1 1398 مشهد افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي اتيلن 25,350 3,688,237,840 Rls. 40,560 $
129 1 1398 مشهد افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 12,012 3,623,350,146 Rls. 37,922 $
130 1 1398 مشهد افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 12,980 3,581,710,340 Rls. 32,540 $
131 1 1398 مشهد افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 17,320 3,572,976,360 Rls. 37,278 $
132 1 1398 مشهد افغانستان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 21,300 3,538,977,138 Rls. 34,110 $
133 1 1398 مشهد افغانستان 84791090 ساير ماشين آلات و دستگاه ها براي كارهاي عمومي، ساختماني و همانند غير از فنيشرها 10,078 3,525,855,886 Rls. 36,310 $
134 1 1398 مشهد افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,478 3,524,844,360 Rls. 33,450 $
135 1 1398 مشهد افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 9,500 3,515,684,000 Rls. 38,000 $
136 1 1398 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 13,879 3,408,698,857 Rls. 34,935 $
137 1 1398 مشهد افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 5,540 3,404,662,423 Rls. 36,775 $
138 1 1398 مشهد افغانستان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 26,570 3,394,161,251 Rls. 36,224 $
139 1 1398 مشهد افغانستان 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 6,905 3,392,651,787 Rls. 32,113 $
140 1 1398 مشهد افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 26,561 3,338,132,518 Rls. 34,964 $
141 1 1398 مشهد افغانستان 12129910 ـ ـ ـ خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علف‌هاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخ‌زده يا خشك كرده، حتي ساييده‌شده؛ هسته و مغز هسته ميوه‌ها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشه‌كاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sat 12,694 3,299,061,043 Rls. 34,813 $
142 1 1398 مشهد افغانستان 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب براي نصب در هواپيما- فضا پيما يا کشتي غير مذکور در جاي ديگر 53,600 3,266,259,240 Rls. 32,317 $
143 1 1398 مشهد افغانستان 85176930 درب باز کن غير تصويري 1,938 3,234,805,680 Rls. 35,040 $
144 1 1398 مشهد افغانستان 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 17,275 3,218,973,692 Rls. 29,454 $
145 1 1398 مشهد افغانستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري که با ساير مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات 22,884 3,142,017,050 Rls. 30,606 $
146 1 1398 مشهد افغانستان 21011100 عصاره ها، اسانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 11,540 3,128,544,915 Rls. 34,635 $
147 1 1398 مشهد افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 14,202 3,126,456,684 Rls. 28,404 $
148 1 1398 مشهد افغانستان 84239090 ساير اجزا و قطعات ماشين الات توزين غير مذكور در جاي ديگر 22,100 3,114,182,604 Rls. 34,476 $
149 1 1398 مشهد افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 15,352 3,105,127,216 Rls. 30,704 $
150 1 1398 مشهد افغانستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 17,600 3,100,091,280 Rls. 34,320 $
151 1 1398 مشهد افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 10,215 3,098,748,672 Rls. 30,292 $
152 1 1398 مشهد افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 33,445 3,076,131,727 Rls. 33,563 $
153 1 1398 مشهد افغانستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 12,835 3,040,907,508 Rls. 31,872 $
154 1 1398 مشهد افغانستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 13,442 3,000,937,603 Rls. 28,305 $
155 1 1398 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 12,776 2,966,848,682 Rls. 27,662 $
156 1 1398 مشهد افغانستان 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 85,350 2,939,229,230 Rls. 30,700 $
157 1 1398 مشهد افغانستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 6,768 2,916,667,712 Rls. 27,072 $
158 1 1398 مشهد افغانستان 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 3,948 2,895,747,868 Rls. 26,374 $
159 1 1398 مشهد افغانستان 68118200 ساير ورقها، پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز و همانند 192,000 2,861,622,720 Rls. 31,680 $
160 1 1398 مشهد افغانستان 34012030 صابون چيپس 57,665 2,833,057,980 Rls. 31,471 $
161 1 1398 مشهد افغانستان 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,255 2,824,351,850 Rls. 28,175 $
162 1 1398 مشهد افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 14,600 2,778,951,960 Rls. 26,280 $
163 1 1398 مشهد افغانستان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 2,759 2,762,988,142 Rls. 30,172 $
