آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (ارومیه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ارومیه آلمان 08071100 هندوا نه، تازه 144,250 4,163,448,713 Rls. 45,447 $
مجموع کل
4,163,448,713 ريال
مجموع کل
45,447 دلار