آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1397 آبادان کويت 08105000 کيوي، تازه 31,851 2,190,232,621 Rls. 26,482 $
102 11 1397 آبادان کويت 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,044 2,185,862,448 Rls. 26,271 $
103 11 1397 آبادان کويت 04090000 عسل طبيعي 10,500 2,184,078,750 Rls. 26,250 $
104 12 1397 آبادان کويت 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 9,177 2,161,178,486 Rls. 23,854 $
105 9 1397 آبادان کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 25,962 2,139,268,800 Rls. 25,962 $
106 11 1397 آبادان کويت 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 19,136 2,101,253,652 Rls. 26,316 $
107 10 1397 آبادان کويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 10,080 2,088,768,384 Rls. 25,056 $
108 1 1397 آبادان کويت 08081000 سيب، تازه 115,459 2,084,143,366 Rls. 53,230 $
109 6 1397 آبادان کويت 04090000 عسل طبيعي 16,500 2,079,000,000 Rls. 49,500 $
110 9 1397 آبادان کويت 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 16,703 2,064,532,000 Rls. 25,055 $
111 9 1397 آبادان کويت 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 11,348 2,064,047,793 Rls. 23,047 $
112 5 1397 آبادان کويت 12071000 هسته ميوه نخل و مغز آن حتي خرد شده 27,370 1,999,200,000 Rls. 47,600 $
113 10 1397 آبادان کويت 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 7,104 1,977,734,629 Rls. 23,770 $
114 8 1397 آبادان کويت 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 30,670 1,932,210,000 Rls. 46,005 $
115 10 1397 آبادان کويت 63062200 چادراز الياف سنتتيک. 7,061 1,931,641,856 Rls. 21,254 $
116 12 1397 آبادان کويت 94042900 تشک ا زساير مواد، که در جاي ديگري مذکور نباشند 7,085 1,930,676,670 Rls. 21,255 $
117 9 1397 آبادان کويت 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 10,496 1,903,493,276 Rls. 20,997 $
118 4 1397 آبادان کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 128,693 1,892,619,020 Rls. 44,085 $
119 10 1397 آبادان کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,817,660,000 Rls. 20,000 $
120 5 1397 آبادان کويت 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 20,732 1,817,614,160 Rls. 41,464 $
121 12 1397 آبادان کويت 08042010 --- انجیر خشک 10,000 1,765,760,000 Rls. 19,100 $
122 6 1397 آبادان کويت 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 3,175 1,755,474,000 Rls. 41,797 $
123 8 1397 آبادان کويت 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 20,506 1,722,546,000 Rls. 20,002 $
124 12 1397 آبادان کويت 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 24,200 1,709,255,680 Rls. 18,489 $
125 12 1397 آبادان کويت 08109020 زرشك تازه 5,230 1,682,263,486 Rls. 19,402 $
126 7 1397 آبادان کويت 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 10,020 1,638,000,000 Rls. 39,000 $
127 12 1397 آبادان کويت 08105000 کيوي، تازه 24,580 1,634,674,223 Rls. 18,409 $
128 11 1397 آبادان کويت 03061700 ساير انواع ميگو 2,810 1,584,693,880 Rls. 17,446 $
129 7 1397 آبادان کويت 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 18,635 1,565,340,000 Rls. 37,270 $
130 11 1397 آبادان کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,457 1,508,560,900 Rls. 18,725 $
131 10 1397 آبادان کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 5,704 1,496,797,577 Rls. 15,631 $
132 10 1397 آبادان کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 10,896 1,494,297,094 Rls. 15,254 $
133 5 1397 آبادان کويت 55142100 "از الياف غيريكسره پلي استر، ساده باف" 17,000 1,491,920,000 Rls. 34,000 $
134 1 1397 آبادان کويت 12141000 يونجه بصورت زبر و به هم فشرده به صورت حبه 66,982 1,468,488,000 Rls. 34,964 $
135 12 1397 آبادان کويت 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 12,665 1,453,220,480 Rls. 15,720 $
136 9 1397 آبادان کويت 46021220 سبدبافي و حصير بافي 11,591 1,444,636,800 Rls. 17,532 $
137 8 1397 آبادان کويت 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,084 1,382,706,200 Rls. 17,928 $
138 6 1397 آبادان کويت 69139020 مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) ازسفال صنايع دستي 20,961 1,373,694,000 Rls. 32,707 $
139 7 1397 آبادان کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 103,323 1,356,600,000 Rls. 32,300 $
140 3 1397 آبادان کويت 07019000 سيب زميني، تازه يا سرد کرده 108,891 1,321,336,860 Rls. 31,357 $
141 10 1397 آبادان کويت 69139090 ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني) غير مذكور در جاي ديگر 26,219 1,306,806,657 Rls. 14,379 $
142 8 1397 آبادان کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 47,684 1,286,170,592 Rls. 15,008 $
143 5 1397 آبادان کويت 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 14,090 1,271,642,400 Rls. 28,980 $
144 4 1397 آبادان کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 18,230 1,258,533,500 Rls. 29,494 $
145 12 1397 آبادان کويت 12129300 0/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري گفته نشده 71,013 1,253,866,176 Rls. 14,455 $
146 9 1397 آبادان کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 7,358 1,220,010,631 Rls. 13,380 $
147 8 1397 آبادان کويت 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 28,343 1,214,440,529 Rls. 14,171 $
148 12 1397 آبادان کويت 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار و قابل يدك كش سوا رشده ا ند، غير مذکور در جاي ديگر 7,420 1,214,402,000 Rls. 13,755 $
149 12 1397 آبادان کويت 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 110 قوه ا سب بخار و کمتر 3,220 1,201,798,000 Rls. 13,000 $
150 9 1397 آبادان کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,894 1,199,254,376 Rls. 14,192 $
151 9 1397 آبادان کويت 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 6,720 1,185,569,280 Rls. 13,440 $
