آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1397 آبادان کويت 95030080 --- سایر 4,905 689,461,255 Rls. 8,270 $
202 8 1397 آبادان کويت 34012090 ساير صابونهابه اشکال غير مذكور در جاي ديگر 40,719 684,054,000 Rls. 16,287 $
203 7 1397 آبادان کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 38,410 645,288,000 Rls. 15,364 $
204 12 1397 آبادان کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 4,850 642,295,200 Rls. 6,948 $
205 7 1397 آبادان کويت 44219990 --- ساير 5,078 639,828,000 Rls. 15,234 $
206 11 1397 آبادان کويت 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 3,740 638,566,680 Rls. 7,153 $
207 2 1397 آبادان کويت 25059000 شن و ماسه طبيعي، (به استثناي شن و ماسه هاي فلزي فصل 26)، غير مذکور در جاي ديگر 15,093 633,906,000 Rls. 15,093 $
208 9 1397 آبادان کويت 08105000 کيوي، تازه 14,310 624,726,200 Rls. 7,010 $
209 6 1397 آبادان کويت 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 9,913 624,540,000 Rls. 14,870 $
210 10 1397 آبادان کويت 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 14,915 621,554,051 Rls. 7,054 $
211 2 1397 آبادان کويت 08105000 کيوي، تازه 29,517 619,836,000 Rls. 14,758 $
212 6 1397 آبادان کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 6,993 617,526,000 Rls. 14,703 $
213 10 1397 آبادان کويت 03069590 --- سایر 2,682 606,864,264 Rls. 6,414 $
214 2 1397 آبادان کويت 07031000 پياز و موسير 44,271 600,679,835 Rls. 14,302 $
215 8 1397 آبادان کويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 9,424 593,712,000 Rls. 14,136 $
216 2 1397 آبادان کويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 9,390 591,570,000 Rls. 14,085 $
217 9 1397 آبادان کويت 08071100 هندوا نه، تازه 50,622 587,427,916 Rls. 6,676 $
218 3 1397 آبادان کويت 08011900 نارگيل به استثناي نارگيل خشک کرده 6,930 582,120,000 Rls. 13,860 $
219 7 1397 آبادان کويت 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 6,252 576,912,000 Rls. 13,736 $
220 9 1397 آبادان کويت 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 13,284 569,212,758 Rls. 6,908 $
221 5 1397 آبادان کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 4,460 566,052,000 Rls. 12,900 $
222 4 1397 آبادان کويت 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 3,260 560,300,000 Rls. 13,000 $
223 3 1397 آبادان کويت 07049000 کلم قرمز و سفيد، کلم پيچ، کلم قمري.. و غيره،تازه يا سرد کرده 43,743 559,788,324 Rls. 13,268 $
224 2 1397 آبادان کويت 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 2,760 546,000,000 Rls. 13,000 $
225 6 1397 آبادان کويت 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 3,000 546,000,000 Rls. 13,000 $
226 10 1397 آبادان کويت 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,943 541,764,900 Rls. 5,796 $
227 11 1397 آبادان کويت 07031000 پياز و موسير 15,384 530,433,376 Rls. 6,584 $
228 2 1397 آبادان کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 8,884 528,864,000 Rls. 12,592 $
229 5 1397 آبادان کويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 8,844 520,044,000 Rls. 12,382 $
230 2 1397 آبادان کويت 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 23,507 518,322,000 Rls. 12,341 $
231 11 1397 آبادان کويت 08055020 لیمو تازه 10,012 517,784,828 Rls. 6,427 $
232 12 1397 آبادان کويت 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 2,760 510,301,920 Rls. 5,520 $
233 11 1397 آبادان کويت 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 2,800 508,670,400 Rls. 5,600 $
234 7 1397 آبادان کويت 08042010 --- انجیر خشک 5,906 496,104,000 Rls. 11,812 $
235 9 1397 آبادان کويت 08055020 لیمو تازه 18,338 494,253,821 Rls. 5,655 $
236 10 1397 آبادان کويت 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 5,025 492,254,025 Rls. 5,905 $
237 9 1397 آبادان کويت 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,747 483,422,554 Rls. 5,494 $
238 1 1397 آبادان کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 60,535 483,322,040 Rls. 12,107 $
239 3 1397 آبادان کويت 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 11,450 482,537,350 Rls. 11,450 $
240 4 1397 آبادان کويت 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 37,369 472,742,320 Rls. 11,061 $
241 12 1397 آبادان کويت 84333000 ماشين آلات و دستگاه ها براي بريدن و خشک کردن علف 1,800 466,878,600 Rls. 5,400 $
242 7 1397 آبادان کويت 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 5,538 465,192,000 Rls. 11,076 $
243 5 1397 آبادان کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,814 464,520,000 Rls. 11,060 $
244 4 1397 آبادان کويت 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 9,558 458,420,160 Rls. 10,842 $
245 9 1397 آبادان کويت 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 2,921 454,660,382 Rls. 5,162 $
246 8 1397 آبادان کويت 08055020 لیمو تازه 17,341 441,517,975 Rls. 5,334 $
247 6 1397 آبادان کويت 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 6,580 438,480,000 Rls. 10,440 $
248 2 1397 آبادان کويت 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 3,460 435,960,000 Rls. 10,380 $
249 4 1397 آبادان کويت 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 7,259 434,398,200 Rls. 10,162 $
250 7 1397 آبادان کويت 94019090 اجزا و قطعات نشيمنها غير از نشيمنهاي وسايل نقليه هوايي يا زميني 3,397 428,022,000 Rls. 10,191 $
251 7 1397 آبادان کويت 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 5,005 420,420,000 Rls. 10,010 $
252 11 1397 آبادان کويت 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 3,062 417,200,562 Rls. 4,593 $