164 1 1398 مشهد افغانستان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 47,843 2,751,114,574 Rls. 24,994 $
165 1 1398 مشهد افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 12,357 2,677,070,158 Rls. 29,321 $
166 1 1398 مشهد افغانستان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 8,570 2,676,181,856 Rls. 27,424 $
167 1 1398 مشهد افغانستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 331,615 2,671,716,530 Rls. 27,570 $
168 1 1398 مشهد افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 76,982 2,634,335,669 Rls. 26,415 $
169 1 1398 مشهد افغانستان 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,450 2,584,510,850 Rls. 23,600 $
170 1 1398 مشهد افغانستان 40118020 ـ ـ ـ لاستیک فرغون 8,028 2,532,778,917 Rls. 25,013 $
171 1 1398 مشهد افغانستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 7,644 2,475,121,651 Rls. 26,009 $
172 1 1398 مشهد افغانستان 95030080 --- سایر 11,195 2,447,242,008 Rls. 24,738 $
173 1 1398 مشهد افغانستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 4,545 2,420,258,010 Rls. 22,335 $
174 1 1398 مشهد افغانستان 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 10,132 2,327,320,381 Rls. 21,153 $
175 1 1398 مشهد افغانستان 84183000 فريزرها از نوع صندوقي، به گنجايش حدا کثر800ليتر 4,200 2,276,290,800 Rls. 25,200 $
176 1 1398 مشهد افغانستان 72179090 مفتول از آهن يا فولاد غيرممزوج، که در جاي ديگرگفته نشده 49,660 2,242,869,070 Rls. 24,830 $
177 1 1398 مشهد افغانستان 62071900 شورت و زيرشلوا ري مردانه ياپسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 2,320 2,216,401,000 Rls. 23,200 $
178 1 1398 مشهد افغانستان 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 5,882 2,214,088,232 Rls. 23,528 $
179 1 1398 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 18,700 2,195,897,990 Rls. 24,310 $
180 1 1398 مشهد افغانستان 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 6,515 2,151,337,695 Rls. 19,545 $
181 1 1398 مشهد افغانستان 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 10,060 2,151,129,758 Rls. 20,072 $
182 1 1398 مشهد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن يا کشت و زرع زمين، غير مذکور در جاي ديگر؛ غلتک براي چمن يا زمين ورزش 5,600 2,149,718,400 Rls. 22,400 $
183 1 1398 مشهد افغانستان 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 4,275 2,140,896,651 Rls. 19,831 $
184 1 1398 مشهد افغانستان 85291090 ساير آنتنهاي هوايي ورفلکتورآ نتن هوايي و قطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 7,710 2,127,804,144 Rls. 20,004 $
185 1 1398 مشهد افغانستان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 7,378 2,124,130,649 Rls. 23,069 $
186 1 1398 مشهد افغانستان 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 5,388 2,114,004,035 Rls. 19,589 $
187 1 1398 مشهد افغانستان 76149000 مفتول بهم تابيده، کابل، نوارگيس باف و همانند از آلومينيوم، عايق نشده براي مصرف برق. 5,800 2,095,632,800 Rls. 23,200 $
188 1 1398 مشهد افغانستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 23,882 2,073,182,940 Rls. 22,738 $
189 1 1398 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 7,125 2,063,925,210 Rls. 21,198 $
190 1 1398 مشهد افغانستان 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 6,623 2,060,586,605 Rls. 20,755 $
191 1 1398 مشهد افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور، جوش داده شده، ازآهن يافولاد غير ممزوج 12,410 2,048,971,665 Rls. 18,615 $
192 1 1398 مشهد افغانستان 08022100 فندق با پوست، تازه يا خشک کرده 7,425 2,008,282,435 Rls. 22,265 $
193 1 1398 مشهد افغانستان 13019020 آنغوزه (تلخ و شيرين) 900 1,981,278,000 Rls. 18,000 $
194 1 1398 مشهد افغانستان 21023000 بيكينگ پودر آماده (Prepared baking powders) 4,480 1,972,472,320 Rls. 21,417 $
195 1 1398 مشهد افغانستان 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,080 1,970,100,640 Rls. 20,080 $
196 1 1398 مشهد افغانستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 5,405 1,952,912,980 Rls. 21,620 $
197 1 1398 مشهد افغانستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 13,860 1,950,474,097 Rls. 21,668 $
198 1 1398 مشهد افغانستان 84151090 ساير ماشينها و دستگاه هاي تهويه مطبوع از نوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 2,938 1,934,088,790 Rls. 20,905 $
199 1 1398 مشهد افغانستان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 3,349 1,900,726,924 Rls. 18,236 $
200 1 1398 مشهد افغانستان 16025000 فرآورده هاي گوشت از نوع گاو 5,000 1,868,994,480 Rls. 18,960 $
مجموع کل
326,497,778,192 ريال
مجموع کل
3,320,230 دلار