152 10 1397 آبادان کويت 87019110 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 3,200 1,185,392,000 Rls. 13,043 $
153 12 1397 آبادان کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 9,720 1,180,398,744 Rls. 13,608 $
154 10 1397 آبادان کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,152 1,170,430,560 Rls. 14,040 $
155 10 1397 آبادان کويت 12129990 ک ک ک سایر/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري 7,360 1,137,128,096 Rls. 12,512 $
156 2 1397 آبادان کويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 19,296 1,134,630,000 Rls. 27,015 $
157 11 1397 آبادان کويت 03053900 ک ک سایر/ماهي خشكکكرده، نمكکزده يا در آبکنمك؛ ماهي دودي، حتي پختهکشده قبل يا در حين دوديکكردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان. 2,000 1,127,896,000 Rls. 12,417 $
158 4 1397 آبادان کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,006 1,121,241,220 Rls. 26,407 $
159 12 1397 آبادان کويت 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 4,213 1,115,872,032 Rls. 12,639 $
160 2 1397 آبادان کويت 08109020 زرشك تازه 5,741 1,112,832,000 Rls. 26,496 $
161 11 1397 آبادان کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 10,000 1,108,263,960 Rls. 13,320 $
162 10 1397 آبادان کويت 07031000 پياز و موسير 30,623 1,092,568,584 Rls. 13,106 $
163 10 1397 آبادان کويت 08055020 لیمو تازه 26,294 1,091,015,112 Rls. 12,482 $
164 2 1397 آبادان کويت 04090000 عسل طبيعي 8,250 1,039,500,000 Rls. 24,750 $
165 7 1397 آبادان کويت 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 12,240 1,028,160,000 Rls. 24,480 $
166 2 1397 آبادان کويت 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 12,096 1,016,064,000 Rls. 24,192 $
167 6 1397 آبادان کويت 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 9,640 1,012,200,000 Rls. 24,100 $
168 12 1397 آبادان کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,681 1,007,542,656 Rls. 10,899 $
169 2 1397 آبادان کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 11,778 980,658,000 Rls. 23,349 $
170 9 1397 آبادان کويت 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 5,540 977,388,960 Rls. 11,080 $
171 8 1397 آبادان کويت 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 15,475 974,904,000 Rls. 23,212 $
172 7 1397 آبادان کويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 15,360 967,680,000 Rls. 23,040 $
173 5 1397 آبادان کويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 14,630 967,555,050 Rls. 21,945 $
174 6 1397 آبادان کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 70,705 964,446,000 Rls. 22,963 $
175 10 1397 آبادان کويت 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 10,800 930,342,240 Rls. 11,160 $
176 12 1397 آبادان کويت 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده، به غير از دل و جگر خوراكي ماهي، حتي نمك زده شده ولي غير دودي و ماهي روغن cod 1,492 922,079,872 Rls. 9,974 $
177 10 1397 آبادان کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,182 909,785,220 Rls. 9,708 $
178 11 1397 آبادان کويت 61069000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 772 899,258,024 Rls. 10,808 $
179 11 1397 آبادان کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,500 898,278,750 Rls. 11,250 $
180 12 1397 آبادان کويت 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 7,056 897,258,252 Rls. 10,378 $
181 3 1397 آبادان کويت 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 10,100 893,853,030 Rls. 21,210 $
182 10 1397 آبادان کويت 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 2,882 888,132,160 Rls. 9,066 $
183 5 1397 آبادان کويت 04090000 عسل طبيعي 7,814 888,059,480 Rls. 20,146 $
184 10 1397 آبادان کويت 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 3,183 870,716,016 Rls. 9,581 $
185 11 1397 آبادان کويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 9,990 861,148,596 Rls. 9,480 $
186 12 1397 آبادان کويت 87083019 لنتهاي ترمزسوا ر شده، بجز ا ز انواع مورداستفاده در سواري وسواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي و قطعات مربوطه 3,238 857,629,632 Rls. 9,714 $
187 12 1397 آبادان کويت 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 7,920 821,360,500 Rls. 9,500 $
188 5 1397 آبادان کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 69,096 812,732,470 Rls. 18,779 $
189 2 1397 آبادان کويت 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 6,402 806,652,000 Rls. 19,206 $
190 3 1397 آبادان کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 100,036 787,695,360 Rls. 18,663 $
191 10 1397 آبادان کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 41,046 769,306,435 Rls. 8,336 $
192 5 1397 آبادان کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 767,900,000 Rls. 17,500 $
193 2 1397 آبادان کويت 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 10,477 766,542,000 Rls. 18,251 $
194 9 1397 آبادان کويت 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 18,270 752,724,000 Rls. 9,135 $
195 12 1397 آبادان کويت 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,182 725,518,452 Rls. 8,288 $
196 6 1397 آبادان کويت 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 78,819 719,250,000 Rls. 17,125 $
197 3 1397 آبادان کويت 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 36,647 702,791,280 Rls. 16,643 $
198 12 1397 آبادان کويت 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 4,711 700,472,642 Rls. 8,078 $
199 2 1397 آبادان کويت 08071900 خربزه و هماننده آن، تازه 54,623 696,738,000 Rls. 16,589 $
200 10 1397 آبادان کويت 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 2,997 696,360,993 Rls. 7,498 $
مجموع کل
130,764,327,610 ريال
مجموع کل
2,065,902 دلار