آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ازبکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 44,000 6,949,882,940 Rls. 63,140 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ازبکستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 15,260 2,067,630,810 Rls. 22,890 $
مجموع کل
9,017,513,750 ريال
مجموع کل
86,030 دلار