253 3 1397 آبادان کويت 27012000 زغال قالبي، گلوله زغال سنگ و سوختهاي جامد همانند كه از زغال سنگ تهيه شده باشد 19,400 410,019,000 Rls. 9,700 $
254 10 1397 آبادان کويت 04015090 ک ک ک شير 2,600 400,147,200 Rls. 4,800 $
255 7 1397 آبادان کويت 73239190 سايراشياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 1,895 397,950,000 Rls. 9,475 $
256 7 1397 آبادان کويت 07129010 سير خشك شده 9,360 394,380,000 Rls. 9,390 $
257 10 1397 آبادان کويت 04090000 عسل طبيعي 473 388,170,288 Rls. 3,962 $
258 3 1397 آبادان کويت 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 4,820 384,720,000 Rls. 9,160 $
259 9 1397 آبادان کويت 85162900 دستگاه هاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين، که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,760 384,251,472 Rls. 4,356 $
260 12 1397 آبادان کويت 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,695 383,990,587 Rls. 4,399 $
261 3 1397 آبادان کويت 87083019 لنتهاي ترمزسوا ر شده، بجز ا ز انواع مورداستفاده در سواري وسواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي و قطعات مربوطه 3,000 380,430,000 Rls. 9,000 $
262 9 1397 آبادان کويت 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,770 378,869,520 Rls. 4,155 $
263 3 1397 آبادان کويت 12071000 هسته ميوه نخل و مغز آن حتي خرد شده 44,639 376,210,561 Rls. 8,927 $
264 8 1397 آبادان کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,085 375,732,000 Rls. 8,946 $
265 8 1397 آبادان کويت 07139000 سبزيجات غلافدار، غلاف کنده، خشک کرده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,568 372,435,325 Rls. 4,248 $
266 9 1397 آبادان کويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,116 372,377,912 Rls. 4,232 $
267 11 1397 آبادان کويت 08109010 انار تازه 6,937 371,049,009 Rls. 4,647 $
268 12 1397 آبادان کويت 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 2,005 370,800,906 Rls. 4,011 $
269 9 1397 آبادان کويت 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 1,480 365,856,000 Rls. 4,440 $
270 4 1397 آبادان کويت 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 5,700 363,462,400 Rls. 8,540 $
271 9 1397 آبادان کويت 08109030 عناب تازه 4,085 360,346,020 Rls. 4,085 $
272 12 1397 آبادان کويت 21061011 مواد پروتئيني تكستوره سويا 2,750 354,481,900 Rls. 4,100 $
273 11 1397 آبادان کويت 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 1,258 342,807,516 Rls. 3,774 $
274 3 1397 آبادان کويت 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 5,000 336,000,000 Rls. 8,000 $
275 9 1397 آبادان کويت 95030080 --- سایر 1,840 335,557,120 Rls. 3,680 $
276 11 1397 آبادان کويت 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 3,190 333,744,412 Rls. 3,674 $
277 4 1397 آبادان کويت 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 3,880 331,895,200 Rls. 7,760 $
278 8 1397 آبادان کويت 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 6,511 328,188,000 Rls. 7,814 $
279 10 1397 آبادان کويت 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 3,477 325,847,055 Rls. 3,477 $
280 12 1397 آبادان کويت 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 1,656 323,204,418 Rls. 3,726 $
281 12 1397 آبادان کويت 07096000 فلفل فرنگي از نوع capsicum ياPimenta 5,814 322,664,988 Rls. 3,732 $
282 5 1397 آبادان کويت 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,519 320,556,000 Rls. 7,498 $
283 11 1397 آبادان کويت 08071100 هندوا نه، تازه 19,860 320,000,208 Rls. 3,972 $
284 8 1397 آبادان کويت 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,932 319,206,700 Rls. 3,725 $
285 1 1397 آبادان کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 2,507 316,533,300 Rls. 8,165 $
286 2 1397 آبادان کويت 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 5,000 315,000,000 Rls. 7,500 $
287 1 1397 آبادان کويت 08105000 کيوي، تازه 16,513 311,811,378 Rls. 8,256 $
288 8 1397 آبادان کويت 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 14,748 309,708,000 Rls. 7,374 $
289 12 1397 آبادان کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 2,533 308,226,335 Rls. 3,491 $
290 9 1397 آبادان کويت 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 1,251 305,240,779 Rls. 3,348 $
291 7 1397 آبادان کويت 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 3,600 302,400,000 Rls. 7,200 $
292 12 1397 آبادان کويت 85098090 ساير لوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,620 300,179,200 Rls. 3,247 $
293 11 1397 آبادان کويت 76061290 ساير صفحه ورق و نوار از آلياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 1,291 297,866,740 Rls. 3,697 $
294 7 1397 آبادان کويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 17,688 297,150,000 Rls. 7,075 $
295 2 1397 آبادان کويت 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,347 295,722,000 Rls. 7,041 $
296 6 1397 آبادان کويت 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,390 295,512,000 Rls. 7,036 $
297 8 1397 آبادان کويت 46021220 سبدبافي و حصير بافي 4,216 289,548,000 Rls. 6,894 $
298 11 1397 آبادان کويت 16041400 ک ک ماهی تن، کلیستائو (Listaos) و بونیت (گونهSarda )/فرآوردهکها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي. 2,894 288,880,816 Rls. 3,586 $
299 5 1397 آبادان کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 4,896 287,868,000 Rls. 6,854 $
300 3 1397 آبادان کويت 84743100 مخلوط کن هاي بتون و ملاط. 2,222 281,771,820 Rls. 6,666 $
مجموع کل
44,403,481,981 ريال
مجموع کل
816,239 دلار